Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Izjava Koordinativnega telesa družinske medicine za Skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), za medije in zainteresirano javnost ​

08.05.2019 11:51

Koordinativno telo družinske medicine Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na področju družinske medicine, ki se kljub našim pozivom do sedaj še ni bistveno premaknilo v pozitivno smer. Res je, da se na strani politike kažejo znaki, da se zavedajo kritičnosti situacije, vendar s strani nekaterih deležnikov na ZZZS ni zaznati tega.

Skupščina ZZZS je na svoji zadnji seji 16.4.2019 sprejela sklep, v katerem »poziva svoj Upravni odbor ZZZS in svojo službo ZZZS, da v sodelovanju z ostalimi deležniki v zdravstvenem sistemu aktivno išče in dogovarja rešitve za ureditev družinske medicine ….. ter vse ostale deležnike k odgovornemu sodelovanju pri reševanju problematike družinske medicine.«

Koordinativno telo družinske medicine pozdravlja poziv skupščine in ga načelno razume kot pozitivnega, vendar pogrešamo nedvoumno podporo jasnim, konstruktivnim in kompromisnim predlogom, ki jih je naše koordinativno telo dalo že pred trenutno najbolj kritičnim položajem – pred odpovedmi zdravnikov družinske medicine v ZD Kranj.

ZZZS ima pomembno vlogo pri reševanju problematike družinske medicine ki pa je do sedaj ni odigral konstruktivno (z nekaj izjemami pri zmanjševanju nepotrebnih administrativnih obremenitev) - prej nasprotno. Z zavračanjem leta 2017 sprejetih omejitev števila opredeljenih oseb (oz. glavarinskih količnikov) na enega zdravnika družinske medicine je ZZZS že v začetku letošnjega leta ob oblikovanju Splošnega dogovora za leto 2019 in v obdobju arbitraže žal ključno pripomogel k zaostrovanju situacije v družinski medicini. Žal  je tudi vlada RS glede možnosti odklanjanja presežnih pacientov pri zdravniku sprejela neustrezno dikcijo Splošnega dogovora, kot jo je predlagal ZZZS.

Upravni odbor ZZZS je kmalu zatem spet zavrnil predlog, ki bi lahko zaustavil "požar", ki se je pokazal z odpovedmi zaposlitve zdravnikov v ZD Kranj in z napovedmi odpovedi še v nekaterih drugih zdravstvenih domovih. Na sestanku skupine za arbitražo Aneksa I, ki je bil 17.4.2019 (en  dan po sklepu Skupščine ZZZS),  so predstavniki ZZZS ponovno preprečili dogovor, ki bi lahko obrnil urejanje razmer v družinski medicini v pozitivno smer. Ta predlog dogovora je bil sicer usklajen z Ministrstvom RS za zdravje in z vsemi ostalimi člani skupine za arbitražo. Pred prazniki je Upravni odbor ZZZS ponovno zavrnil sicer usklajeno spremenjeno besedilo Aneksa I k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki ga je predlagal minister Aleš Šabeder.

Ta ponedeljek, 6.5.2019, so na arbitraži predstavniki ZZZS ponovno zavrnili kompromisni predlog stroke družinske medicine in ministra za zdravje za trenutno krizno zaustavitev skrajno nevarnih dogajanj v družinski medicini. Ta zavrnitev lahko pomeni, da bo resnično v nekaj mesecih kar nekaj pacientov ostalo brez osebnega zdravnika (najprej na Gorenjskem, nato na Štajerskem, kasneje pa še kje drugje), ker ZZZS vztrajno zavrača konstruktivne kompromisne predloge stroke družinske medicine, po katerih noben pacient ne bi bil brez svojega zdravnika in bi bili po našem mnenju za silo sprejemljivi za večino zdravnikov družinske medicine, ki imajo preveč opredeljenih pacientov glede na možnost kakovostnega dela.

Ob zgoraj opisanih dejstvih sklep – poziv Skupščine ZZZS zveni nekoliko nenavadno. Izgleda, da Upravni odbor ZZZS in službe ZZZS ne upoštevajo sklepa svoje skupščine, niti ne sprejemajo predlogov ministrstva za zdravje in stroke družinske medicine ter ne uvidijo, da samo z zunanjo prisilo k delu preko zmožnosti in celo možnim kaznovanjem ni več mogoče obvladovati situacije (zdravnikov). Z vztrajanjem predstavnikov ZZZS na svojih nesprejemljivih predlogih bo ZZZS odgovoren, da bo z odpovedmi zdravnikov vedno več prebivalcev Slovenije brez svojega zdravnika.

V imenu Koordinativnega telesa družinske medicine 7. maj 2019

Združenje zdravnikov družinske medicine, predsednica prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič
Strokovni svet za družinsko medicino, predsednica prim. izr. prof. dr. Davorina Petek
Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino, predsednik asist. dr. Aleksander Stepanović
Odbor za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije, predsednica Vesna Pekarović Džakulin
Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije Praktik.um, predsednik mag. Igor Muževič
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, predstojnik prof.dr. Igor Švab
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, predstojnica izr.prof.dr. Zalika Klemenc Ketiš