Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpisa specializacij za leto 2017 - vprašanja in odgovori

08.01.2018 16:42

Povzemamo nekatera najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo zaradi sprememb, ki jih je sredi poletja prinesla novela Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F) in z njo povezana objava drugega razpisa specializacij za leto 2017, ter podajamo odgovore.

1. Za prijavo na nacionalni razpis želim za delodajalca predlagati točno določen ZD (v času študija sem s strani ZD prejemala kadrovsko štipendijo) in za mentorja spec. gin. iz enega od obeh UKC. Po zaključku specializacije: v kolikor imam ponudbo ustanove za zaposlitev, ali mi lahko ministrstvo prepreči (npr. določitev delovnega mesta brez upoštevanja ponudb, ki sem jih sama izbrala), da se zaposlim pri ustanovi, ki mi je podala ponudbo takoj po specialističnem izpitu v želeni ustanovi v okviru javnega zdravstva? 

V kolikor bo ta ponudba takoj po opravljeni specializaciji, menimo, da ne.

2. Kaj se zgodi z zavezo zaposlitve v okviru javnozdravstvene mreže po zaključku specializacije, če:
            a) se zaposlim v javnozdravstveni mreži za 80 % (npr. 40 % pa na fakulteti). Ali se ustrezno podaljša obveza za leto dni, npr. s 5 na 6 let ob predpostavki, da sem ves čas zaposlena za 80 %, ali se potem mora odplačati spec.?

Fakulteta ni v mreži JZS, zakon govori o zaposlitvi pri izvajalcu v mreži, v tem primeru bi šlo najverjetneje za kršitev zakonske obveze, v kolikor se ne bi z ministrstvom za zdravje uspeli dogovoriti drugače.

            b) kako se razrešuje gostovanje v tujini za namene akademskega napredovanja (torej za profesuro) v času obveze po specializaciji – ali se le-to da urediti v tem časovnem obdobju? Fakulteta ni v javni mreži, zato velja enako kot pri odgovoru 2a.

3. V kolikor se Pravilnik o poteku specializacije sprejme v času med izbirnim postopkom do izdaje odločbe o odobritvi specializacije: ali potem zame velja Pravilnik o poteku specializacije ali sploh ne, ne glede na datum sedanjega sprejema?

Izbirni postopek bo izpeljan na podlagi sedaj veljavnega pravilnika, saj so postopki - razpis že v teku. Samo specializacijo pa boste nato opravljali skladno z določili novega pravilnika.

4. Ali lahko sama sebi predlagam delodajalca in glavnega mentorja med specializacijo? 

Ob prijavi lahko predlagate, koga želite za delodajalca (pri razpisu za območje celotne države) in koga za GM.

5. V sedaj objavljenem razpisu med mesti za nacionalni razpis sploh ni vidno, koliko jih je predvideno za katero regijo (jasno mi je, da starega regijskega razpisa s tem ne bo več).

Nacionalni razpis je za območje celotne države. Kot sami ugotavljate, ga za regijo ni več!

6. Če želim kandidirati za splošno kirurgijo v Ljubljani, zbornica pa mi na podlagi (ne)zasedenosti predlaga SB Šempeter, ali je mogoče, da ponudbo odklonim? 

ZZdrS v četrtem do sedmem odstavku 23. člena določa: »Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

V obdobje zaposlitve iz prejšnjega odstavka se ne štejejo strnjene odsotnosti z dela daljše od šestih mesecev.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, je prost obveznosti iz petega odstavka tega člena, če v treh mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, mora po končani specializaciji v enem mesecu zaposliti zdravnika specialista za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je podal potrebo po novem specialistu, in za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali ga ne zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika specializanta. V tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila specializacija odobrena za določenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, prost obveznosti, če v obdobju nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe.«

7. Po kakšnem ključu boste predlagali delodajalca pri nacionalnem razpisu? Na podlagi stalnega prebivališča? Me kaj v času specializacije obvezuje k delodajalcu (da odkrožim del specializacije ipd.?) ali je to le formalna ustanova, ki mi izplačuje plačo?

Kot je navedeno zgoraj, zakon določa: »Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista.«

Kako in na kakšen način bo to potekalo čez 4, 5 ali 6 let, pa vam v tem trenutku ne moremo pojasniti. V kolikor boste kandidirali na razpisu za območje celotne države, do delodajalca nimate obveznosti.

 8. Bo že na intervjuju znano, za katerega delodajalca so predvidene kandidature? 

Če se boste prijavili na razpis za izvajalca, je to znano že danes, sicer pa ne - dokler se za zaposlitev po končani specializaciji ne dogovorite sami, ali tik pred zdajci - preko zbornice.

9.
Če bo oseba imela določena subspecialna znanja, ali bo lahko zavrnila dekret MZ oz. ponudbo prve zaposlitve kot specialist širom Slovenije z obrazložitvijo, da se določeni posegi, za katere je nekdo (sub)specializiran, na sekundarnem nivoju (v splošnih bolnišnicah) pač ne izvajajo? 

Glede na trenutno veljavno (zgoraj navedeno) zakonsko določilo menim, da ne. Kaj pa bo čez nekaj let, lahko samo ugibam.

10. Ali bodo kandidati, ki bodo sprejeti na določeno specializacijo na območju celotne države, že na začetku dodeljeni v določeno bolnišnico oziroma zdravstveni zavod, kjer bodo opravljali kroženje, ali pa se bo to zgodilo šele po zaključeni specializaciji glede na tedanje potrebe?

Vsak specializant bo dobil delodajalca tekom specializacije, pri katerem pa ni nujno, da se ob koncu zaposli.

11. Ali je v primeru mest za specializacijo na nacionalnem nivoju morda znano, kateri zdravstveni zavodi se potegujejo za prijavljene kandidate?

Ne, znani izvajalci so le na razpisu za izvajalca, sicer pa je določanje števila specializantskih mest sedaj v rokah MZ, zato predlagam, da se obrnete neposredno na njih, kontakt: Gp.Mz@gov.si

12. Imam vprašanje v zvezi z navedbo neobveznih dodatnih dokazil, in sicer imam prispevek, ki je bil objavljen na 10. Mednarodenem srečanju… in se nahaja v pdf obliki. Zanima me, ali je izsek iz tega dokumenta dovolj kot dokazilo ali potrebujem še kaj?

Razpisno besedilo določa: »Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku.

                    b) aktivne udeležbe na medicinskih seminarjih, kongresih, delavnicah, tečajih 2 točki«

Opomba: Če je avtorjev prispevka, posterja ali predavanja več, se število točk deli s številom avtorjev; avtorju, ki je naveden na prvem mestu, se število točk množi z 2. Kandidat mora obvezno priložiti dokazilo o aktivni udeležbi (program srečanja, izsek iz zbornika srečanja ali potrdilo o aktivni udeležbi, iz katerega je razvidno število avtorjev in prispevek). Upošteva se tudi potrdilo o sprejemu prispevka ali posterja na udeležbi, ki še bo. Ko je prispevek ali poster objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Pri tem dosežku ni mogoče uveljavljati t.i. »priprava seminarja, klinične konference ali prikaza primera med usposabljanjem na kliničnem oddelku«, razen če so bile za navedeno izobraževanje s strani Zbornice dodeljene kreditne točke, prav tako pri tečajih ni mogoče uveljavljati »vodenje medicinskega tečaja (avtogeni trening, akupunktura, prva pomoč, reanimacija in podobno) za medicinsko osebje ali za laike«

Menim, da samo pdf. oblike ni mogoče šteti za kopijo, sicer pa o tem presoja izbirna komisija.

13. V primeru da se po opravljeni specializaciji (ob prijavi na nacionalni razpis) ne zaposlim na mesto, ki mi ga bo ponudila država, ali sem dolžna vračati stroške specializacije, v katero pa ne sodi moja plača? 

Da.

14. Sem sobni zdravnik in bi se rad prijavil na trenutni razpis za mesto ginekologije in porodništva. Zanima me, ali je sprejet pravilnik o nacionalnem razpisu oziroma kje so dostopne dodatne informacije glede novega razpisa. 

V torek, 9. januarja, Zdravniška zbornica Slovenije organizira delavnico, na kateri boste lahko pridobili dodatne informacije in pojasnila v zvezi z zadnjim razpisom specializacij. Predlagamo vam, da se delavnice udeležite, saj boste lahko vprašali čisto vse, kar vas zanima. Obveščali vas bomo tudi preko tedenskega Biltena in po potrebi tudi z neposrednimi mailingi o najpogostejših vprašanjih in odgovorih.

Sicer pa novi pravilnik o specializacijah še ne velja, saj MZ v dveh mesecih ni uspelo podati soglasja. Velja še stari pravilnik, in sicer v delu, v katerem ga ni razveljavil ZZdrS-F (regija in regijski predstavnik).

15. Zavedam se, da danes odločitev za specializacijo ni več šala. Vračanje denarja za šolanje v primeru prekinitve in "deportacija" na edino ponujeno delovno mesto se mi zdita nesmisel, ki ob mladi družini postane nemogoč. S pravdanjem po sodiščih nočem imeti opravka, zato želim vedeti, za kaj se odločam in se na vas obračam z nekaj vprašanji v zvezi z novim razpisom za specializacije.

Na razpis se želim prijaviti, me pa begajo opozorila starejših kolegov, ki svarijo pred dejstvom, da je razpis izpeljan brez potrjenega pravilnika in torej ob prijavi ne vemo, kaj vse nas čaka tekom specializacije in po njej. 

Koliko torej tvegam, če se na ta razpis vseeno prijavim (sicer na mesto z znanim izvajalcem). Kakšen razpon spremenljivk je tu v igri? Ali ni tako, da za nas trenutno še velja stari pravilnik, dokler novi ni potrjen in z njim tudi vsa določila glede poteka specializacije?

Za vse, ki se prijavljate na trenutno veljavni razpis, velja »stari« pravilnik, v kolikor ni bil razveljavljen z ZZdrS-F (regija in predstavnik regije).

16. Kako se lahko izognem nenadejanim spremembam v poteku specializacije? Bo pogoje specializacije mogoče razbrati iz pogodbe, ki jo podpišemo, preden začnemo? Ali se bo zagata trenutne zakonske situacije kazala tekom celotne specializacije?

Pogoji morajo biti taki, kot jih določa trenutno veljavni pravilnik in zakon o zdravniški službi – za prijavo. Za vse ostalo se bodo uporabljala določila novega pravilnika.

17. Kakšne so posledice, če bi ravno zaradi "mačka v žaklju" podpis pogodbe zavrnil/a (s tem torej svoje mesto na specializaciji), si s tem dokončno uničim možnost za želeno službo?

Pogodbo nam lahko pred podpisom pošljete v pregled in ničesar, kar ni določeno v veljavni zakonodaji, niste dolžni podpisati.

18. V kolikšnem času po razpisnem roku so razgovori oz. katere koli druge kasnejše obveznosti v primeru, da je kandidat izbran ali pa da ni izbirnega postopka?

Vsi postopki morajo biti izpeljani po ZUP in odločbe izdane v roku 2 mesecev po zaključku razpisa, to je do 30. 3. 2018. To je tudi zadnji rok, do katerega bi morali biti opravljeni izbirni postopki.

19. Če je kandidat izbran na razpisu oz. ni razpisnega postopka, v kolikšnem času se mora v obeh primerih dejansko zaposliti kot specializant?

Ko postane odločba o odobritvi specializacije pravnomočna (15 dni po prejemu s strani zadnjega kandidata, v primeru da nihče ne vloži pritožbe), vam zbornica izda sklep o določitvi GM, delodajalca in roka za začetek specializacije. Ta rok je 3 mesece od izdaje sklepa, recimo najkasneje do 15.7. (odvisno od datuma izdaja odločbe in sklepa).

20. Kdaj naj bi bil spomladanski razpis? Ali se predvideva, da bo na njem upoštevan nov pravilnik, se pravi tudi brez zdravniškega pregleda, drugačna priporočila itd. Zakaj že na tem razpisu ni upoštevan nov pravilnik, kot je bilo rečeno?

Tega ne vemo, določitev števila mest je v rokah MZ, tako da bo razpis takrat, ko nam bodo posredovali številke. MZ v roku več kot 2 mesecev ni uspelo podati soglasja na novi pravilnik, zato le-ta še ne velja.

21. Ali bo možno, da kandidat, izbran na nacionalnem razpisu, kandidira na drugem razpisu za posameznega izvajalca? Ali so predvidene v tem primeru kakšne sankcije?

Da, je možno. Za sankcije pa vam žal ne vem povedati, saj je bilo prejšnjih 30 točk minusa med izbirna merila dodano na zahtevo MZ in ne zbornice.

22. Januarja grem na strokovni izpit, sem pa zaključil 6 mesecev pripravništva. Ali potrebujem potrdilo mentorja?

Da.

23. Obveza, da kot prvo zaposlitev sprejmemo pri delodajalcu v javni mreži – ena zaposlitev pri enem delodajalcu za n let trajanja specializacije ali n let v javni mreži?

Odvisno, na kateri razpis kandidirate. ZZdrS v četrtem do sedmem odstavku 23. člena določa:

»Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, se mora najkasneje v treh mesecih po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zbornica koordinira možnosti zaposlitve zdravnikov specialistov iz prejšnjega stavka glede na sporočene potrebe za zaposlitev s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in glede na stalno prebivališče zdravnika specialista. Zdravnik specialist, ki je bil izbran na razpisu za izvajalca se mora v enem mesecu po končani specializaciji za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije za polni delovni čas zaposliti pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. 

V obdobje zaposlitve iz prejšnjega odstavka se ne štejejo strnjene odsotnosti z dela daljše od šestih mesecev.

Zdravnik specialist, ki je bil izbran na nacionalnem razpisu, je prost obveznosti iz petega odstavka tega člena, če v treh mesecih po končani specializaciji ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe, ali če na podlagi prejete ponudbe v treh mesecih po končani specializaciji ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije iz razlogov, ki so na strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, mora po končani specializaciji v enem mesecu zaposliti zdravnika specialista za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je podal potrebo po novem specialistu, in za potrebe katerega je opravljal specializacijo zdravnik na podlagi razpisa za izvajalca, zdravnika specialista po končani specializaciji ne zaposli ali ga ne zaposli najmanj za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije, mora v proračun Republike Slovenije povrniti vse stroške oziroma njihov sorazmerni del glede na obdobje trajanja zaposlitve, ki so nastali v zvezi s specializacijo, razen plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zdravnika specializanta. V tem primeru je zdravnik specialist, ki mu je bila specializacija odobrena za določenega izvajalca zdravstvene dejavnosti, prost obveznosti, če v obdobju nadaljnjih dveh mesecev ne dobi nobene ponudbe za zaposlitev za najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali se sam ne zaposli v okviru mreže javne zdravstvene službe.«

24. Nimam e-potrdila, ali moram po potrdilo o nekaznovanosti na ministrstvo, ali ga lahko dobim na upravni enoti?

Kot je navedeno v razpisu, potrdilo lahko izda le Ministrstvo za pravosodje.

25. Sem zdravnica brez specializacije. Pripravništvo sem zaključila konec meseca novembra 2017, strokovni izpit pa sem opravila decembra. Zanima me, če tudi zame obstaja možnost prijave na izbirni del sekundariata in ali se prijava na drugi del sekundariata izključuje s prijavo na aktualni razpis specializacij? Rada bi se namreč prijavila tako na izbirni del sekundariata kot tudi na specializacijo. 

Na sekundariat se lahko prijavite, dokler vam specializacija ni odobrena.

26. Kdaj okvirno predvidevate, da bo mogoča prijava na izbirni del sekundariata?

Žal še vedno čakamo na soglasje MZ k Pravilniku o sekundariatu (več kot dva meseca), ki je podlaga za izdajo odločb o sekundariatu. Večkrat smo jih opozorili, da je objava pravilnika nujna, saj sicer sekundariata v zakonskem roku 1. 2. 2018 ne bo mogoče začeti opravljati.