Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

ZZS ugotavlja, da je MZ sam onemogočil delovaje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni

16.07.2018 09:09

Izjava za javnost

Ljubljana, 16. julij 2018 - Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi dostopnih podatkov ugotavlja, da je Ministrstvo za zdravje (MZ) s predlogom »reformne« novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila sprejeta v letu 2017, samo onemogočilo delovanje pred kratkim ustanovljenega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Zdravniška zbornica opozarja, da je bila leta 2017 na predlog Ministrstva za zdravje sprejeta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ji zaradi nedodelanosti in neupoštevanja stališč stroke vse zdravniške organizacije odločno nasprotovale. Z novelo so na novo urejeni tudi pogoji, pod katerimi Ministrstvo za zdravje izvajalcem izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Pri tem si je ministrstvo v noveli samo naložilo številne obveznosti, ki pa jih ni izpolnilo. Do 17. 6. 2018 bi namreč Ministrstvo za zdravje moralo sprejeti dva pravilnika, in sicer:

- pravilnik, ki bo urejal vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje za opravljanje dejavnosti (3. odstavek 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti), in

- pravilnik, ki bo podrobnejše določal pogoje glede prostorov in opreme za opravljanje posameznih vrst zdravstvene dejavnosti (zadnji odstavek 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti).

Ministrstvo za zdravje navedenih pravilnikov, kljub izteku zakonskega roka, še ni sprejelo.

Skladno z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti mora dovoljenje za opravljanje dejavnosti pridobiti tudi novoustanovljeni javni zavod Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB). Glede na odsotnost zgoraj navedenih podzakonskih aktov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje se zato zastavlja vprašanje, na kakšni pravni podlagi namerava ministrstvo NIOSB izdati dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

Nadalje zdravniška zbornica opozarja, da je treba po noveli zakona pred pridobitvijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti izpolniti tudi stroge birokratske zahteve glede zaposlitve t. i. odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, in sicer:

- izvajalec mora za vsako vrsto zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas zaposliti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti,

- odgovorni nosilec mora po zakonu imeti: »najmanj pet let delovnih izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni ter druge zdravstvene dejavnosti iz tega zakona, pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški službi«.

Iz navedenega izhaja, da z začasnim (pogodbenim) delom tujih zdravnikov zgornjih pogojev ni mogoče izpolniti.

Zaključno se zastavlja tudi vprašanje pravno dopustnih možnosti financiranja storitev NIOSB iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Skladno z izrecnimi določbami 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se pogodbe med ZZZS in izvajalci zdravstvene dejavnosti sklepajo na podlagi vsakoletnega razpisa ZZZS. Pri tem pozna novela Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017 sicer izjemo (možnost neposredne sklenitve pogodbe med izvajalcem in ZZZS), ki pa velja zgolj za nove koncesionarje, kar NIOSB (kot javni zavod) ni. Sklenitev pogodbe med ZZZS in NIOSB o financiranju zdravstvenih storitev bo torej po zakonu možna šele po izvedbi letnega razpisa programov ZZZS, v kateri bo opredeljen program, ki ga namerava opravljati NIOSB. 

Na podlagi vsega navedenega Zdravniška zbornica Slovenije Vlado RS v odhajanju poziva, da prevzame odgovornost za vse škodljive posledice nepremišljenih sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017, na katere je stroka ves čas opozarjala.