Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na področju družinske medicine

09.04.2019 10:19
Objavljamo izjavo Koordinativnega telesa družinske medicine za javnost. V njej strokovni vrh specialistov družinske medicine znova sporoča, da je cilj zdravnikov družinske medicine strokovna, varna in kakovostna obravnava bolnikov, kar bi moral biti tudi skupni cilj zdravnikov, bolnikov, politike in tudi plačnika. 


Ljubljana, 9. april 2019 - Koordinativno telo družinske medicine Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na področju družinske medicine. Že leta 2017 smo z javnim pismom pozvali vlado Republike Slovenije k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju za izboljšanje razmer za kakovostno delo zdravnikov družinske medicine. Kljub našim pozivom so bili še v času takratne vlade sprejeti nekateri predpisi, ki so razmere še poslabšali, povečali nezadovoljstvo zdravnikov, poleg tega pa lahko še dodatno vplivali na zelo majhen interes mladih zdravnikov za delo v družinski medicini.

S prihodom nove vlade smo se v delovnih skupinah na ministrstvu za zdravje začeli pogovarjati in iskati rešitve, ki bi bile sprejemljive za bolnike, zdravnike, plačnika in politiko. Žal je vlada medtem sprejela Splošni dogovor za leto 2019, ne da bi upoštevala naša opozorila, da takšen, kot je, ne omogoča bolj kakovostnega dela zdravnikom družinske medicine, kar je ponovno povečalo nezadovoljstvo zdravnikov. Če bi vlada v Splošnem dogovoru sprejela, da se upošteva normativ 1895 glavarinskih količnikov (kar je približno 1500 prebivalcev) na enega zdravnika, bi lahko mladi zdravniki in zdravniki pripravniki vedeli, da po 4 letih specializacije in opravljenem specialističnem izpitu ne bodo tako obremenjeni in siljeni v ne dovolj kakovostno delo, kot so sedaj številni njihovi mentorji.

Zdravniki družinske medicine želimo javnosti pojasniti, da z upoštevanjem normativa 1895 glavarinskih količnikov (kar je približno 1500 prebivalcev) na enega zdravnika ne bo noben zdravnik »odrešen« 300 ali 400 pacientov, kot se v zadnjih dneh napačno sporoča javnosti. In nikakor ne bo 325.000 ljudi nenadoma brez zdravnika, kot razlaga ZZZS. Zdravniki obstoječih bolnikov, ki so že vpisani pri nas, nikakor ne odganjamo, želimo samo imeti možnost omejitve dodatnega vpisovanja pri že tako preobremenjenih zdravnikih. Za tiste paciente, ki pa prihajajo na novo, bomo začasno organizirali različne oblike dela, da bodo tudi oni deležni potrebne zdravstvene obravnave, dokler ne pridejo v sistem novi zdravniki. Brez zdravnika bo ostalo vse več bolnikov samo v primeru, če bodo zdravniki dajali odpovedi zaradi dosedanje preslabe odzivnosti ZZZS in politike na problematiko v družinski medicini.

Želimo tudi povedati, da bodo samo tisti zdravniki, ki na novo vstopajo v sistem, lahko prenehali opredeljevati pri normalnih številkah (letos 1895 glavarinskih količnikih). Ostali, ki v tem trenutku presegamo ta normativ, bomo še vedno obdržali vse svoje bolnike, imeli pa bomo možnost odklanjati nove paciente in tako sčasoma uskladiti število svojih pacientov z normativom. Kako bomo to uredili? To je možno edino in samo z vstopom novih mladih specialistov družinske medicine v sistem! 

Kaj bi torej pomenil zapis, ki ga zahtevamo zdravniki družinske medicine, da je meja za odklanjanje opredeljevanja 1895 količnikov (kar je približno 1500 prebivalcev)? To bi bila predvsem spodbuda za študente, mlade zdravnike in zdravnike pripravnike. Z upoštevanjem tega normativa bi danes točno vedeli, da bodo ob koncu specializacije zaščiteni pred nenormalnimi obremenitvami in da bodo imeli normalne pogoje za delo, zato bi se zagotovo lažje odločili za specializacijo iz družinske medicine in se prijavili na prihajajoči razpis specializacij. 

V kolikor bo zmagala moč argumentov in bodo ustrezni standardi in normativi glede vpisovanja pacientov upoštevani, želimo mladim zdravnikom sporočiti naslednje: 

Spoštovani kandidatke in kandidati za specializacijo iz družinske medicine, z uveljavitvijo standardov in normativov boste lahko ob vstopu v sistem družinske medicine prenehali opredeljevati nove paciente pri normalnem številu. In vsak vstop mladega specialista pomeni razbremenitev nas ostalih, ki smo sedaj v sistemu. Mi, "stari", se bomo v času, ko vi specializirate, nekako že znašli. Ker ne bomo dodatno vpisovali, se bo naša glavarina postopno manjšala, vi boste pa vstopali in nas še dodatno razbremenjevali. Počasi, a zanesljivo bomo tako prišli do večjega števila zdravnikov družinske medicine ter posledično želene obremenitve, ki omogoča strokovno, varno in kakovostno obravnavo naših bolnikov. 

Naš cilj – cilj zdravnikov družinske medicine je strokovna, varna in kakovostna obravnava naših bolnikov, kar bi moral biti tudi skupni cilj zdravnikov, bolnikov, politike in tudi plačnika ZZZS.

V imenu Koordinativnega telesa družinske medicine

Združenje zdravnikov družinske medicine, predsednica prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Strokovni svet za družinsko medicino, predsednica prim. izr. prof. dr. Davorina Petek

Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino, predsednik asist. dr. Aleksander Stepanović

Odbor za osnovno zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije, predsednica Vesna Pekarović Džakulin

Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM, predsednik mag. Igor Muževič

Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, predstojnik prof. dr. Igor Švab

Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, predstojnica izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš