Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje nacionalnih koordinatorjev specializacij za področji »alergologije in klinične imunologije (odrasli)« ter »žilne kirurgije«

24.04.2018 14:48

Zdravniška zbornica Slovenije objavlja Javni poziv za imenovanje nacionalnih koordinatorjev specializacij za področji »alergologije in klinične imunologije (odrasli)« ter »žilne kirurgije«. Na poziv se lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja,*

-          so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko opravlja del specializacije, za katero kandidirajo, in

-          so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.

Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo.

Vloge z dokazili pošljite do 21. 5. 2018 po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana, s pripisom: Javni poziv za imenovanje nacionalnih koordinatorjev, ali na elektronski naslov: gp.zzs@zzs-mcs.si.

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

*Pogoji za imenovanje za glavnega mentorja (drugi odstavek 23. člena Pravilnika o vrstah, vsebini, poteku in trajanju specializacij zdravnikov):

"(2) Za glavnega mentorja zbornica lahko imenuje:
- zdravnika specialista, ki ima učiteljski naslov, naziv svetnika ali višjega svetnika s strokovnega področja specializacije,
- zdravnika specialista, ki ima naslov primarij, ali
- zdravnika specialista z najmanj štirimi leti praktičnih izkušenj na svojem področju po opravljenem specialističnem izpitu, ki je v trenutnem licenčnem obdobju zbral povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence, in se ustrezno usposablja za mentorja po usmeritvah stroke.
"