Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence – NUJNO ​

16.03.2020 12:22

Pomembno obvestilo za specializante, sekundarije, njihove mentorje in nacionalne koordinatorje specializacij

Vlada je včeraj, v nedeljo, 15. 3. 2020, objavila Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence, ki je objavljen na naslednji povezavi. Odlok je začel veljati včeraj, v nedeljo, 15. 3. 2020, ob 19. uri, in bo veljal do preklica.

S tem odlokom se vsem zdravnikom specializantom neposredno prekine specializacija in se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (kroženje, opravljanje specialističnih izpitov in podobno). Delodajalec (njihova matična ustanova) jih lahko vpokliče na delo, ki se nanaša na epidemijo COVID-19. Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju. Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov zoper COVID-19 to potrebno – za podrobnosti glejte Odlok.

Specializante na tem mestu zato vljudno prosimo, da v tem trenutku ne javljajo sprememb programov kroženj, pač pa se bo to urejalo naknadno, po preklicu odloka, ko se bo v resnici vedelo, na katerih področjih kroženja bo nastal izpad. Za ta področja se bo specializacija ustrezno podaljšala in ustrezno prilagodil program kroženja.

Podobno velja za sekundarije, katerim se za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekundariata, vključijo pa se v potrebne zdravstvene aktivnosti v matični ustanovi. Sekundariji, ki v mesecu marcu niso mogli pristopiti na strokovni izpit, izdana pa jim je bila odločba o odobritvi opravljanja izbirnega dela sekundariata, se bodo na izbirni del sekundariata lahko ponovno prijavili po preklicu odloka.

Zdravniki brez licence opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki jim ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, pri katerem opravljajo delo, vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, pa ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.

Prav tako so do preklica tega odloka ustavljeni vsi postopki v zvezi z javnim razpisom specializacij.

Vloga, ki jo boste v tej krizi odigrali mladi zdravniki, bo neprecenljiva! Zato v času, ki je pred nami, z vsemi potrebnimi zaščitnimi ukrepi najprej poskrbite za lastno varnost in zdravje - kajti samo če bomo ostali zdravi, bomo lahko opravljali naše poslanstvo!

Obenem pa se za vso oporo in pomoč, ki jo boste nudili mlajšim kolegom, že vnaprej zahvaljujemo vsem mentorjem!

Ta kriza nas bo vse zdravnike, naše bolnike, pa tudi našo celotno družbo postavila pred mnoge preizkušnje in v okoliščine, v katerih ne bo enostavnih odgovorov in rešitev. Zato ostanimo mirni in preudarni. Kajti nobenega dvoma ni, da bomo tudi to krizo premagali ter iz nje izšli kot še boljši zdravniki in (so)ljudje!

S kolegialnimi pozdravi,

Dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, in dr. Gregor Prosen, dr. med., predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov