Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Poziv za predlaganje članov izpitnih komisij, pred katerimi se opravlja poseben preizkus strokovnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

03.07.2020 12:59

Zdravniška zbornica Slovenije je 2. 7. 2020 s strani ministrstva za pravosodje prejela poziv za predlaganje članov izpitnih komisij, pred katerimi se opravlja poseben preizkus strokovnosti sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Ministrstvo k sodelovanju v izpitnih komisijah želi pritegniti čim širši nabor strokovnjakov s posameznih področij in podpodročij, zato je zbornico zaprosilo za posredovanje predlogov. V skladu s pozivom ministrstva za pravosodje vse zainteresirane člane zbornice, ki izpolnjujejo pogoje, vabimo, da do 1. 8. 2020 na zbornico pošljejo svoje prijave.

Ministrstvo za pravosodje je 29. 5. 2020 objavilo javni poziv za imenovanje sodnih izvedencev (rok za prijavo že potekel)  na naslednjih podpodročjih s področja medicine:

  • medicina dela, prometa in športa,
  • otroška in mladostniška psihiatrija,
  • pediatrija,
  • psihiatrija,
  • revmatologija,
  • kardiologija,
  • dermatovenerologija.

Za izvedbo posebnih preizkusov strokovnosti v postopkih imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev ministrstvo za pravosodje vabi k sodelovanju strokovnjake z zgoraj navedenih podpodročij, ki bi bili pripravljeni opravljati delo članov izpitnih komisij.

Potek posebnega preizkusa strokovnosti je opredeljen v Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur. list RS, št. 22/18; v nadaljevanju ZSICT) in Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur. list RS, št. 84/18). Preizkus zajema preverjanje znanja z ustreznega strokovnega področja in podpodročja ter praktičnih sposobnosti in izkušenj ter vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja ter preverjanje pravnega znanja. Preizkus se opravlja pisno in ustno. Članom izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov.

K sodelovanju v izpitnih komisijah ministrstvo za pravosodje želi pritegniti čim širši nabor strokovnjakov s posameznih področij in podpodročij, ki imajo najmanj predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program in bi bili pripravljeni aktivno sodelovati pri preverjanju usposobljenosti in izboru bodočih sodnih izvedencev in sodnih cenilcev. Ministrstvo za pravosodje je zato Zdravniško zbornico Slovenije pozvalo naj pošlje svoje predloge članov izpitnih komisij. V skladu s prošnjo ministrstva zato zbornica poziva vse zainteresirane člane naj do 1. 8. 2020 pošljejo svoje prijave na elektronski naslov gp.zzs@zzs-mcs.si, ki jih bo nato zbornica posredovala ministrstvu za pravosodje. Prijave morajo poleg imena in strokovnega področja in podpodročja člana zbornice, vsebovati tudi kontaktne podatke (naslov, e-naslov in telefonsko številko), kratek življenjepis in strokovne reference.

Vsi predlogi članov izpitnih komisij, ki jih bo Zdravniška zbornica Slovenije poslala ministrstvu za pravosodje, bodo nadalje posredovani v mnenje Strokovnemu svetu za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, ki je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja ter v skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSICT zagotavlja pomoč pri določanju članov izpitnih komisij iz vrst strokovnjakov.

Oddelek za pravne zadeve