Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Recepti za osebno rabo – novi 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

07.02.2019 13:26

Spoštovani člani Zdravniške zbornice Slovenije!

Na Zdravniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) skoraj vsakodnevno prihajajo vprašanja članov in upokojenih zdravnikov ter zobozdravnikov, ki se navezujejo na ukrep Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je na svoji skupščini sprejel novi 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerim je bila odvzeta možnost pridobitve receptov za osebno rabo približno 3000 članom zbornice. Navedeni člen je stopil v veljavo 13. 10. 2018 in določa sledeče:

»Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če:

1. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),

2. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in

3. ima enega od naslednjih statusov:

  • -opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe;
  • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zavodom, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ali Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano;
  • je upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena zakona, ki je imel neposredno pred pridobitvijo pravice do pokojnine status iz prve ali druge alineje te točke.«

 

Za dodelitev receptov za osebno rabo morajo, skladno z zgoraj navedenim členom, zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki) izpolnjevati hkrati vse pogoje, navedene od točke 1 do 3. Recepti za osebno rabo so neobnovljivi, dodelijo pa se na predlog zdravnika. Zdravniku se enkrat v koledarskem letu dodeli receptni blok, v katerem je 30 receptov za osebno rabo.

Pogoja iz 2. točke 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne izpolnjujejo zdravniki, ki jim je licenca potekla, zaradi česar jim je dostop do receptov za osebno rabo onemogočen.

Zdravnikom, ki svojo dejavnost izvajajo zunaj javne zdravstvene mreže, je dostop do receptov za osebno rabo onemogočen, ker ne izpolnjujejo zahtevanega statusa iz 3. člena, čeprav imajo veljavno licenco zbornice.

Upokojeni zdravniki, ki niso več člani zbornice in imajo trajno licenco, lahko na ZZZS ob prevzemu receptov za osebno rabo predložijo potrdilo o podelitvi licence brez omejitve trajanja (trajna licenca). Zdravniki, ki so bili pred upokojitvijo člani zbornice, lahko podajo prošnjo za izdajo kopije omenjenega potrdila, če ga sami ne hranijo več.

V primeru, da so zdravniki recepte za osebno rabo na ZZZS dvignili pred 13. 10. 2018, lahko le-te porabijo.

Sporočamo še, da imajo vsi zdravniki, ne glede na trenutno ureditev s strani ZZZS, še vedno možnost, da na zbornici zaprosijo in kupijo bele recepte (blokec s 100 recepti stane tri evre). To so recepti, na podlagi katerih lahko dvignejo zdravila, ki pa jih morajo plačati sami. Predlagana rešitev je morda ustrezna za prehodno obdobje v času do pregleda pri osebnem zdravniku in predvsem za zdravila, ki nimajo visoke cene.

Ker je 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja prizadel veliko naših članov, je zbornica pripravila predlog za spremembo navedenega člena, ki je bil že v mesecu oktobru leta 2018 posredovan Ministrstvu za zdravje. Stališče zbornice je, da bi morali biti do receptov za osebno rabo upravičeni vsi zdravniki, ki imajo opravljen strokovni izpit, imajo osebno številko zdravnika in so člani zbornice. Našemu predlogu na ministrstvu niso pritrdili, zato iščemo še druge rešitve za nastalo situacijo. Z ZZZS se dogovarjamo o tem, da bi spremenili vsaj tisti del pravil, ki se nanaša na mlade zdravnike, torej specializante in sekundarije pred podelitvijo licence. Odločitev o spremembi pravil sprejema skupščina ZZZS, na odločitve katere pa zbornica nima neposrednega vpliva.