Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Program Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike zaključuje prva generacija slušateljev

07.12.2018 12:56

Ljubljana, 7. december 2018. V soboto, 8. decembra, se s predstavitvami projektnih nalog, predstavitve potekajo že danes, in podelitvijo certifikatov zaključuje 8-modulski izobraževalni program Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike prva generacija slušateljev. Programa se je udeležilo 24 zdravnikov in zdravnic ter zobozdravnikov in zobozdravnic. Približno polovica jih že opravlja vodstvene naloge v svojih zdravstvenih zavodih. Oktobra pa je študij že začela druga generacija.

Izobraževanje Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike je program, ki ga je oblikoval Zavod za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM) in je prvi tovrstni program v Sloveniji.

Zavod ZRZM združuje zdravnike in druge strokovnjake, ki so program zasnovali na podlagi dolgoletnih praktičnih izkušenj dela v zdravstvu, zato vejo, katera so tista znanja iz ekonomije, vodenja, kakovosti, prava in komunikacije, ki so potrebna za učinkovito vodenje v zdravstvu.

V tujini je tovrstno izobraževanje in usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov za vodenje zdravstvenih ustanov sistematičen in načrtovan proces. V Sloveniji pa ga je začela sistematično spodbujati Zdravniška zbornica Slovenije.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica dr. Zdenka Čebašek - Travnik, Zdravniška zbornica Slovenije program podpira, saj izkušnje iz tujine kažejo, da so zdravniki in zobozdravniki z dodatnimi znanji iz vodenja prav zaradi poznavanja medicine in zdravstvenega sistema povsod zelo iskani vodje zdravstvenih institucij. V tujini jih za te naloge zato načrtno usposabljajo. O tem je že ob predstavitvi programa bodočim slušateljem spregovoril tudi prof. dr. Andrej Trampuž s Klinike Charité, ki je prav tako eden od predavateljev na programu. 

Novinarska konferenca_vodstvene kompetence_bilten

Video posnetek novinarske konference je dostopen tukaj >>>>

Program je ZRZM oblikoval skupaj z izkušenimi predavatelji: profesorji na uglednih slovenskih fakultetah in drugimi strokovnjaki. Ključne poudarke pa je dodala tudi Zdravniška zbornica Slovenije. In kot je ob tem napovedala predsednica dr. Zdenka Čebašek - Travnik, so v pripravi so tudi krajši izobraževalni programi, namenjeni članom svetov zavodov in tudi zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, ki takšno znanje potrebujejo.    

»Glede na izkazane potrebe zdravstva v slovenskem prostoru in vse zahtevnejše ekonomske razmere v družbi, so zahteve do vodstvenih delavcev v zdravstvenih organizacijah vse večje. K odgovornosti jih pozivajo tako pacienti, sodelavci kakor tudi financerji. Vedno večja je zahteva po osebni odgovornosti pri pomembnih vsakodnevnih odločitvah,« je razloge za oblikovaje posebnega izobraževalnega programa Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike na novinarski konferenci navedla mag. Denis B. Ujčič, predstavnica Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa.

Poudarila je, da je v sodobnem, hitro razvijajočem se svetu pridobivanje novih znanj, veščin in vrednot nujnost. Potrebno je tudi dodatno razvijati že pridobljene sposobnosti, predvsem pa opuščati dejavnosti, ki ne prispevajo h kakovosti, konkurenčnosti in dodani vrednosti. Le na takšen način je mogoče popeljati organizacije k večji, predvsem pa trajnostni uspešnosti.

Tudi v zdravstvenih organizacijah naj bi vodilni pridobili ta dodatna znanja, vrednote in veščine, da bodo sposobni sprejeti izzive nove dobe, se prilagajati in ustrezno odzivati. Tako kot že danes, bodo tudi v prihodnosti vodje v zdravstvenih organizacijah, poleg specifičnega strokovno-tehničnega znanja, potrebovali tudi znanja iz managementa, ekonomije, pravnih vsebin in druge vodstvene kompetence, kot so ravnanje z ljudmi, sposobnost timskega dela, prilagodljivost, kreativnost in inovativnost, hitro odzivnost ter čustveno inteligenco. Vse to program tudi vključuje.

Pomemben element programa je združevanje, sodelovanje, soustvarjanje in povezovanje sodelujočih izvajalcev, soustvarjalcev programa ter slušateljev.

Izvajalci ter soustvarjalci programa, katerega prva skupina slušateljev zaključuje usposabljanje, druga skupina pa ga je začela v mesecu oktobru, so: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Fakulteta Sigmunda Freuda Ljubljana, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Inštitut C. A. R., d. o. o., prof. dr. Andrej Trampuž, Klinika Charité, Prosunt, d. o. o., in Urednica, d. o. o. Program pa je »živ« in se bo z vsebinami tudi v bodoče prilagajal potrebam slovenskega zdravstvenega sistema, je povedala mag. Denis B. Ujčič, predstavnica Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa.

In kaj o programu menijo udeleženci in predavatelji?

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med., spec. družinske medicine, vodja splošne službe v ZD Ravne na Koroškem, udeleženka programa: »Pred leti sem bila v našem zdravstvenem domu imenovana za vodjo splošne službe. Takrat sem se začela ukvarjati z zadevami, za katere v tistem trenutku nisem imela vsega potrebnega znanja in sem ga morala pridobivati z delom in izkušnjami. Ko sem izvedela za izobraževanje o vodstvenih kompetencah, sem se ga zelo razveselila, saj je program ponujal odgovore na številna moja vprašanja. Za nami je že sedem modulov in v tem času sem izvedela veliko. Pridobljena znanja že koristno uporabljam pri vsakodnevnem delu.«

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor Univerzitetne klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, udeleženec programa: »Zdravniki pogosto zanemarjamo pomen načrtovanja, letnih planov, izkoriščenosti opreme in racionalnih razporedov. Naš pogled na zdravstvo je pogosto idealističen in altruističen, zanemarjamo pomen omejenih sredstev, ki so na voljo. Tudi komunikacija s sodelavci je pogosto preveč “v dobri veri” z obilico čustev, ne upoštevajoč različnih značajev ljudi. Ne zavedamo se dovolj teorije o nastanku in vodenju konfliktov. Pri sedanjem delu vidim sistem iz obeh plati – zdravniške in vodstvene. Tečaj iz managementa mi pomaga ozavestiti in urediti zadeve. Za nazaj ugotavljam, da sem brez tega poznavanja večkrat ravnal nepravilno. Predstavljene vsebine so tako uporabne pri vodstvenem delu, da se dogovarjamo za izvedbo tečaja tudi na naši Kliniki za graditev kompetenc srednjega managementa, predvsem vodij organizacijskih enot.«

Vesna Pekarović Džakulin, dr. med., spec. družinske medicine in spec. MDPŠ, strokovni vodja v Diagnostičnem centru Šentjur in predsednica Odbora za osnovno zdravstvo: »Ko sem sprejela izziv, da postanem vodja, sem si sprva želela predvsem izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti in razviti čustvene kompetence, s katerimi bi lažje reševala zahtevne probleme in konfliktne situacije ter si tako pridobila prednosti pri pogajanjih. Kmalu mi je postalo jasno, da bom potrebovala tudi nujna znanja iz ekonomike zdravstva, pravnega vidika managementa, kakovosti, varnosti ter managementa poslovnih procesov. V izobraževanju iz zdravstvenega managementa, ki poteka na Zdravniški zbornici, se zdravniki učimo nujno potrebnih voditeljskih veščin, da bomo zmožni in pripravljeni izpeljati ustrezne spremembe v zdravstvu. Samo vodje, ki bodo poleg odličnosti v medicini imeli voditeljske veščine ravnanja z ljudmi, sposobnosti timskega dela, prilagodljivosti, kreativnosti, inovativnosti in predvsem čustvene inteligence, bodo sposobni dvigniti ugled medicine in prispevati k trajnostni uspešnosti zdravstvenih organizacij.«

Prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, predavateljica na programu: »Zdravstvo sodi med najbolj dinamične in perspektivne dejavnosti. Pojavljajo se novi izvajalci ne samo na področju diagnostike, ampak že prognoze, tehnološki napredek sili izvajalce k specializaciji in povezovanju v mednarodne mreže, krepi se čezmejna mobilnost tako bolnikov kot zdravstvenih delavcev, nove tehnike terjajo prenove procesov obravnave bolnikov in še in še. Samo z vodji z vizijo, ki bodo oboroženi s sodobnimi managerskimi orodji in bodo znali motivirati zaposlene, uvajati spremembe, prepoznavati priložnosti in poiskati rešitve v razmerah, kjer bodo vedno ovire, vprašanje zagotavljanja finančne vzdržnosti pa večno, bo slovensko zdravstvo ostalo na zemljevidu dobrih praks in znanstvenih ter tehnoloških prebojev, predvsem pa bo samo tako še naprej prispevalo k blaginji in dolgoživosti slovenske družbe.«

Prof. dr. Elizabeta Zirnstein, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, predavateljica na programu: »Zdravniki in zobozdravniki, ki poleg specifičnega strokovnega dela prevzemajo tudi vodilne funkcije, za uspešno izvajanje teh funkcij potrebujejo določena managerska znanja, predvsem znanja in veščine s področja načrtovanja dela, vodenja, motiviranja, organiziranja in nadziranja procesov, timskega dela, komuniciranja. Nove in hitro spreminjajoče se razmere v slovenskem zdravstvu nasploh namreč zahtevajo voditelje, ki so sposobni sprejemati nove izzive, se nanje ustrezno odzivati, prilagajati, znati izpeljati spremembe, predvsem pa imeti vizijo in jo znati "preliti" v organizacijo in med njene zaposlene. Program, ki poteka od 2018, je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, ki bodo zasedli vodilna delovna mesta v zdravstvenih organizacijah z namenom in vizijo, da jih popeljejo po poti kakovosti, učinkovitosti in dolgoročne uspešnosti.«