Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpis specializacij – najpogostejša vprašanja in odgovori – 2.del

26.04.2018 11:50

Od 12. aprila 2018 so objavljeni in odprti razpisi specializacij za zdravnike in zobozdravnike. Ker smo od minulega tedna, ko smo objavili prvi del zbirke vaših vprašanj in odgovore nanje (tukaj >>>), prejeli veliko novih vprašanj o različnih vidikih razpisa, smo zbirko še dopolnil.

33. Na razpisu specializacij se želim prijaviti na razpis za določenega izvajalca. Ali je v takšnem primeru ta izvajalec avtomatsko tudi delodajalec že tekom specializacije? Na prijavnici je namreč prostor za predlog delodajalca tekom specializacije - v mojem primeru torej tega ne izpolnjujem?

Da, tako določa Zakon o zdravniški službi. Lahko napišete kot predlog tega delodajalca, v kolikor pa boste pustili prazno, pa ga boste dobili avtomatično.

34. Na vas se obračam glede potrdila o aktivni udeležbi na HPB simpoziju. Včeraj vam je odgovorna za potrdila poslala e-pošto s potrdilom, ker sem rekla, da zaradi odhoda v tujino potrebujem potrdilo najkasneje do 25. 4. 2018. Glede na to, da mi je vsaka točka pomembna in da sem po telefonskem pogovoru dobila informacijo, da sprejemate le potrdila v fizični obliki, sem se odločila, da dokumentacijo 26. 5. v mojem imenu odda kolegica. To pomeni, da bo moja vloga popolna (vsaj upam) v zaprti kuverti in da ne bo treba zavračat e-poštnega potrdila. 

Zanima me, ali mi lahko glede na prejeto pošto svetujete, kaj naj priložim v dokazila. Le potrdilo v priponki ali še natisnjen mail, iz katerega je razvidno, da sem prva avtorica. Ali bo samo zmeda zaradi napačnih informacij glede neuspele oddaje potrdila

Priložite kar oboje, oddano osebno ali po pošti na način, kot to velja za oddajo vloge.

35. Konkretno me zanima radiologija za UKC Ljubljana. Torej UKC Lj ni ponujen kot neposredni delodajalec, vendar pa sem v pojasnilu MZ o novem razpisu prebrala:

»Obe določitvi, torej za državno raven in izvajalce, imata tako prednosti kot izzive, ki smo jih podrobneje navedli zgoraj. Glede na opisane prednosti in izzive ene in druge oblike za specializante in izvajalce se je odbor odločil, da v večini primerov ugodi predlogom dodelitve mest »za izvajalce« tistim izvajalcem, ki so manjši kot oba terciarna centra ali Splošna bolnišnica Celje. Menimo, da so razpisi za državno raven ustreznejši za tri največje javne zavode, zato je odbor večino mest, ki so jih ti izvajalci predlagali, prenesel na državno raven. Ob teh menjavah predlaganih mest je skupno število mest za posamezno stroko ostalo vsaj enako oziroma višje.« 

Iz tega sklepam, da je nacionalni mišljen torej za UKC LJ, Maribor in Splošno bolnišnico Celje?  Zato bi se rada prijavila na nacionalni razpis in prijavila UKC LJ. Ker vem, da ob intervjuju še ni znan delodajalec, me zanima, ali lahko kasneje, če mi je ponujen kdo drug kot UKC LJ oziroma bi morala kje drugje krožiti tekom specializacije tudi zavrnem mesto?

Nacionalni razpis je, glede na določila Zakona o zdravniški službi, razpisan za območje celotne države. To pomeni, da si lahko že za delodajalca tekom specializacije izberete UKC LJ, v primeru, da je po opravljani specializaciji pri njih prosto delovno mesto, pa se lahko tudi tam zaposlite. V kolikor v roku treh mesecev razpisa za DM specialista radiologije ne bo, ste se dolžni prijaviti na eno od drugih razpisanih prostih delovnih mest v tem časovnem obdobju, kjerkoli v državi.

36. Prijavljam se na aktualni razpis za specializacije. Želela bi le preveriti, ali na prijavnici resnično ne rabim izpolniti rubrike s predlogom za glavnega mentorja

V kolikor je ne izpolnite, vam GM določi Zbornica.

37. Imela bi vprašanje glede zamenjave specializacije. Glede na to, da sem že vložila vso dokumentacijo za prijavo, ko sem se prvič (leta 2015) prijavljala na specializacijo, me zanima, ali potrebujem vsa potrdila vložiti na novo ali je dovolj, da pošljem samo na novo vlogo? 
 
Razpisno besedilo določa:

»Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih.

Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

38. Ali se glede priporočil za kandidata KO za opekline in KO za plastično kirurgijo (oba v UKC Ljubljana) smatra kot en oddelek ali kot dva oddelka? 

Priporočila vrednoti in o tem presoja vsakokratna izbirna komisija.

39. Ali je ob prijavi na razpis že potrebno izbrati mentorja? 

Če si ga želite izbrati sami, potem da (ne pozabite na soglasje). Sicer vam ga določi zbornica.

40. Kakšen datum želite na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev. Datum pridobljenega dokumenta ali v katerem razpisnem roku ste ta dokument že uporabili?

Zanima me tudi, kaj mislite s: »predlagana uvrstitev«?

Napišite datum izdaje potrdila in pod katero merilo predlagate, da se uvrsti. Npr. pri priporočilih A., in dokazilih c).

41. Imam vprašanje glede tečajev s preizkusom znanja, prej pod točko c. A teh dokazil več ne prilagamo?

Merila so bila spremenjena, točka c sedaj določa:

c)    objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)                                    3 točk                             

Opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek, kolofon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja. Upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti."

42. Če se tečajev s preizkusom znanja ne vrednoti več ali so uvrščeni kam drugam?

Če ste prebrali besedilo razpisa boste ugotovili, da jih ni.

43. Prijavljam se na 1. razpis specializacij v letu 2018, in sicer na mesto za posameznega izvajalca, konkretno SB Jesenice. V zvezi s tem me zanima, koga naj navedem kot predlog za glavnega mentorja? Je polje potrebno izpolnjevati, čeprav se prijavljam za izvajalca? Obstaja seznam obstoječih razpoložljivih mentorjev, ali je zadeva povsem v mojih rokah? 

Za mentorja lahko predlagate kogarkoli, pogoj je, da še nima 3 specializantov. Najbrž pa je smiselno, da je iz SB Jesenice.

 44. Drugo vprašanje zadeva Obrazec za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev. Zanima me, kaj naj bi kandidat napisal pod predlagano uvrstitev posamezne točke? 

Glede predlagane uvrstitve - za priporočila lahko predlagate, da se uvrstijo v razdelke A. do D.:

"A.         Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne (odlične) strokovne kvalitete in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka s področja specializacije**     10 točk

B.            Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne kvalitete in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka s področja specializacije**        6 točke

C.            Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje nadpovprečne (odlične) strokovne kvalitete in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka z drugega medicinskega področja       6 točke

D.           Mnenje ali priporočilo, ki vsebinsko izkazuje dobre strokovne kvalitete in osebnostne lastnosti kandidata ter opisuje poznavanje kandidata iz neposrednega strokovnega sodelovanja* s kandidatom in je napisano s strani strokovnjaka z drugega medicinskega področja         4 točke"

Ostala dokazila pa v razdelke a) do m):

"a)          medicinske odprave v tujino, izmenjava študentov v tujino,  dodatna izpopolnjevanja (vse s področja medicine), ki niso del obveznega študijskega programa                    0,5 točke/0,5 meseca

opomba: kandidat lahko tu doseže največ 5 točk, potrdilo lahko izda predstojnik oddelka ali  mentor; dosežek, ki je trajal manj, kot je določeno (0,5 meseca), se točkuje z 0 točkami; šteje se, da je dosežek trajal 0,5 meseca, če je trajal strnjeno 10 delovnih dni; dela sobnega zdravnika ni mogoče uveljavljati kot dodatno izpopolnjevanje; izpopolnjevanje, ki je obvezni del dodiplomskega ali podiplomskega usposabljanja, se ne točkuje. Skladno z mnenjem Ministrstva za zdravje RS, podanim v soglasju k javnem razpisu 1/2013, z dne 11.4.2013, št. 603-31/2013, ki se glasi: »iz besedila je potrebno črtati prostovoljno zdravniško prakso (volontiranje) ker za prostovoljno zdravniško prakso ni zakonske podlage in je zato nekateri javni zdravstveni zavodi odklanjajo. Kandidati zaradi neenotne prakse zato nimajo enakih možnosti pridobiti teh dodatnih točk.« volontiranja in opravljanja prostovoljne zdravniške prakse ni mogoče uveljavljati kot dodatno izpopolnjevanje.

b)           aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih in  kongresih       0,5 točke

opomba: avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat mora obvezno priložiti dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev in prispevek). Upošteva se tudi potrdilo o sprejemu prispevka ali posterja na udeležbi, ki še bo. Ko je prispevek ali poster objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Pri tem dosežku ni mogoče uveljavljati t.i. »priprava seminarja, klinične konference ali prikaza primera med usposabljanjem na kliničnem oddelku«. Pri tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati aktivne udeležbe na srečanjih ali konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih organizirajo javni zdravstveni zavodi (npr. Strokovnem srečanju mladih zdravnikov zaposlenih v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih zdravnikov v SB Slovenj Gradec, Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo mesto, Strokovnem srečanju NUJNA STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC Ljubljana, Srečanje mladih zdravnikov Primorske in podobno).

c)            objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)         3 točk                             

Opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek, kolofon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja-upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti.

d)           objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji z zunanjo recenzijo, ki izhaja periodično        0,5 točke

opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek in kolofon. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.) mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja -upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti. Pri tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati člankov, ki so objavljeni v zbornikih srečanj ali konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih organizirajo javni zdravstveni zavodi (npr. Strokovnem srečanju mladih zdravnikov zaposlenih v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih zdravnikov v SB Slovenj Gradec, Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo mesto, Strokovnem srečanju NUJNA STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC Ljubljana,  Srečanje mladih zdravnikov Primorske in podobno).

e)           Krkina nagrada za raziskovalno nalogo          2 točki

f)            Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani in Perlachova nagrada Univerze v Mariboru                 5 točk

g)            Prešernova nagrada Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Dekanova nagrada Medicinske fakultete Univerze v  Mariboru           3 točke

h)           Prešernovo priznanje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Dekanovo priznanje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru               2 točki

i)             Dokončan znanstveni magistrski študij (ne po bolonjskem sistemu)          2 točki

j)             Dokončan doktorski študij s področja medicine     3 točke

k)            za specializacijo iz otroške nevrologije: končana predhodna specializacija z odliko (cum laude) 10 točk                              

l)             v primeru specializacije iz maksilofacialne kirurgije, se kandidatu, ki ima hkrati diplomo splošne medicine in diplomo stomatologije, prizna za ta dosežek dodatnih 10 točk; v kolikor  ima kandidat diplomo ene od smeri in ima status absolventa druge smeri, se mu za ta dosežek prizna dodatnih                 5 točk pri tem izbirnem kriteriju

m)          opravljen izpit CCSE    2 točki"

45. Ali morata biti na priporočilu za specializacijo obvezno štampiljki ustanove in zdravnika ali lahko zadostuje samo štampiljka ustanove in lastnoročni podpis zdravnika, ki je avtor priporočila?

Imam namreč priporočilo zdravnika iz meni oddaljenega kraja in sem opazila, da manjka njegov žig. Zato me zanima ali bo takšno priporočilo zavrnjeno, saj bom v tem primeru šla urediti to pomoto.

Zadostuje že samo podpis zdravnika.

46. Če sem pravilno interpretiral novi razpis, letos pri točkovanju ni možno več uveljaviti udeležbe na medicinskem kongresu z opravljenim preizkusom znanja. Ali to drži?

Tečajev s preizkusom znanja ni več.

47. Kakšen je postopek zamenjave specializacije. Namreč, na prejšnjem, decembrskem razpisu sem se prijavila na nacionalni razpis za urgentno medicino. Zaenkrat razgovora še nisem opravila. Sem si pa premislila in bi svojo prijavo rada zamenjala in se na aktualnem razpisu prijavila na drugo specializacijo. Je to možno? Vem, da izgubim 30 točk, vendar sem iz izkušenj z delom v urgentni ambulanti sklenila, da nisem prava za to delo.

V kolikor še niste prejeli odločbe oz. le-ta še ni pravnomočna, lahko podate le izjavo o umiku vloge in prejeli boste sklep o ustavitvi postopka. V vsakem primeru pa se z novo vlogo lahko prijavite na nov razpis.

48. Je morda izjava o umiku vloge kje dostopna, ali jo spišem kar sama?

Obrazca ni.

Napišete le:

Popisana…… umikam vlogo, ki sem jo dne…. podala na JRS……

Ko prejmete sklep, se morate odpovedati pravici do pritožbe, sicer umik ni pravnomočen.

Prav tako s pisno izjavo:

Popisana…… se odpovedujem pravici do pritožbe zoper sklep št….. z dne….

Rok za podajo izjave o odpovedi pravici do pritožbe je 3. 5. (zadnji dan razpisnega roka). Glede na prihajajoče praznike vam malce teče voda v grlo, saj je mogoče, da oba akta ne bosta izdana pravočasno.

49. Zanima me, kako navedem pri razpisni dokumentaciji, da želim prenos vseh priloženih dokumentov iz predhodno poslane dokumentacije? Saj se le ta ni spremenila oz. samo pošljem še dodatna dokazila. Prijavljala sem se na razpis maja 2017 in bi želela, da se vsa dokumentacija prenese iz tiste prijave. Napišem dopis ali samo dopišem na list, kjer je potrebno navesti dodatne dosežke?

Razpisno besedilo jasno določa:

»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih.

Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

50. Glede na to, da specializacijo že imam, me zanima, ali se prijavljam popolnoma enako kot prvič, ali moram dodati kakšna dodatna pojasnila/potrdila.

Da. Bodite pozorni na določila razpisa:

»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih.

Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

51. Kakor razumem zdravniško potrdilo tokrat ni potrebno in zadevo urejamo kasneje z delodajalcem, v kolikor specializacijo dobimo.

Da, tako je.

52. Ali se priporočila odda skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo ali se jih pošlje ločeno s strani pisca? Prav tako me zanima ali je potrebno v priporočilo eksplicitno napisati iz katerega oddelka prihaja pisec, da bo jasno, da so pisci iz različnih oddelkov.

V kolikor sprašujete za priporočila iz KO za travmatologijo UKC LJ domnevam, da bo koordinator specializacije vedel, na katerem oddelku so pisci zaposleni.

53. Za dokazilo o povprečni oceni je potrebno napraviti kopijo celotne priloge k diplomi. Ali je potrebna overitev?

Ne, zadostuje navadna kopija.

54. Ali je za dokazilo o objavi članka poleg kolofona revije potrebno oddati tudi kopijo iz le-te, ali je lahko članek preprosto natisnjen iz npr. Worda?

Priložite kopijo članka, če je le mogoče.

55. Ali je potrebno za članek, ki še ni bil objavljen, le-tega prav tako priložiti poleg potrdila o objavi (npr. članek natisnjen iz Worda)?

Da. Komisija mora vedeti, kaj ste napisali.

56. Sem specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.  Na javnem razpisu specializacij imam namen oddati vlogo za specializacijo iz intenzivne medicine. Katera dodatna dokumentacija je potrebna za to specializacijo? Ali je potrebno pošiljati dokazilo o končani medicinski fakulteti in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu glede na to, da sem že opravil specialistični izpit?

Predlagamo, da si natančno preberete razpisno besedilo, kjer je razvidno, katera o obvezna in neobvezna dokazila na tem razpisu. Glede dokazil, ki ste jih zbornici že posredovali, pa razpis določa:

»Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih.

Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

57. Ali je možno predložiti priporočilo, ki ga napiše profesor, poštempljan s strani Medicinske fakultete, ter specialist iz oddelka. Gre za dve različni osebi, vendar sta oba tudi hkrati zaposlena na istem oddelku. 

V razpisu je zapisano: "Ocenjuje se le eno mnenje oziroma priporočilo posamezne osebe in eno mnenje oziroma priporočilo z istega oddelka (v zdravstvenem domu se za isti oddelek šteje ena ambulanta)." Torej, da ponovim, v mojem primeru bi bilo eno priporočilo z oddelka in drugo s strani Medicinske fakultete. 

Da, pod pogojem da ste z enim sodelovali v okviru MF, z drugim pa na oddelku (kar mora biti razvidno iz priporočil). Če ste z obema sodelovali na oddelku, potem ne.

58. Na prvem javnem razpisu specializacij zdravnikov ste na strani 14 objavili Obrazec za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev. Kaj je potrebno napisati pri predlagani uvrstitvi?

V to rubriko napišete, da predlagate, da se mnenje zdravnika npr. uvrsti v rubriko A., za dokazilo o prostovoljni praksi, pa da v rubriko a). izbirnih meril tega razpisa.

59. V prijavi na prejšnji razpis (decembra 2017) sem dodala dve priporočili mentorjev iz tujine, ki nista bili upoštevani, ker nisem dodala dokazil iz matične zdravniške zbornice. V vmesnem času sem od ene izmed mentoric, katere priporočilo bi ponovno rada uveljavljala, pridobila potrdilo o licenci, ki vam ga pošiljam v priponki. Zanima me, ali zadostuje kot dokaz, da gre za registrirano zdravnico, ki je specialistka svojega področja? 

Da, zadostuje.

Potrdilo o licenci mora biti prevedeno, besedilo razpisa določa:

»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.«

60. V vmesnem času sem pridobila še dve priporočili slovenskih mentorjev. Ali jih morajo zbornici poslati mentorji osebno ali jih prilagam jaz skupaj z ostalimi dokazili v prijavi na specializacijo? 

Ne, pošljite jih skupaj z ostalimi dokazili, biti pa morajo v originalu.

61. Ali se mi upoštevajo vsa obvezna in neobvezna dokazila, ki sem jih že posredovala zbornici za potrebo prejšnjega razpisa in jih želim uveljavljati tudi v tem razpisu?

Besedilo razpisa določa: »Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Prav tako kandidatom ni potrebno ponovno pridobivati priporočil mentorjev, ki so bila za potrebe prejšnjih razpisov poslana na Zbornico s strani piscev priporočil. Kandidati naj ta priporočila v vlogi le poimensko navedejo, zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih.

Če kandidati dokazil in priporočil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

61. Opozorili ste me, da mora biti potrdilo o licenci mentorice iz Zagreba, ki mi je napisala priporočilo v slovenskem ali angleškem jeziku. Ali to pomeni, da moram prevesti izvirnik dokumenta, ali zadostuje, da elektronski dokument, ki sem vam ga posredovala natisnem in prevedem pri  sodno zapriseženem tolmaču? Do izvirnega dokumenta bom namreč zelo težko prišla. Ali obstaja kakšen drug dokument, ki bi prišel v poštev pri dokazovanju, da je priporočilo od registrirane zdravnice?

Glede na spodnje določilo, ki sem vam ga že posredovala:»Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.« je določilo jasno.

Ali je preveden original ali pa  v R Sloveniji overjena kopija originala dokumenta, ki se prevaja.

Sicer razpisno besedilo določa: »Za mnenja oziroma priporočila iz tujine je treba priložiti potrdilo pristojne zbornice ali druge pristojne organizacije o piscu mnenja oziroma priporočila (o tem, da je registriran zdravnik, specialist določenega področja).«

62. Ali moram ob prijavi na nacionalni razpis nujno predlagati mentorja in delodajalca? Lahko to urejam, če dobim specializacijo? Ali mi bodo v primeru, da ne predlagam delodajalca, tega naključno določili? Skrbi me namreč, da bi imela težave, če napišem za delodajalca UKC Ljubljana, prijavljam pa se na nacionalni razpis.

Ali ju predlagate ob prijavi ali pa vam jih določi zbornica. Naknadno to ne bo mogoče.

Ne razumemo, zakaj bi imeli težave. Delodajalec tekom specializacije ni nujno povezan s tem, kje se po zaključku specializacije zaposlite.

63. Je potrebno kot dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu predložiti overjeno kopijo, navadno kopijo potrdila ali spada podatek o strokovnem izpitu v nabor obveznih dokazil, ki jih zbornica vodi v registru in jih ni potrebno prilagati vlogi?

Razpisno besedilo določa: »Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.« Ni pa navedeno, da bi morale biti kopije overjene.

64. Kdo sestavlja izbirno komisijo, saj na spletu ni (več) seznama regijskih koordinatorjev oz. predstavnikov zavodov? V primeru razpisa za znanega izvajalca me zanima predvsem splošna kirurgija v SB Celje.

Pravilnik določa: »(2) Izbirno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:

- član Sveta za izobraževanje zdravnikov ali Komisije za podiplomsko usposabljanje, za doktorje dentalne medicine pa Odbora za zobozdravstvo ali Komisije za izobraževanje pri Odboru za zobozdravstvo,

- koordinator specializacije za določeno specialistično področje,

- v primeru razpisa za izvajalca predstavnik izvajalca, za katerega je razpisana specializacija, na nacionalnem razpisu pa zdravnik, ki je imenovan za člana izpitne komisije za specialnost, za katero kandidat kandidira.«

Seznam predstavnikov izvajalcev bo objavljen, ko nam bodo zavodi sporočili, kdo so njihovi predstavniki.

65. Kdo so možni glavni mentorji za otroško kirurgijo (na spletu ni ažurnega seznama in niti za preostale ne-nove specializacije)?

Jih še ni, seznami so še v pripravi.

66. Kdo lahko napiše priporočilno pismo za specializacijo iz otroške kirurgije, glede na to, da nihče (razen dr. Lipovška v MB) ni specialist otroške kirurgije? Kdorkoli in je v vsakem primeru največ 6 točk? 

Dr. Lipovšek ni specialist otroške kirurgije, trenutno je to le koordinatorica dr. Senica-Verbič.

67. V katerih zavodih lahko krožim med opravljanjem specializacije iz otroške kirurgije? Je otroška kirurgija kot specializacija predvidena le za terciarni nivo?

Pooblaščene ustanove so še v pripravi, delamo na tem.

68. Oddelala sem cca. 18 mesecev kot specializantka družinske medicine, vendar sem trenutno na porodniškem dopustu in razmišljam o menjavi specializacije, saj družinska medicina nikoli ni bila moja prvotna izbira.

Zaradi trenutnega razpisa področja, ki me veseli, me zanima, če sedaj zamenjam specializacijo in se odločim v prihodnosti prekiniti zaradi moževe poslovne priložnosti v tujini, ali se lahko čez nekaj časa ponovno prijavim na razpis za to isto specializacijo? Seveda ob predhodnem vračilu stroškov zaradi prekinitve.

Menimo, da ne – ZZdrS govori samo o financiranju tudi druge odobrene specializacije. Če »porabite« tudi drugo odobritev, ne vidimo možnosti sanacije tega stanja, tudi po vračilu stroškov ne.

69. Ali se v primeru prekinitve specializacije (seveda po povračilu stroškov) lahko še kdaj prijavim v prihodnosti ponovno na razpis specializacij?

In okvirno kolikšne stroške bi imela ob prekinitvi 18-mesečnega kroženja v družinski medicini? 

Če vam je bila le enkrat odobrena specializacija - da, če vam je bila dvakrat - ne (ne glede na to ali stroške vrnete ali ne).

70. Želim kandidirati za specializacijo iz interne medicine, moja mentorica, ki mi je napisala priporočilo na podlagi daljšega sodelovanja, pa je specialistka pnevmologije. Ali se to upošteva kot da je ona specialistka iz istega področja (pnevmologija je pravzaprav veja interne medicine), za katerega kandidiram, ali bo priporočilo avtomatsko ocenjevano, kot da je napisano s strani specialista iz drugega področja? V razpisnih pogojih to ni jasno opredeljeno.

Pnevmologija je samostojna specializacija, prav tako kot je interna medicina. Gre za priporočilo osebe z drugega specialističnega področja.

71. Sem zdravnica sekundarijka. Ali lahko zakasnim začetek specializacije za daljše obdobje (prib. 8 mesecev)?

Praviloma ne, oziroma le, če imate tehtne razloge, ki jih natančno opišete in jih kot take pripozna Komisija za podiplomsko usposabljanje zdravnikov (npr. porodniška, doktorski študij).

72. Prijavila sem se že na prejšnji razpis, vendar sem od prijave odstopila. Ali moram tokrat ponovno plačati upravno takso?

Da, saj gre za nov upravni postopek.

73. Imam vprašanje o možnosti menjave regije in ohranitvi iste specializacije, v novem pravilniku nisem zasledila te tematike. Najprej sem specializirala ginekologijo, trenutno pa specializiram splošno kirurgijo za novogoriško regijo. Bi bilo mogoče, da bi se prijavila na razpis za isto specializacijo, vendar za znanega izvajalca?

Je, a to je nova prijava na nov razpis. Vlogo vložite, kot da se prijavljate prvič. Predlagam, da natančno preberete besedilo razpisa.

74. Ali je možno na seznam glavnega mentorja za specializacijo iz plastične kirurgije koga dodati ? Ali so mentorji fiksni ?

Glede mentorjev - zdravnika je GM mogoče predlagati kadarkoli, a postopek imenovanja ne more biti izpeljan dovolj hitro, da bi si ga že na tem razpisu lahko izbrali za GM.

75. Ali bodo pisci mnenj naknadno dobili kakšen obrazec za napis mnenja (glede na to, da je omenjeno, da mnenj strokovnjakov še ni potrebno oddati) ali se lahko mnenje napiše kot do sedaj in predloži zraven ostalih dokazil?

Zapisano ste razumeli napačno. Na spletni strani Zbornice, pred objavo samega besedila razpisa piše:

»Bistvene novosti v razpisu so:
1. Za prijavo na razpis je potreben opravljen strokovni izpit (2/3 opravljenega pripravništva ne zadostujeta več);
2. Za prijavo na razpis ni potreben predhodni usmerjeni zdravniški pregled za delovno mesto specializanta (Izbrani kandidat bo to uredil s svojim delodajalcem pred nastopom zaposlitve);
3. Spremenjena so izbirna merila pod poglavjem IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA;
4. Mnenj mentorjev še ni potrebno predložiti na predpisanem obrazcu.«

Piše torej, da jih ni potrebno predložiti na obrazcu, ki ga je predvidel novi Pravilnik o specializacijah, ker to določilo stopi v veljavo 5. 10. 2018. Ne piše pa, da jih ne potrebno predložiti vlogi ali da bodo mentorji za potrebe tega razpisa izpolnjevali obrazce. Dejansko razpis določa:

»Če kandidat v razpisnem roku ne bo predložil katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 (nič) točk

Navedeno pomeni, da je potrebno vsa neobvezna dokazila posredovati do zaključka razpisnega roka, 3. 5. 2018.

76. Kakšen datum želite na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev. Datum pridobljenega dokumenta ali v katerem razpisnem roku ste ta dokument že uporabili?

Zanima me tudi, kaj mislite s: predlagana uvrstitev?

Napišite datum izdaje potrdila in pod katero merilo predlagate, da se uvrsti. Npr. pri priporočilih A., in dokazilih c).

77 a. Sem sekundarij na kroženju in se nameravam prijaviti na aktualni razpis za specializacije. V primeru, da si avtor članka, objavljenega v reviji citirani v SCI in je bil članek pred natisom revije objavljen na spletu (ahead of print), revija pa v času razpisa še ni bila natisnjena, kakšna so v tem primeru dokazila? Je potrebno prav tako dati potrdilo o SCI citiranju revije iz CMK ? Ali je dovolj samo printanje članka in spletni naslov, na katerem lahko do članka dostopaš?

Razpisno besedilo jasno določa: »Objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)                                                                                                          3 točk                             

opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek, kolofon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja-upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti.«

77 b.  Kako je z diplomo, Prešernovo nalogo, potrdilom o strokovnem izpitu - je dovolj overjena kopija? 

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji. Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku. Nikjer ni navedeno, da mora biti kopija overjena.

78. Imam vprašanje glede uveljavitve izbirnega kriterija objave strokovnega članka (v reviji, ki jo citira SCI). Moj članek je objavljen izključno na svetovnem spletu (elektronski vir) in je objavljen v zgolj naročniški reviji (ni prosto dostopen). Ali moram tudi v tem primeru priložiti celoten članek (''izpis članka'') ali zadostuje naslov spletne strani, kjer se članek nahaja?

Težava je namreč v tem, da zaradi licenčne narave publikacije objavljenega članka (v končni obliki) v celoti ni mogoče natisniti.

Lahko pošljete vsaj tekst, ki ste ga posredovali v objavo? Komisija mora vedeti, o čem članek govori.

79. Ker imam priporočilo iz tujine, ma zanima, kako naj izgleda potrdilo pristojne zbornice? Ali je potrdilo vseeno potrebno, če je pisec priporočila v preteklosti delal v Sloveniji kot zdravnik na tem istem področju?

Če je vpisan v register zdravnikov, potem ne.

80. Ali je potrebno poslati mnenja in priporočila mentorjev ali ne ob prijavi na ta razpis. Na spletni strani sem prebral, da ni potrebno. Med najpogostejšimi vprašanji na spletni strani pa je odgovor

postavljen dvoumno in ne razumem, kaj točno se izvaja po starem.

Zapisano na spletni strani Zbornice (pred objavo samega besedila razpisa),:

»Bistvene novosti v razpisu so:
1. Za prijavo na razpis je potreben opravljen strokovni izpit (2/3 opravljenega pripravništva ne zadostujeta več);
2. Za prijavo na razpis ni potreben predhodni usmerjeni zdravniški pregled za delovno mesto specializanta (Izbrani kandidat bo to uredil s svojim delodajalcem pred nastopom zaposlitve);
3. Spremenjena so izbirna merila pod poglavjem IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA;
4. Mnenj mentorjev še ni potrebno predložiti na predpisanem obrazcu.«

ste razumeli napačno. Piše, da jih ni potrebno predložiti na obrazcu, ki ga je predvidel novi Pravilnik o specializacijah, ker to določilo stopi v veljavo 5. 10. 2018. Ne piše pa, da jih ne potrebno predložiti vlogi. Dejansko razpis določa:

»Če kandidat v razpisnem roku ne bo predložil katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 (nič) točk

Navedeno pomeni, da je potrebno vsa neobvezna dokazila posredovati do zaključka razpisnega roka, 3.5.2018.

81. Prijavila sem se na lanski pomladanski razpis, kjer so bila med neobveznimi dokazili uvrščena dodatna izpopolnjevanja, ki so poleg prakse/izmenjave študentov itd. zajemala tudi tečaje z opravljenim preizkusom znanja, ki niso del obveznega dodiplomskega usposabljanja (npr. študij družinske sistemske terapije, ki je trajal celo šolsko leto in je bil zaključen z izpitom). Kot dokazilo sem priložila overjeno kopijo spričevala in program študija, iz katerega je razvidno trajanje in preizkus znanja. Se na sedanjem razpisu tak študij lahko upošteva pod točko 3.a) - dodatno izpopolnjevanje ali ne? Se v sedanjem razpisu pod neobveznimi dokazili lahko upošteva tudi avtorstvo poglavja v strokovni monografiji (visokošolski učbenik) ali samo avtorstvo člankov v med. revijah? 

Izbirna merila so precej spremenjena in oba kriterija sta bila iz razpisa umaknjena, tako da bi bil naš odgovor - ne. Vendar pa vaša dokazila vrednoti izbirna komisija, tako da tega, kaj bodo upoštevali in kaj ne, ne vemo.

83. Imam vprašanje glede spremembe regije specializacije. Opravljam specializacijo iz FRM za regijo Ravne na Koroškem, star razpis (delodajalec SB Slovenj Gradec). Na zadnjem razpisu pa je bilo mesto v SB Celje. Zanima me ali lahko, če ne bo drugega kandidata, zamenjam delodajalca oz. regijo? Kot razumem, v tem primeru podpišem, da se bom po opravljeni specializaciji zaposlila v SB Celje. Če mi oni ne ponudijo službe, se lahko na koncu zaposlim kjerkoli želim?

V vsakem primeru se lahko prijavite na nov razpis. V kolikor vam je odobrena FRM za SB CE, vam je SB CE v 1 mesecu po opravljenem specialističnem izpitu dolžna ponuditi zaposlitev. Če tega ne stori (je SB CE dolžna vračati sredstva), ste se dolžni v roku naslednjih 2 mesecev prijaviti na katerokoli drugo prosto mesto specialista FRM, ki bo v tem času objavljeno na Zavodu za zaposlovanje ali na spletni strani Zbornice.

84. Nikjer nisem zasledila, kako poteka postopek menjave regije. Vsa potrebna pooblastila (razen podpisanega obrazca, da se bom po končani specializaciji zaposlila v SB Celje) sem posredovala že prvič. Se pravi, mi ni treba to pošiljati ponovno? Ali obstaja kakšen poseben obrazec za menjavo regije? V primeru, da se na mesto prijavi nekdo, ki še nima specializacije, ima ta oseba avtomatsko prednost pred menoj?

Ali se mi to šteje kot menjava specializacije (sama sem namreč že več kot leto dni specializantka, tako, da sem se prijavila še pod starimi pogoji)?

Pojem »menjava regije« ne obstaja. Če želite iz konkretne regije, se prijavite na nov razpis ali za znanega izvajalca ali na nacionalnem nivoju, kot bi se prijavljali prvič.

Predlagam, da si razpisno besedilo trenutno veljavnega razpisa natančno preberete. Med drugim določa tudi:

85 a. Ali se šteje to kot menjava specializacije (zamenjam delodajalca; iz regijskega razpisa za RK v novem razpisu za SB Celje, ampak je pa prijava na isto specializacijo)?

Ne, to se ne šteje kot menjava specializacije

85 b. Ali za nas 'stare' specializante tudi obstaja natančno časovno okno, v kolikem času se moramo zaposliti znotraj regije in če znotraj regije zaposlitve ne dobimo, v kolikšnem času v Sloveniji?

Da, če sprašujete za primer, da specializacije za SB CE ne dobite, velja enako - v roku 3 mesecev po opravljenem SI ste se dolžni prijaviti na prosta delovna mesta, ki so objavljena na ZZS ali Zavodu RS za zaposlovanje znotraj regije RK.

86. Sem specializantka urgentne medicine in bi se želela prijaviti na nacionalni razpis na specializacijo iz fizikalne medicine.  Če je specializacija odobrena, v kateri regiji moram potem krožiti za čas specializacije, kdo je moj delodajalec? In če se z regijo ne strinjam, kakšne so moje možnosti? Torej, če specializacije za določeno regijo ne sprejmem, ali se še lahko kasneje prijavim na drugi razpis?

Regij ni več. Če prav razumem vas zanima specializacija iz FRM na nacionalnem razpisu. V tem primeru v vlogi navedete, koga želite za delodajalca tekom specializacije (pogoj je, da je tam mogoče opraviti vsaj del kroženja specializacije iz FRM) in koga za GM (potrebujete njegovo soglasje). Če vam je specializacija odobrena, z GM pripravita predlog kroženja, kjer sami želite, glede na razpoložljiva specializantska mesta pri pooblaščenih izvajalcih. Če vam je ta (sedaj že druga) specializacija odobrena in postane odločba pravnomočna, ste izkoristili zadnjo možnost specializacije za potrebe JZM.

87. Lahko pošljem za prijavo na specializacijo naknadno dopolnjen neobvezni del dokazil? V tem tednu sta namreč v postopku objave še dva moja članka. Lahko torej pošljem prvo prijavo z obveznimi dokazili in dosedanjimi neobveznimi dokazili, nato pa naknadno še potrdila o objavi teh dveh člankov. Ali bi moral poslati vse naenkrat zadnji dan (tj.3. maja)? Lahko enako storim z listom, kjer je seznam neobveznih dokazil (drugi bi bil pač dopolnjen)?

Ne. Vsa neobvezna dokazila morajo biti posredovana v razpisnem roku, najkasneje 3. maja. Razpisno besedilo določa:

»Če kandidat v razpisnem roku ne bo predložil katerega izmed dokazil za ocenjevanje izbirnih meril, bo pri tem izbirnem merilu prejel 0 (nič) točk.«

Enako velja za obrazec – seznam neobveznih dokazil.

88. Ali lahko oddam obvezni del dokazil, dosedanja neobvezna dokazila, seznam dosedanjih neobveznih dokazil recimo jutri. Ali lahko nato dodam nova neobvezna dokazila (tj. potrdila o člankih) in novi dopolnjeni seznam dosedanjih neobveznih dokazil zadnji dan razpisa - tj. 3. maja. 

Se torej neobvezna dokazila lahko dopolnijo, v razpisanem roku? 

Lahko oddate del vloge prej, del pa do zadnjega dne, se pravi 3. 5. čeprav menim, da za to ni potrebe. Če bo celotna vloga oddana osebno do vključno 3. 5. ali na ta dan priporočeno oddana na pošto, bo pravočasna.

89. Sem zdravnik sekundarij v SB Celje. Prijavil sem se na novembrski (2017) rok razpisa specializacij in sem že takrat poravnal upravno takso. Ali jo še moram ponovno zdaj, ko se prijavljam na aprilski rok?

Da, saj gre za nov upravni postopek

90. Prijavil sem se na novembrski (2017) rok razpisa specializacij in sem že takrat poravnal pregled za zdravniško spričevalo. Dobim te stroške povrnjene od delodajalca, ko pričnem s specializacijo?

Če se uspete dogovoriti. Na tem razpisu zdravniško spričevalo ni več obvezno dokazilo.

91. Koliko specializantov ima lahko en mentor? Je možno 3?

Da, 3.

92. Če bi želel priložiti svoj članek iz revije Gastroenterolog, je dovolj, da iz njihove spletne strani natisnem članek in kolofon revije ali moram narediti še kaj?

Razpisno besedilo določa: "d)         objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji z zunanjo recenzijo, ki izhaja periodično                                                                                             0,5 točke

Opomba: Avtorju, ki je naveden na prvem mestu se dodeli polno število točk, vsem ostalim pa polovica točk. Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek in kolofon. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več.

Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.) mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja - upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti. Pri tem izbirnem merilu ni mogoče uveljavljati člankov, ki so objavljeni v zbornikih srečanj ali konferencah mladih zdravnikov oziroma zdravnikov pripravnikov in podobno, ki jih organizirajo javni zdravstveni zavodi (npr. Strokovnem srečanju mladih zdravnikov zaposlenih v UKC Maribor, Prvem strokovnem srečanju mladih zdravnikov v SB Slovenj Gradec, Strokovnem srečanju zdravnikov pripravnikov v SB Novo mesto, Strokovnem srečanju NUJNA STANJA - kongres zdravnikov pripravnikov v UKC Ljubljana,  Srečanje mladih zdravnikov Primorske in podobno)."

93. Na strani ZZS piše, da “mnenj mentorjev še ni potrebno predložiti na predpisanem obrazcu” – ali to pomeni, da lahko priporočilo pošljem tudi po 3. maju, pa se še upošteva? Se pravi, da ga pošljem samo v primeru, če bo izbirni postopek za izbrano mesto specializacije?

Ne. Določilo ste razumeli narobe. Vsa neobvezna dokazila morajo biti oddana v razpisnem roku. Le na predpisanem obrazcu jih boste morali vložiti po 5.10., ko določilo pravilnika stopi v veljavo.

94. Ali je potrebno glavnega mentorja in delodajalca predlagati sedaj (ob oddaji dokumntacije) ali se lahko to dogovorimo še naknadno, če dobimo specializacijo? 

Predlagate ga ob prijavi. V kolikor ga ne predlagate, vam ga določi zbornica.

95. Zanima me, ali moramo na obrazcu za prijavo na javni razpis obvezno predlagati mentorja? Ga lahko predlagamo brez njegovega soglasja ali je obvezno pridobiti njegov podpis?

Če ga predlagate, potrebujete soglasje, lahko pa pustite prazno.

96. Na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev pod točko 2. Mnenja in priporočila me zanima, kaj napišemo v okence pod predlagana uvrstitev?

Uvrstitev, ki jo predlagate za posamezno priporočilo, se pravi uvrstitev v eno izmed rubrik A-D.

97. Ali pri prijavi na razpis za specializacijo kot dokazila (npr. diploma, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu itd.) zadostujejo navadne kopije, ali morajo biti kopije OVERJENE? 

Zadostujejo navadne, original morajo biti le priporočila.

98. Kaj je potrebno napisati v polje “soglasje glavnega mentorja” spodaj poslanega obrazca. Kateri datume je treba napisati v obrazec o izbirnih dokazilih. Kaj napišem pod predlagano uvrstitev v tem obrazcu?

V polje "soglasje GM" se mentor podpiše. Na obrazec napišete datume, ki so navedeni v posameznem dokazilu - se pravi datum izdaje dokazila.

99. Je dovolj fotokopija potrdila o povprečni oceni ali je potrebno oddati tudi prilogo k diplomi, kjer so vidne ocene izpitov. V razpisni dokumentaciji ni jasno napisano na kaj se nanaša zadnji stavek o prilogi k diplomi.

Nanaša se na to, da smo v preteklosti prejeli le zadnjo stran priloge k diplomi iz katere pa ni razvidno, na koga se nanaša (ni imena in priimka kandidata).

100. Ali lahko v primeru, da sem izbran za specializacijo, vseeno pred začetkom specializacije prekinem pogodbo?

Najbrž mislite, da ne bi začeli opravljati specializacije, kljub temu, da vam je bila odobrena?

To lahko, a se potem šteje, da vam je bila 1 specializacija za potrebe JZM že odobrena in lahko zaprosite za odobritev samo še ene.