Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij s področja dentalne medicine

03.06.2019 08:25

Zdravniška zbornica Slovenije danes, 3. junija 2019, objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij s področja dentalne medicine za naslednja specialistična področja:

 • Čeljustna in zobna ortopedija
 • Oralna kirurgija
 • Otroško in preventivno zobozdravstvo
 • Parodontologija
 • Stomatološka protetika
 • Zobne bolezni in endodontija

Na poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij za zgoraj navedena specialistična področja se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (specialisti, ki imajo učiteljski naslov, naziv svetnika ali višjega svetnika s strokovnega področja specializacije, specialisti, ki imajo naslov primarij, ali specialisti, ki imajo najmanj 4 leta praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu in so v trenutnem licenčnem obdobju zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence) in

-          so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat koordinatorjev specializacij traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge koordinatorjev so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

 • svoj življenjepis in
 • predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE KOORDINATORJEV SPECIALIZACIJ S PODROČJA DENTALNE MEDICINE, do vključno 3. julija 2019 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 3. julija 2019).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Odbora za zobozdravstvo in člani Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo.

Postopek imenovanja nacionalnih koordinatorjev

Izvršilni odbor je na svoji 61. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način: »Ob poteku mandata nacionalnih koordinatorjev ZZS pripravi poziv za imenovanje novih koordinatorjev, dosedanje koordinatorje pa se s pozivom opozori na potek mandata ter se jih povabi k ponovnemu sodelovanju«. Sprejet je bil naslednji postopek imenovanja koordinatorjev:

 1. Ob izteku mandata koordinatorja, njegovem odstopu, razrešitvi ali upokojitvi, se na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije objavi javni razpis za imenovanje koordinatorja za posamezno specialistično področje dentalne medicine. V njem se navedejo pogoji, katere morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in obrazložen predlog/vizijo razvoja specializacije.*

   

 2. Izbor med prijavljenimi kandidati opravijo predsednik Odbora za zobozdravstvo in člani Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo.

   

 3. Za namestnika koordinatorja se razpis ne objavi, izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje si ga izbere koordinator sam.

 

*V kolikor v prvem krogu poziva za imenovanje nacionalnega koordinatorja ni nobenega kandidata, se zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na funkcijo nacionalnega koordinatorja za določeno specialnost, pozove, da lahko kandidirajo.