Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za področje »torakalne kirurgije«

22.10.2018 14:11

Zdravniška zbornica Slovenije danes, 22. oktobra 2018, objavlja javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za področje »torakalne kirurgije«.

Na poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za področje torakalne kirurgije se lahko prijavijo kandidati, ki:
-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (od njihovega specialističnega izpita je minilo vsaj 4 leta in v trenutnem licenčnem obdobju so zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence),
-          so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko opravlja del specializacije, za katero kandidirajo, in
-          so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.
Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo. Vloge z dokazili pošljite do 12.11. 2018 po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana, s pripisom: Javni poziv za imenovanje koordinatorjev, ali na elektronski naslov: gp.zzs@zzs-mcs.si.
Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Postopek imenovanja nacionalnih koordinatorjev
Izvršilni odbor je na svoji 23. seji sprejel sklep, ki se glasi: »Ob poteku mandata nacionalnih koordinatorjev ZZS pripravi poziv za imenovanje novih koordinatorjev, dosedanje koordinatorje pa se s pozivom opozori na potek mandata ter se jih povabi k ponovnemu sodelovanju«. Sprejet je bil naslednji postopek imenovanja koordinatorjev:
1. Ob izteku mandata koordinatorja, njegovem odstopu, razrešitvi, upokojitvi ali uvedbi nove specializacije se na spletni strani zbornice objavi javni razpis za imenovanje koordinatorja za posamezno specialistično področje. V njem se navedejo pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in obrazložen predlog/vizijo razvoja specializacije.
2. Obenem, z objavo razpisa, zbornica na podlagi podatkov iz registra zdravnikov, ki ga vodi kot javno pooblastilo, preveri, kateri zdravniki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, in jim pošlje dopis s povabilom h kandidaturi.
3. Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje in Svetom za izobraževanje zdravnikov) opravijo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, asist. Gregor Prosen, dr. med., predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje, Peter Golob, dr. med., in predsednica zbornice, dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med.
4. Za namestnika koordinatorja se razpis ne objavi; izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, si ga izbere koordinator sam.