Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vpoklic specializantov v matične ustanove – aktivna vključitev v delovni proces

18.03.2020 13:33
Odlok vlade določa:

»1. člen

S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.« in

»3. člen

(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.

(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.

(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.

(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.«

Navedeno je glede na namen odlokodajalca (Vlade RS) nedvomno interpretirati na način, da se specializanti aktivno vključijo v delovni proces in izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Glede na izredne razmere v zdravstvu tega ni  mogoče razumeti v smislu, da delodajalci tako vpoklicanim specializantom, ki so na kroženju izven matične ustanove, odredijo prisilni dopust ali pa so na čakanju na vpoklic doma. Za primer, ko delodajalec specializanta nima takih potreb, da bi specializanta vpoklical nazaj in ga aktivno vključil v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19, je odlokodajalec tudi predvidel, da lahko to stori ustanova, kjer specializant kroži. Ali poenostavljeno-delodajalec ima pravico vpoklicati specializanta s kroženja v tuji ustanovi le v primeru, če ga aktivno vključi v delovni proces.