Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odlok o razporejanju diplomantov, sekundarijev, pripravnikov in specializantov

17.04.2020 17:56

Obveščamo vas, da je danes, 17.4.2020, pričel veljati Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20; v nadaljevanju odlok). V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti iz vsebine odloka:

Vključevanje diplomantov in zdravnikov brez opravljenega strokovnega izpita

Odlok za čas izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 po novem omogoča tudi zaposlovanje zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov (diplomant je oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine in še ni začela opravljati sekundariata oziroma pripravništva ter je vpisana v register zdravnikov) in zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine brez opravljenega strokovnega izpita.

Diplomant bodo tako lahko s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja sekundariat ali pripravništvo, sklenili pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik.  

Prav tako bodo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik lahko sklenili zdravniki, ki so sicer že opravili obvezni del programa sekundariata, in doktorji dentalne medicine, ki so opravili obvezni delo programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine, vendar pa še niso opravili strokovnega izpita. TI zdravniki in doktorji dentalne medicine se bodo lahko zaposlili pri tistih pooblaščenih izvajalcih, s katerimi so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v času opravljanja obveznega dela programa sekundariata oziroma pripravništva.

Za vse diplomante, pripravnike in sekundarije velja, da delo na podlagi odloka opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi pooblaščeni izvajalec, pri katerem opravljajo delo.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.si


Pripravništvo doktorjev dentalne medicine

Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20), ki je začel veljati dne 17. 4.2020, je vplival tudi na izvajanje pripravništva doktorjev dentalne medicine.

Odlok je določil, da  se vse obveznosti iz pripravništva (na primer kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita) neposredno na podlagi tega odloka zadržijo za čas trajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ter da se vsem pripravnikom neposredno na podlagi tega odloka pripravništvo podaljša za čas trajanja navedenih ukrepov.

Odlok je tudi določil, da lahko pripravnike (oziroma pripravnike brez opravljenega strokovnega izpita) za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo njihovi delodajalci oziroma pooblaščeni izvajalci, pri katerih opravljajo pripravništvo, oziroma imajo na dan uveljavitve odloka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se jih razporedi na delovna mesta, ki so jih v okviru programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.si

Specializacije s področja dentalne medicine

Odlok v 4. členu določa, da je izvajanje vseh programov specializacij s področja dentalne medicine neposredno na podlagi odloka z današnjim dnem prekinjeno. Navedeno pomeni, da specializanti od danes pa do preklica odloka ne morejo opravljati specializacije po programu.

Skladno z določili odloka se za čas izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (na primer kroženje in opravljanje specialističnih izpitov). Izvedba specialističnih izpitov je izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program specializacije (do dne 17.4.2020) ter ob pogoju, da se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti.

Specializante s področja dentalne medicine lahko na podlagi 5. člena odloka za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo:

  • njihovi delodajalci,
  • če specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil specializant na kroženju na dan 15.3.2020, ko je v veljavo stopil Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20),
  • če specializanta na delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnje alinee, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena odloka, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev specializanta v drug javni zdravstveni zavod.

Specializanti delo na podlagi odloka opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja. Pri tem pripominjamo, da neposrednega mentorja specializantu določi delodajalec specializanta oziroma pooblaščeni izvajalec pri katerem specializant opravlja delo.

Vse pogodbe o zaposlitvi specializantov s področja dentalne medicine ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz odloka.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.si

Izvedba specialističnih izpitov za zdravnike in zobozdravnike s 17. 4. 2020, spet omogočena

Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20; v nadaljevanju odlok),  po novem določa:

»4. člen

(1) Izvajanje vseh programov specializacij se neposredno na podlagi tega odloka prekine in se za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (na primer kroženje in opravljanje specialističnih izpitov).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izvedba specialističnih izpitov izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program specializacije ter se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti.

(3) Za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.«

Navedeno pomeni, da specializant, ki ima opravljen celoten program specializacije in ki je imel datum izpita od 16.3. do danes oziroma specializant, ki ima napovedan izpit v času veljave tega odloka, lahko pristopi k izpitu če to želi in če se s tem strinja izpitna komisija.

O tej možnosti smo danes obvestili vse specializante, ki jim je izpit odpadel v času veljave Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence in ki imajo specialistični izpit napovedan v prihodnjih tednih. V kolikor bodo k izpitu želeli pristopiti, bo Zbornica za soglasje zaprosila tudi izpitno komisijo in nov datum z vsemi uskladila. Pričakujemo, da se bodo prvi izpiti lahko izvedli po 1. maju 2020.

Obenem smo vse koordinatorje zdravniških in zobozdravniških specializacij zaprosili za  načelno stališče do tega, na kakšen način se specialistični izpit v posamezni specializaciji lahko izvede  - z neposrednim  stikom s pacienti in z vso potrebno zaščitno opremo ali brez neposrednega stika s pacienti.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 01 3072 161 ali po elektronski pošti: tina.sapec@zdravniskazbornica.si.