Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vlada naj razveljavi nezakonit sklep o zaračunavanju domnevno nenujnih specialističnih pregledov družinskim zdravnikom

12.02.2018 15:33

Ljubljana, 12. februar 2018. Zdravniška zbornica Slovenije je na vlado danes naslovila obvestilo o ugotovljenih nepravilnostih pri sprejetju sklepa št. 17200-3/2018/3 z dne 31. januarja 2018. Vlada je namreč na 230. dopisni seji 31. januarja 2018 pod točko 1. sprejela sklepe o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018.

V zvezi z navedenim 30. spornim vprašanjem zdravniške zbornice je Vlada RS pod zaporedno številko 30 sprejela naslednji sklep: »30. Vlada Republike Slovenije je glede spornega vprašanja št. 30 Zdravniške zbornice Slovenije odločila, da se v 24. člen Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 za sedemnajstim doda nov, osemnajsti odstavek, ki se glasi:

(18) Če je pristojni RSK za določeno specialnost potrdil kriterije in merila za določanje ustrezne stopnje nujnosti za določene preglede oziroma indikacije za napotitev na pregled, zdravnik pa ob izvedbi pregleda ugotovi, da izdajatelj napotne listine teh kriterijev ni upošteval, se strošek pregleda zaračuna izvajalcu, ki je napotno listino izdal.«

V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjamo, da je tak sklep nezakonit, saj ga je vlada dodala mimo vsakega dogovarjanja v predhodnih stopnjah sprejemanja splošnega dogovora. To je v nasprotju z izrecno določbo 2. odstavka 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zato od vlade zahtevamo, da sklep pod 30. točko razveljavi. Z zahtevo soglaša tudi predsednik RSK za splošno/družinsko medicino asist. dr. Aleksander Stepanović.   

V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjamo vlado, da je sklep škodljiv za bolnike, saj predvideva, da bodo družinski zdravniki v prihodnje morali sami kriti stroške domnevno neupravičenih napotitev bolnikov na specialistične preglede. »Zdravnik bo v strahu pred kaznijo, ki lahko sledi domnevno napačnemu napotovanju, verjetno res manjkrat napisal napotnice, pri tem pa lahko spregleda kakšen pomemben znak bolezni, ki bo za pacienta lahko tudi usoden,« izpostavlja predsednica zdravniške zbornice dr. Zdenka Čebašek - Travnik. Opozarja še, da je nemogoče pripraviti tako enoznačna merila, da bi jih lahko zdravniki na sekundarni ravni brez dvoma upoštevali kot podlago za presojo, ali naj napotnico označijo kot nepotrebno in bi v ZZZS družinskemu zdravniku izstavili račun za opravljeno specialistično storitev.

Dopis, ki ga je zbornica poslala Vladi RS, je dostopen na tej povezavi >>>