Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Usklajevanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti in odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev – ROK: 12. 4. 2019

30.10.2018 12:34
Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017 je Ministrstvu za zdravje naložila sprejem pravilnika, v katerem bodo določene vse vrste zdravstvene dejavnosti (šifrant), ki so lahko navedene v dovoljenjih za opravljanje dejavnosti, ki jih ministrstvo izdaja izvajalcem. 
Ministrstvo za zdravje je na tej podlagi sprejelo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18), ki je začel veljati 12. 10. 2018.

Na koga se pravilnik nanaša?
Pravilnik se nanaša na vse izvajalce zdravstvene dejavnosti (javne zavode, zasebne zdravnike – fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, zavode, gospodarske družbe in s. p.-je). Pravilnik se torej nanaša tudi na zasebne zdravnike (fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost), ki so ta status pridobili z registracijo (odločbo, ki pravi, da se zdravnika v registru vodi kot zasebnika) pri Zdravniški zbornici Slovenije do 17. 12. 2017 (zasebni zdravniki se od tega datuma vodijo v registru zasebnih zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravje).

Kaj morajo izvajalci ukreniti v zvezi s pravilnikom?
Novi izvajalci bodo v vlogah za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti navedli dejavnosti iz šifranta. Obstoječi izvajalci, torej izvajalci, ki so dovoljenje za opravljanje dejavnosti (ali status zasebnega zdravnika z registracijo pri zbornici) pridobili pred 17. 12. 2017, morajo vlogo za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma za uskladitev vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v zgoraj navedenem pravilniku, vložiti v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika. Vloge za uskladitev dovoljenj z vrstami zdravstvene dejavnosti iz pravilnika je torej na Ministrstvo za zdravje treba vložiti do 12. 4. 2019. Izvajalci imajo pravico, da ta zakonsko predpisan rok izkoristijo v celoti.
Obrazce vloge in pojasnila ministrstva lahko najdete na tej povezavi >>>.

Zdravniška zbornica je Ministrstvu za zdravje predlagala, naj objavi konkretnejša navodila (z navedbo tipičnih primerov pretvorb vrst zdravstvene dejavnosti) za izpolnjevanje vlog. Predlog zbornice lahko najdete na tej povezavi >>>.

Kako je z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti?
Pomembno: V svojih pojasnilih ministrstvo vse izvajalce, ki že izpolnjujejo pogoje za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, poziva, da to storijo istočasno z uskladitvijo vrst zdravstvene dejavnosti v dovoljenjih. Zdravniška zbornica zato izvajalce seznanja z določbo 2. odstavka 39. člena ZZDej-K, ki pravi: »Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena zakona, morajo v roku treh let od uveljavitve tega zakona vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.«
Navedeno pomeni, da lahko izvajalci (kljub pozivu ministrstva) v celoti izkoristijo tri-letni zakonski rok za uskladitev dovoljenj z navedbo odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki se izteče 17. 12. 2020.

Zgoraj navedeni izvajalci morajo torej do 12. 4. 2019 vložiti vlogo za uskladitev dovoljenja (oz. vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev) z vrstami zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo, rok za vložitev vloge za določitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti pa je 17. 12. 2020.
       
Zdravniška zbornica Slovenije