Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Kdo bo (premagal) koga

14.05.2020 20:40
Namesto uvodnika v današnji Bilten vas seznanjamo s sporočilom, ki se tiče vseh aktivnih zdravnikov, še posebej pa mladih, ki so v procesu usposabljanja za pridobitev licence. Prav je, da člani veste, da se vodstvo zbornice trudi, da bi mladim omogočilo čim bolj tekoče kroženje v okviru specializacij, čeprav smo razumeli in odobravali tudi prekinitev teh procesov zaradi razporejanja zdravnikov na delovna mesta zaradi epidemije COVID-19.


Spoštovani,

dne 7. 5. 2020 smo vas obvestili, da je bil sprejet nov odlok Vlade RS – Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 64/20). Navedeni odlok je v 2. členu določil, da se sekundariat, pripravništvo in specializacija izvajajo, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in se usposabljanje lahko izvaja na način, da se ne širi okužba z virusom SARS-CoV-2 ter sta zagotovljena zdravje in življenje ljudi. Le v kolikor usposabljanja na ta način ni mogoče izvesti, se programe usposabljanja lahko prilagodi, sekundarije, pripravnike in specializante pa za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 lahko na delo pozovejo njihovi delodajalci oziroma pooblaščeni izvajalci.

Zbornica je to odločitev Vlade RS sprejela z odobravanjem in o njej nemudoma obvestila članstvo ter pooblaščene izvajalce, saj se je že nekaj časa izkazovala vedno večja potreba po spremembi oziroma sprostitvi ukrepov, ki jih je narekovala epidemija COVID-19, določenih v Odloku o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS št. 25/20, v nadaljnjem besedilu: prvi odlok) in Odloku o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20, v nadaljnjem besedilu: drugi odlok). Na podlagi elektronskih sporočil in telefonskih klicev mladih zdravnikov v procesu usposabljanja ter njihovih mentorjev in koordinatorjev smo prepoznali, da praktično ne obstajajo več razlogi, ki so v preteklih dveh mesecih narekovali zadržanje pripravništva in sekundariata oziroma prekinitev vseh specializacij. To potrjuje tudi dejstvo, da so se začeli sproščati tudi drugi ukrepi na področju zdravstva oziroma so se zdravstvene storitve začele ponovno izvajati. Ne nazadnje je število pacientov, zdravljenih za COVID-19, v slovenskih bolnišnicah že nekaj časa nizko, 13. 5. 2020 na primer 37 hospitaliziranih in 7 na intenzivnih oddelkih.

Z obvestilom o novostih iz odloka vlade, ki smo vam ga posredovali, smo predhodno seznanili državno sekretarko pri Ministrstvu za zdravje RS, ki je vsebino obvestila potrdila in se zbornici zahvalila za produktivno sodelovanje.

S takšno popotnico smo se takoj lotili odgovarjanja na izjemno veliko število e-sporočil in telefonskih klicev, se nanje ustrezno pripravili in dali navodila strokovnim sodelavkam – vse v upanju, da bodo naši najmlajši člani končno lahko nadaljevali z usposabljanjem.

Danes, dne 14. 5. 2020, je zbornica prejela dokument Ministrstva za zdravje, v katerem je med drugim zapisano naslednje:
»Namen odloka je zagotovo bil, da specializanti, v kolikor so za to podani pogoji, nadaljujejo z opravljanjem programa specializacij. Je pa ob tem potrebno upoštevati tudi situacijo, ki je pogojena s tem, da se še vedno nahajamo v času epidemije COVID-19, ter drugo zakonodajo.« Več >>>

Ministrstvo svoj dopis zaključuje takole:
»Ministrstvo za zdravje se zavedajoč vseh izzivov, ki jih je s seboj prinesla epidemija COVID-19, predlaga vodstvom izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, da ob upoštevanju vsega navedenega začasno prerazporedijo specializante na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Pri tem predlagamo, da se specializanti v času trajanja navedenih razmer razporejajo tako, da enkrat tedensko delo opravljajo v matični ustanovi, v kolikor se s tem strinjata tako specializant kot delodajalec.«

Zavedamo se, da so mladi zdravniki, še posebej specializanti, v svojih matičnih ustanovah opravili ogromno dela in se ob tem tudi veliko naučili. Vendar je njihova osnovna naloga opravljanje specializacije, javno pooblastilo Zdravniške zbornice Slovenije pa, da te specializacije vodi.

Zbornica obžaluje, da je Ministrstvo za zdravje zavzelo stališče, ki močno vpliva na položaj mladih zdravnikov, ki so bili v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 še posebej izpostavljeni, ter omogoča ponovno poseganje v njihovo usposabljanje.

Zbornica, glede na to, da se stališča Ministrstva za zdravje in njegov odnos do mladih zdravnikov neprestano spreminjajo, vse prizadete člane, mentorje, koordinatorje, pooblaščene izvajalce in delodajalce vljudno naproša, da se za vsa pojasnila v zvezi z nastalo situacijo ter navodila, kako ravnati v konkretnih primerih, obračajo neposredno na Ministrstvo za zdravje.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik
Predsednica