Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Veljavnost pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov

22.05.2020 10:15

Zdravniška zbornica Slovenije je dne 22. 5. 2020 s strani Ministrstva za zdravje RS prejela tolmačenje petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije Covid-19 (uradni list RS, št.64/20)ki se nanaša na veljavnost (trajanje) pogodb o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavnih ob uveljavitvi odloka.

Ministrstvo za zdravje RS je zapisalo:

Zadeva: Tolmačenje Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19

Na Ministrstvu za zdravje smo 13. 5. 2020 prejeli vaše elektronsko sporočilo z naslovom »Sekundariat in pripravništvo« v času epidemije COVID-19«, v katerem izpostavljate problematiko petega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS št.64/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok) z vidika prekinitve pogodb o zaposlitvi.

Odlok v petem odstavku 2. členu določa:

»Vse pogodbe o zaposlitvi sekundarijev, pripravnikov in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.«.

Z navedenim določilom se je uredila kontinuiteta veljavnosti pogodb sekundarijev, pripravnikov in specializantov, ki jim je bilo s prej veljavnimi odloki prekinjeno usposabljanje (sekundariat, pripravništvo in specializacija). Tako se je na primer pripravnikom, ki se jim je na podlagi Odloka o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktor jev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20) zadržalo kroženje in jim je bilo na podlagi navedenega odloka podaljšano pripravništvo, omogočilo, da začnejo opravljati program pripravništva glede na sproščanje dejavnosti v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 65/20).

Menimo, da se v skladu z namenom Odloka na primer pripravnikom, ki so zaključili program pripravništva in, ki se jim je pripravništvo podaljšalo na podlagi Odloka o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20), lahko pripravništvo na podlagi tega odloka podaljša le do prvega datuma strokovnega izpita. Takrat nastopi tudi prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Tudi iz razloga racionalne porabe javnih financ bi bila drugačna razlag sporna.