Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za diagnostične stroke

18.02.2020 08:51

Zdravniška zbornica Slovenije danes, dne 18. februarja 2020, objavlja Javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za:

  • diagnostične stroke: nuklearna medicina, radiologija, onkologija z radioterapijo

Na poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za diagnostične stroke se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18, v nadaljevanju: Pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (od njihovega specialističnega izpita je minilo vsaj 4 leta in v trenutnem licenčnem obdobju so zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence),

-         imajo izkazana znanja s področja vodenja kakovosti.

Četrti odstavek 27. člena Pravilnika določa, da mandat nadzornikov kakovosti traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge nadzornikov kakovosti so določene v Pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

  • svoj življenjepis ter
  • predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidira.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE NADZORNIKA KAKOVOSTI ZA DIAGNOSTIČNE STROKE, do vključno 9. marca 2020 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 9. marca 2020).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Postopek imenovanja nadzornikov kakovosti

Izvršilni odbor je na svoji 67. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način:

•             Ob prenehanju funkcije nadzornika kakovosti (potek mandata, odstop, razrešitev, upokojitev in podobno), se na spletni strani Zbornice objavi javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za posamezne skupine specializacij. V njem se navedejo pogoji, katere morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidira.

•             Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje, Svetom za izobraževanje zdravnikov in vodjo nadzornikov kakovosti) opravijo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, dr. Gregor Prosen, dr. med., predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje, Peter Golob, dr. med., in predsednica Zbornice, dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med.