Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine 2018 - odgovori na vprašanja

30.10.2018 11:30

Objavljamo odgovore na vprašanja, ki smo jih prejeli po objavi javnih razpisov specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine 2018 (objava razpisov je bila 26. oktobra 2018). Odgovore sproti dopolnjujemo.
 
1.Če je mnenje oddano preko spletnega obrazca, ali se nato v vlogi za specializacijo le navede ime pisca mnenja, saj mnenja ni mogoče natisniti?
Da.

2.V aktualnem razpisu nisem nikjer zasledil, da se upošteva le eno mnenje iz enega oddelka, kot je to veljalo v prejšnjih razpisih. Ali lahko torej več mentorjev z istega oddelka poda mnenje?
Da.

3.Sem v postopku prijavljanja na najnovejši  razpis specializacij za zdravnike. V času opravljanja pripravništva sem se poročila in spremenila priimek. Na diplomi in na večini potrdil imam seveda napisan še moj dekliški priimek, na razpis pa se bom prijavljala z mojim novim priimkom - ali je to lahko problem? Moram vlogi priložiti še kakšno potrdilo/pojasnilo?
Če spremembe na Zbornico še niste javili, potem prosim priložite kopijo poročnega lista.

4.Sem zdravnica pripravnica in se prijavljam na drugi javni razpis specializacij. Zanima me koga točno lahko navedem kot delodajalca tekom specializacije. Se lahko delodajalec na samem razgovoru oz. po odobritvi specializacije spremeni glede na potrebe specializantov po bolnišnicah. Se za delodajalca dogovoriš na samem razgovoru. Trenutno opravljam pripravništvo v bolnišnici. Tam so mi na rekli, da bodo na naslednjem razpisu izdali mesto, da pa je ta oseba mišljena za ambulantno delo v Zdravstvenem domu in da novih specialistov oz. specializantov ne rabijo, ker da je hiša že polna. Jaz sem to razumela, kot da nima smisla, da jih navajam za delodajalca, ker da tam ni mesta zame. Ker si želim dela na perifernem oz. sekundarnem nivoju, naj zdaj začnem s povpraševanjem po drugih bolnišnicah? Najbrž delodajalca ne morem navesti kar na slepo.
Če sprašujete za razpis za območje celotne države, potem kateregakoli izvajalca, ki je pooblaščen za vašo specializacijo. To, da si ga izberete za delodajalca pa še ne pomeni, da vas bo po kočani specializaciji zaposlil. V kolikor si delodajalca ne izberete ob prijavi, vam ga določi Zbornica.
Sem zdravnica sekundarij in imam kratko vprašanje glede uveljavljanja aktivne udeležbe pri prihajajočem razpisu.

5.Ali zadostuje, da oddam »book of abstract« določenega kongresa (kjer je seveda vidno številko avtorjev in tudi povzetek prispevka) ali je potrebno poleg tega oddati tudi potrdilo o udeležbi na kongresu (slednjega namreč nikakor ne najdem doma in nisem prepričana, če ga je sploh potrebno oddati, glede na to, da so v knjigi povzetkov vse potrebne informacije). Ne bi namreč zaradi tega želela ostati brez dodatnih pik, ki bodo še kako prišle prav. 
Razpisno besedilo določa:

b)»aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih in  kongresih                                                   1 točka

Opomba: avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat mora obvezno priložiti dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev in prispevek). Upošteva se tudi potrdilo o sprejemu prispevka ali posterja na udeležbi, ki še bo. Ko je prispevek ali poster objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Pri tem dosežku ni mogoče uveljavljati t.i. »priprava seminarja, klinične konference ali prikaza primera med usposabljanjem na kliničnem oddelku«. Pri tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati aktivne udeležbe na srečanjih ali konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih organizirajo javni zdravstveni zavodi (npr. Strokovnem srečanju mladih zdravnikov zaposlenih v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih zdravnikov v SB Slovenj Gradec, Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo mesto, Strokovnem srečanju NUJNA STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC Ljubljana, Srečanje mladih zdravnikov Primorske in podobno).«

V kolikor boste priložili izsek iz zbornika srečanja iz katerega bo razvidno za katero srečanje gre, kdaj in kje je bilo ter koliko je avtorjev prispevka, bo dovolj. Sicer žal ne.

6.Sem zdravnik sekundarij. Zanimam se za specializacijo iz kardiologije in vaskularne medicine, na katero se lahko prijavim šele, ko opravim 2 leti specializacije iz interne medicine. Imam vprašanje glede prijave na specializacijo iz interne medicine, in sicer za znanega izvajalca.

Če se prijavim na specializacijo iz interne medicine za znanega izvajalca, npr. UKC Ljubljana, ali to pomeni, da moram dokončati 6 let specializacije iz interne medicine in da se med specializacijo ne morem prijaviti na kardiologijo? Ali se pogoji za prijavo na kardiologijo v tem primeru razlikujejo od pogojev, ki jih nudi nacionalni razpis? Ali je pa čisto vseeno, ali se prijavim na nacionalni razpis ali za znanega izvajalca, saj specializacijo iz interne delam le 2 leti in se nato preusmerim na kardiologijo, ki zopet nudi možnost nacionalnega razpisa ali izbire znanega izvajalca?
Tako je, če se prijavite na interno za znanega izvajalca, bi morali praviloma 6 let po končani specializaciji oddelati pri znanem izvajalcu, vendar pa vam formalno, med specializacijo prijave na KVM nič ne preprečuje.

V kolikor že sedaj veste, da vas zanima KVM bi bilo tako bolj smiselno, da se prijavite na nacionalno raven in po opravljenih 2 letih na KVM-ali za izvajalca ali nacionalno.

7.    Ponovno se prijavljam na specializacijo in me zanima natančno, katere priloge moram ponovno priložiti:

1.) potrdilo o nekaznovanosti

2.) plačilo upravne takse

3.) obrazec priporočil - na predstavitvi je bilo omenjeno, da ga bomo ocenjevalcu poslali pa emailu? Zdaj se vseeno vpišejo v sistem zbornice?

4.) potrdilo o udeležbi na kongresu, ki je že bil

Od starega razpisa pa boste upoštevali:

1. potrdilo o diplomi

2. potrdilo o strokovnem izpitu

3. življenjepis
 4. dodatno izobraževanje vključno z izobraževanjem v tujini
 5. članke
 6. prispevke na kongresih

zato te dosežke le izpolnim na list dosežkov?
Razpisno besedilo jasno določa:

"II. Splošna določila

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno zadevo (ena specializacija za območje celotne države ali za posameznega izvajalca).

Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE.

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih."

In

" 4.a) potrdilo o nekaznovanosti

Potrdilo o nekaznovanosti se pridobi na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana:

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1207&sid=650

Pri opciji namen izdaje izberite: zaposlitev.

Tuji državljani, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, predložijo potrdilo o nekaznovanosti, izdano s strani pristojnega organa države, v kateri imajo stalno ali začasno prebivališče.

Veljavnost potrdila o nekaznovanosti je 3 mesece od dneva izdaje."

K1-veljavno je 3 mesece, ne vem kdaj vam je bilo izdano to, ki je na zbornici.

K2-da, za vsako prijavo na JRS.

K3-da, tako kot piše v razpisu in na spletni strani.

K4-da.

Od starega razpisa bomo avtomatično upoštevali le 1. in 2., ostalo pa če boste tako navedli na obrazcu za prenos dokazil.

8. Pred kratkim sem pričela specializacijo za nacionalno raven. Če se na tokratni razpis prijavim za specifično ustanovo, ali (v kolikor bi dobila specializacijo) se to šteje kot menjava specializacije?
Če je ista specializacije, se ne šteje za menjavo.

9. Mnenja oziroma priporočila so tokrat spremenjena. Zanima me, ali štejeta dve mnenji zdravnikov iste specializacije, zaposlena na istem oddelku?
Da, lahko sta dve mnenji specialistov iz istega oddelka.

10.  Zanima me, kako bo potekal postopek validiranja predložene dokumentacije, natančneje standardiziranega mnenja pri odprtem razpisu, ko se postopek javnega razpisa (prvi krog) zaključi. Npr. če se jaz prijavim na zdajšnji razpis specializacij, sem v prvo neuspešen in bi želel kandidirati na odprtem razpisu. Se potemtakem na odprti razpis prijavljam vnovič s ponovno predložitvijo obveznih in neobveznih potrdil (do navedenih/dogovorjenih rokov) ali se upoštevajo vloge in pripadajoča dokumentacija, ki so bile priložene še v času splošnega razpisa? Bega me namreč vprašanje, če v vmesnem času (med razpisom in prijavo na odprti razpis) lahko dopolnjujem, nadgradim priložena neobvezna potrdila - standardizirano mnenje?
Vsaka prijava na vsak razpis (ali ta, ki je sedaj odprt, ali pa na enega izmed odprtih, ki bodo sledili) je svoja upravna zadeva. To pomeni, da se bo v primeru prijave najprej na ta razpis, potem pa na enega izmed odprtih, ob drugi prijavi upoštevalo tisto, kar boste želeli in navedli naj se upošteva iz prejšnjih in kar boste predložili novega.

Npr. ob drugi prijavi boste upoštevali tole določilo JRS:
“Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.
Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

11. Ali se je mogoče prijaviti na razpis spec. za enako spec. kot jo specializiram, samo za drugega delodajalca? Kaj se zgodi v primeru, če je ne dobiš?
Jaz sem spec. urgentne za regijo v SB v regiji, rada pa bi se prijavila na razpis za spec. urgentne v ZD v regiji. Je to možno?
Lahko se prijavite na razpis za ZD, ki ste ga navedli. Če vam nova specializacija ni odobrena, nadaljujete s staro.

12. Ali kot priloga na razpis vsi dokumenti (razen prevodov od sodnih tolmačev) zadoščajo v obliki navadne fotokopije? Ali je potrebno katerokoli fotokopijo tudi overiti?
Razen prevodov, so lahko vse kopije neoverjene.

13. Glede potrdil o dodatnem strokovnem izpopolnjevanju: ali lahko oddam kopijo potrdila ali je potrebno dati original? Originale sem namreč poslal na prejšnjem razpisu.
Razpis jasno določa, da so dokazila lahko tudi v kopiji ter da lahko že predložena dokazila prenesete:
"II. Splošna določila
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno zadevo (ena specializacija za območje celotne države ali za posameznega izvajalca).

Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE.

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.
Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.
Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih."

14.  Ali je možno obrazec - tistega s časom in krajem diplomiranja, opravljanja strokovnega izpita, predlagani delodajalec, glavni mentor itd.) priložiti v skenirani obliki? Če ne, in sem z glavnim mentorjem že dogovorjen, tako da ga bom na črto poimensko navedel - ali mora biti podpis glavnega mentorja za soglasje prisoten ali je možno to opraviti naknadno?
Predložitev skeniranega obrazca ni mogoča in podpis mora biti lastnoročen. Lahko pa njegovo strinjanje izjemoma pošljete naknadno, če ne gre drugače.

15. Ali bo možno v vmesnem času po odprtju vlog, ki je namenjen za prenos vloge, izvedeti, ali so se zabeležila vsa priporočila mentorjev? Glede na to, da gre sedaj za elektronsko zadevo, ne bi rad prišel na zagovor in tam izvedel, da imam samo eno mnenje, bolj bi bil pomirjen, če bi mi bilo zagotovljeno, da so se zabeležila vsa mnenja?
Ali so bila mnenja za vas poslana, lahko izveste že sedaj. V vašem konkretnem primeru sta prispeli dve mnenji.

16. Zanima me, kakšen je postopek prijave na Nacionalni javni razpis specializacij zdravnikov za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom. Ali je potrebno, da bodoči plačnik specializacije že pred razpisom na Zdravniški zbornici vloži vlogo/javi potrebo (npr. za potrebo po specialistih) in se le-ta upošteva pri razpisu? Ali se kandidat pač prijavi na razpis in Zbornica šele po oddani prijavi odloča ali bo mesto odobreno ali ne? Ali se je še vedno možno prijaviti na odprti razpis Prvega javnega razpisa specializacij zdravnikov 2018 oz. katere specializacije se v točki IX.ODPRTI RAZPIS določajo kot nezasedene?

Ne razumem kako bi se prijavili na prvi odprti razpis, če je objavljen že drugi? Prvi se ja zaprl 30.9.2018.
Pri javnem razpisu za znanega plačnika je navedeno, da:
• bodo vloge odobrene, če so prosta mesta.
• Prostih mest ni za MDPŠ.
To pomeni, da za ostale specializacije so.

2. del odgovorov na vprašanja je dostopen tukaj >>>>