Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Izšel Kompendij pripravništva za poklic zdravnik

17.07.2018 16:42

Pri Zdravniški zbornici Slovenije je danes izšla obsežna in zelo pomembna strokovna publikacija: Kompendij pripravništva za poklic zdravnik.

Kompendij je dostopen tukaj >>>

Urednika publikacije sta: asist. Gregor Prosen, dr. med. in asist. dr. Hugon Možina, dr. med.

Pri pripravi pa je sodelovala močna in angažirana Projektne skupine za prenovo pripravništva, ki jo sestavljajo: Barbara Furman, dr. med., dr. Roman Košir, dr. med., spec., asist. dr. Hugon Možina, dr. med., spec. (predsednik), Matevž Privšek, dr. med., prim. mag. Rade Stanič, dr. med., spec., prim. Ivan Vidmar, dr. med., spec., Sara Vodopivec, dr. med., in prim. Marko Zelinka, dr. med., spec.

Namen in cilje tega zelo obsežnega gradiva, ki obsega 452 strani, pa je v uvod h Kompendiju takole povzel  dr. Hugon Možina, dr. med.:


Spoštovane kolegice sekundarijke, spoštovani kolegi sekundariji!

Z veseljem vam predstavljamo knjižico Kompendij, v katerem je zajet obseg znanj in veščin, potrebnih za vaše vsakdanje delo v času sekundariata in strokovni izpit. Vsa ta znanja vam bodo v pomoč tudi v času specializacije, nekatere stvari pa se vam bodo vtisnile v spomin za celo življenje.

Kompendij je nastal zaradi velike zavzetosti širšega kroga mlajših in starejših kolegic in kolegov, ki so vanj vložili ogromno truda, znanja ter svojega prostega časa. Kar nekaj nujnih stanj spada na več specialističnih področij in recenzenti so se trudili upoštevati tudi to.

Zavedamo se, da ni popoln in da ga bomo morali v naslednjih izdajah pogosto dopolnjevati in spreminjati s pomočjo dobrih nasvetov in pripomb. Tu računamo tudi na vašo pomoč in pomoč vseh ostalih kolegov, ki bodo knjigo vzeli v roke; morebitne predloge ali pohvale izvolite poslati na kompendij@zzs-mcs.si. Zaradi kratkih časovnih rokov nismo uspeli poskrbeti za zunanjo recenzijo otorinolaringološkega področja, ki je bilo tako le uredniško in lektorsko pregledano. Za to bomo poskrbeli pri naslednji izdaji.

Delo je nastalo na spodbudo nekaj generacij pripravnikov in tudi njihovih mentorjev, ki so svoje želje po izboljšanju pripravništva in strokovnega izpita izrazili skozi dve obsežni anketi, odprta pisma ter številne neformalne pogovore.

Prepričani smo, da ste dovolj teoretičnega znanja pridobili na medicinski fakulteti, zato vlogo Kompendija vidimo predvsem v naslednjem:

  • služi naj vam kot okvir znanj in veščin, potrebnih za opravljanje strokovnega izpita,
  • z dodatkom kratkih kliničnih opomnikov pa naj vam pomaga pri vsakodnevnem delu tekom pripravništva.

Obvladovanje in razumevanje vsebine, podane v Kompendiju in slovenski izdaji Smernic za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo, vam bo omogočilo suveren izkaz znanja na strokovnem izpitu.

dr. Hugon Možina, dr. med., spec., predsednik Projektne skupine za prenovo pripravništva


Kompendi_foto_17 07 2018