Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razbremenitev administrativnega dela zdravnikov v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

31.12.2019 08:32

Zdravniška zbornica Slovenije se je v dopisu z dne 30. 12. 2019 obrnila na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, s katerim je ministrstvo pozvala, da se tokrat konkretno opredeli, katere predloge zdravnikov za njihovo administrativno razbremenitev v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju pravila) podpira oziroma v kolikor predlogov zbornice ne podpira, naj predstavi svoje konkretne predloge rešitev.

Zdravniška zbornica Slovenije pričakuje, da bo Ministrstvo za zdravje zavzelo jasno stališče, da k spremembi pravil, dokler ne bo dosežen ustrezen konsenz glede razbremenitve zdravnikov v osnovnem zdravstvu, ne bo podalo soglasja, ki je potrebno za uveljavitev sprememb pravil v skladu s 26. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19).

Zdravniška zbornica Slovenije je namreč že 27. 6. 2019 na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) v okviru javne razprave glede Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja  naslovila dopis s predlogi za administrativno razbremenitev zdravnikov v osnovnem zdravstvu ter za odpravo diskriminacije v zvezi s pravico do receptov za osebno rabo.

Zbornica je v svojih predlogih izhajala iz tega, da bi se nekatere uradniške oz. administrativno tehnične zadolžitve, ki jih trenutno za ZZZS izvajajo zdravniki v osnovnem zdravstvu, prenesle na sam ZZZS, saj zdravniki v osnovnem zdravstvu že vrsto let opozarjajo, da jim zaradi naraščajočega obsega administrativnega dela za ZZZS zmanjkuje časa za delo z bolniki. Z namenom izboljšanja oskrbe pacientov in povečanja učinkovitosti dela zdravnikov je zbornica zato podala številne predloge, med njimi:

  • prenos vseh aktivnosti v zvezi z odobritvijo potnih stroškov na ZZZS;
  • prenos ugotavljanja pogojev o upravičenosti do nege in spremstva otroka (z izjemo ugotavljanja s tem povezanih medicinskih dejstev) na ZZZS;
  • podaljšanje obdobja trajanja veljavnosti napotnice preko enega leta;
  • možnost izdaje napotnic s stopnjo »nujno« za daljše časovno obdobje (z »večkratno« veljavnostjo);
  • prenos predpisovanja medicinskih pripomočkov na delavce, zaposlene pri ZZZS na podlagi diagnoze zdravnika;
  • prenos naročanja sodobnih oblog za rane neposredno na tiste izvajalce, ki bi ugotovili potrebo po njih.

Zbornica je poleg tega od ZZZS ponovno zahtevala odpravo diskriminacije določenih statusov zdravnikov (zasebnikov, upokojenih zdravnikov, specializantov ter sekundarijev) v zvezi s predpisovanjem receptov za osebno rabo. ZZZS je namreč z zadnjo novelo pravil vzpostavil nove pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravnik za pridobitev pravice do predpisovanja receptov za osebno rabo. Zbornica je zato predlagala, da se odpravita kriterij veljavne licence, ki od upravičenosti do receptov za osebno rabo izključuje nekatere upokojene zdravnike, specializante in sekundarije z opravljenim strokovnim izpitom, ter kriterij posebnega statusa, ki odvzema to pravico zasebnikom, ki ne delujejo v okviru javne zdravstvene mreže. ZZZS je v svojem odgovoru z dne 18. 11. 2019 skoraj vse predloge zbornice zavrnil.

Zdravniška zbornica Slovenije se je zato z dopisom zdaj obrnila na Ministrstvo za zdravje, v katerem je ministrstvu med drugim predstavljamo tudi predloge, ki jih je zbornica podala ZZZS glede spremembe pravil. Dopis MZ je dostopen tu.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije