Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Veljavnost pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov

22.05.2020 10:15

Zdravniška zbornica Slovenije je dne 22. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela tolmačenje petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije Covid-19 (uradni list RS, št.64/20)ki se nanaša na veljavnost (trajanje) pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavnih ob uveljavitvi odloka.

Ministrstvo za zdravje RS je zapisalo:

Zadeva: Tolmačenje Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19

Na Ministrstvu za zdravje smo 13. 5. 2020 prejeli vaše elektronsko sporočilo z naslovom »Sekundariat in pripravništvo« v času epidemije COVID-19«, v katerem izpostavljate problematiko petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS št.64/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok) z vidika prekinitve pogodb o zaposlitvi.

Odlok v petem odstavku 2. členu določa:

»Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.«.

Z navedenim določilom se je uredila kontinuiteta veljavnosti pogodb sekundarijev, pripravnikov in specializantov, ki jim je bilo s prej veljavnimi odloki prekinjeno usposabljanje (sekundariat, pripravništvo in specializacija). Tako se je na primer pripravnikom, ki se jim je na podlagi Odloka o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktor jev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20) zadržalo kroženje in jim je bilo na podlagi navedenega odloka podaljšano pripravništvo, omogočilo, da začnejo opravljati program pripravništva glede na sproščanje dejavnosti v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20).

Menimo, da se v skladu z namenom Odloka na primer pripravnikom, ki so zaključili program pripravništva in, ki se jim je pripravništvo podaljšalo na podlagi Odloka o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20), lahko pripravništvo na podlagi tega odloka podaljša le do prvega datuma strokovnega izpita. Takrat nastopi tudi prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Tudi iz razloga racionalne porabe javnih financ bi bila drugačna razlag sporna.