Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpisa specializacij za leto 2017 - vprašanja in odgovori – 2. del

25.01.2018 15:07
Objavljamo odgovore na vprašanja o zadnjem razpisu specializacij za leto 2017, ki smo jih prejeli in anonimizirali, o izbirnih postopkih, razgovorih, obveznostih in izdaji sklepov ter ostalem.
 

1. Prijavil sem se na razpis, vendar pa nimam intranet uporabniškega imena in gesla, da bi preveril, ali je moja prijava sprejeta. Ali lahko preverim kako drugače?
Uporabniško ime in geslo za intranet dobite pri g. Milanu Kokalju, tel. 01 3072 172.

2. Kdaj bo znano končno št. prijavljenih kandidatov na specializacije?
Končno stanje prijav bo znano 30. 1.

3. Kdaj bodo razgovori oz. vsaj koliko vnaprej bomo kandidati obveščeni? Zanimajo me predvsem okvirno prvi možni datumi in ali so lahko razgovori tudi marca?
Razgovori se bodo začeli okoli 12. 2. in bodo potekali do 30. 3. O razgovoru boste obveščeni 7 do 10 dni prej.

4. Kdo je referentka za področje psihiatrije?
Referentka za psihiatrijo je Katarina Maljevac Ponjavič, tel. 01 3072 169.

5. Kako se odloča v primeru, ko enega mentorja predlaga več kandidatov, kot jih mentor lahko sprejme? Kdo ima v takem primeru prednost?
Zbornica to rešuje v dogovoru z konkretnim mentorjem in po potrebi s koordinatorjem.

6. Če se prijavljam na razpis za posameznega izvajalca, ali je ta delodajalec tudi delodajalec za celoten čas specializacije? Če ne, ali je smiselno, da za želenega delodajalca predlagam ustanovo, v kateri dela predlagani mentor, oz. ustanovo, v kateri bom krožil večino časa.
Da, če se prijavite na razpis za izvajalca, vam bo le-ta določen za delodajalca med celotno specializacijo.

7. Prijavljam se na razpis za specializacije in na sekundariat. Pričakujem, da bi z delom (sekundariatom) pričel 1. 3. Kaj se zgodi, če pred tem datumom, npr. 28. 2., dobim odločbo o odobritvi specializacije. Ali to, da je odločba prišla pred datumom začetka sekundariata, pomeni, da sekundariata sploh ne morem opravljati in ostanem doma do začetka specializacije?
Ne. Najprej vam je izdana odločba o odobritvi specializacije. Ko je pravnomočna, se vam izda še sklep z določitvijo GM, delodajalca in datuma začetka (to je 3 mesece od izdaje sklepa). Teoretično imate zagotovo čas do 1. 6. ali 1. 7., da pričnete opravljati specializacijo, medtem pa lahko opravljate sekundariat.

8. Ali odločba o specializaciji pomeni le, da se od tistega trenutka ne morem več prijaviti na sekundariat, opravljam pa ga še vedno lahko v primeru, da sem se nanj prijavil pred odločbo o specializaciji?
Da.

9. Kako je z menjavo specializacij za tiste, ki smo mesta dobili na prejšnjem razpisu? Ali so še možne? Ali bi morali vrniti sredstva, ki so bila porabljena do menjave? Ali mora po specializaciji nov specialist sprejeti prvo ponudbo, ki mu jo ponudi javna zdravstvena mreža Slovenije? Ali lahko med več ponudbami izbere katerokoli oz. počaka najbolj ustrezno? Ali lahko čez čas (meseci, leta) zaposlovalca menja (torej npr. najprej par mesecev Brežice, nato UKC) brez penalov?

ZZdrS določa: »Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.«

Navedeno pomeni, da seveda lahko izbirate in izberete sami, če bo ponudb več. Lahko se tudi sami že dogovorite tekom specializacije. Glede menjave delodajalcev v tem času pa menimo, da prav tako ne bi smel biti problem, v kolikor ostanete v mreži javne zdravstvene službe. Ne predstavljamo si, kako bi država lahko dokazala, da je oškodovana, v primeru, ko se zdravnik prijavi za specializacijo na nacionalni ravni in potem celotno obdobje, za katerega je zavezan, tudi ostane zaposlen v JZM, le pri različnih izvajalcih.

10. V kolikšnem času po razpisnem roku so razgovori oz. katere koli druge kasnejše obveznosti v primeru, da je kandidat izbran, ali če ni izbirnega postopka?
Vsi postopki morajo biti izpeljani po ZUP in odločbe izdane v roku 2 mesece po zaključku razpisa, to je do 30. 3. 2018. To je tudi zadnji rok, do katerega bi morali biti opravljeni izbirni postopki.

11.  Če je kandidat izbran na razpisu oz. ni razpisnega postopka, v kolikšnem času se mora v obeh primerih dejansko zaposliti kot specializant?
Ko postane odločba o odobritvi specializacije pravnomočna (15 dni po prejemu s strani zadnjega kandidata, v primeru da nihče ne vloži pritožbe), vam zbornica izda sklep o določitvi GM, delodajalca in roka za pričetek specializacije. Ta rok je 3 mesece od izdaje sklepa, recimo najkasneje do 15. 7. (odvisno od datuma izdaja odločbe in sklepa).

12. Kdaj naj bi bil spomladanski razpis? Ali se predvideva, da bo na njem upoštevan nov pravilnik, se pravi tudi brez zdravniškega pregleda, drugačna priporočila itd. Zakaj že na tem razpisu ni upoštevan nov pravilnik, kot je bilo rečeno?
Tega ne vemo, določitev števila mest je v rokah MZ, tako da bo razpis takrat, ko nam bodo posredovali številke. Za drugi javni razpis specializacij za 2017 nov pravilnik o specializacijah ni bil v veljavi, ker MZ ni uspelo pravočasno podati soglasja k pravilniku, ki ga je zbornica pripravila in na skupščini sprejela 25. oktobra 2017 in naslednji dan poslala MZ. Šele konec januarja smo prejeli pripombe na omenjeni pravilnik. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bo pravilnik do spomladanskega razpisa sprejet.

13. Ali bo možno, da kandidat, izbran na nacionalnem razpisu, kandidira na drugem razpisu za posameznega izvajalca?
Da, je možno.

14.  Ali so predvidene v tem primeru kakšne sankcije?
Za sankcije vam žal ne vem povedati, saj je bilo prejšnjih 30 točk minusa med izbirna merila dodano na zahtevo MZ in ne zbornice.

15. Januarja grem na strokovni izpit, sem pa zaključil 6 mesecev pripravništva. Ali rabim potrdilo mentorja?
Da.

16. Kaj bo v primerih, ko ne bo izbirnega postopka, kateri so v tem primeru nadaljnji postopki in ali obstaja okvirni terminski plan zanje?
Če ni izbirnega postopka, boste opravili razgovor s koordinatorjem specializacije (kot do sedaj) oz. s koordinatorjem in predstavnikom izvajalca, če se boste prijavili na razpis za izvajalca.

17.   Obveza, da kot prvo zaposlitev sprejmemo pri delodajalcu v javni mreži – ena zaposlitev pri enem delodajalcu za n let trajanja specializacije ali n let v javni mreži?
Odvisno je, na kateri razpis kandidirate.
ZZdrS v četrtem do sedmem odstavku 23. člena določa: »Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
V obdobje zaposlitve iz prejšnjega odstavka se ne štejejo strnjene odsotnosti z dela daljše od šestih mesecev.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, je prost obveznosti iz petega odstavka tega člena, če v treh mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, mora po končani specializaciji v enem mesecu zaposliti zdravnika specialista za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je podal potrebo po novem specialistu, in za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali ga ne zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika specializanta. V tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila specializacija odobrena za določenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, prost obveznosti, če v obdobju nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe.«

18. Če želim kandidirati za splošno kirurgijo v Ljubljani, zbornica pa mi na podlagi (ne)zasedenosti predlaga SB Šempeter, je možno, da ponudbo odklonim?

ZZdrS v četrtem do sedmem odstavku 23. člena določa: »Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti zapo-slitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
V obdobje zaposlitve iz prejšnjega odstavka se ne štejejo strnjene odsotnosti z dela daljše od šestih mesecev.
Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, je prost obveznosti iz petega od-stavka tega člena, če v treh mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ali se sam ne zaposli v okviru mre-že javne zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži jav-ne zdravstvene službe.
Izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, mora po končani specializaciji v enem mesecu zaposliti zdravni-ka specialista za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije. Izvajalec zdrav-stvene dejavnosti, ki je podal potrebo po novem specialistu, in za potrebe katerega je oprav-ljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali ga ne zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja speci-alizacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika specializanta. V tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila specializacija odobrena za določenega izvajalca zdravstvene dejavno-sti, prost obveznosti, če v obdobju nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene ponudbe za za-poslitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdrav-stvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali se sam ne zaposli v okviru mreže jav-ne zdravstvene službe.«

19. Po kakšnem ključu boste predlagali delodajalca pri nacionalnem razpisu? Na podlagi stalnega prebivališča? Me tekom specializacije kaj obvezuje k delodajalcu (da odkrožim del specializacije ipd.?) ali je to samo na papirju ustanova, ki mi izplačuje plačo?
Zakon določa: »Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista.«
Kako in na kakšen način bo to potekalo čez 4–5–6 let, pa vam v tem trenutku ne vem pojasniti. V kolikor boste kandidirali na razpisu za območje celotne države, do delodajalca nimate obveznosti.

20. Bo že na intervjuju znano, za katerega delodajalca so predvidene kandidature?
Če ste se prijavili na razpis za izvajalca, je to znano že danes, sicer pa ne – dokler se za zaposlitev po končani specializaciji ne dogovorite sami, ali tik pred zdajci – preko zbornice.

21. Če bo oseba imela neka subspecialna znanja, ali bo lahko zavrnila dekret MZ oz. ponudbo prve zaposlitve kot specialist širom Slovenije z obrazložitvijo, da se določeni posegi, za katere je nekdo (sub)specializiran, na sekundarnem nivoju (v splošnih bolnišnicah) pač ne izvajajo?
Glede na trenutno veljavno zakonsko določilo menim, da ne. Kaj bo čez par let, pa lahko samo ugibam.

22. Kdo določil delodajalca in GM, kdaj bo znan?
Delodajalca in GM se določi v sklepu, ki ga dobite po pravnomočnosti odločbe.

23. Ali bo delodajalec vplival na lokacije kroženja?
Če kandidirate na nacionalni razpis, ne. Program kroženja določite z GM, glede na razpoložljiva prosta mesta.

24. Ali bodo kandidati, ki bodo sprejeti na določeno specializacijo na območju celotne države, že na začetku dodeljeni v določeno bolnišnico oziroma zdravstveni zavod, kjer bodo opravljali kroženje, ali pa se bo to zgodilo šele po zaključeni specializaciji glede na tedanje potrebe?
Vsak specializant bo dobil delodajalca tekom specializacije, pri katerem pa ni nujno, da se ob koncu zaposli.

25. Ali je v primeru mest za specializacijo na nacionalnem nivoju morda znano, kateri zdravstveni zavodi se potegujejo za prijavljene candidate?

Ne, znani izvajalci so le na razpisu za izvajalca, sicer pa je določanje števila specializantskih mest sedaj v rokah MZ, zato predlagam, da se obrnete neposredno na njih, kontakt: Gp.Mz@gov.si

26. Sem zdravnica brez specializacije. Pripravništvo sem zaključila konec meseca novembra 2017, strokovni izpit pa sem opravila 14. 12. 2017. Zanima me, če tudi zame obstaja možnost prijave na izbirni del sekundariata in ali se prijava na drugi del sekundariata izključuje s prijavo na aktualni razpis specializacij? Rada bi se namreč prijavila tako na izbirni del sekundariata kot tudi na specializacijo.
Na sekundariat se lahko prijavite, dokler vam specializacija ni odobrena.

27. Sem specialistka družinske medicine, zaposlena v ZD. Specializacijo iz družinske medicine sem opravila septembra 2016. Kakšne so možnosti in postopek, če bi želela opraviti še specializacijo iz urgentne medicine?
Prijaviti se morate na javni razpis specializacij, ali za znanega izvajalca, nacionalno raven ali kot samoplačnik. V kolikor vam je specializacija odobrena, jo lahko pričnete opravljati.
Ob tem bi vas opozorili le še na to, da v kolikor ste specializacijo opravljali za potrebe javne zdravstvene mreže in določeno regijo, ste skladno z določilom zadnjega odstavka 25. člena ZZdrS dolžni vračati sorazmerni del stroškov.

»Specializant, ki po končani specializaciji odkloni sklenitev delovnega razmerja pri izvajalcu zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe v okviru regije, za katero je opravljal specializacijo, za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije in specializant, ki mu je bila v skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona izdana odločba o trajnem prenehanju specializacije, mora zavodu povrniti vse stroške, nastale v zvezi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. «