Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Prejemniki zdravniških odličij 2017

15.12.2017 14:42

Na Slavnostni akademiji ob 25-letnici zdravniške zbornice so bila 14. decembra podeljena letošnja zdravniška odličja za izjemne dosežke.

Prejemniki zdravniških odlicčji 2017

Hipokratova priznanja so prejeli:

Prof. dr. Ljubo Marion, dr. dent. med., za izjemne dosežke, s katerimi je prispeval k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva

Prof. dr. Ljubo Marion, dr. dent. med., je specialist stomatološke protetike. Pri odličnem kliniku, kar prof. Marion nedvomno je, je težko ločiti njegovo raziskovalno delo od kliničnega. Je zagovornik interdisciplinarnega pristopa pri obravnavi pacientov in to miselnost je prenesel tudi na svoje mlajše sodelavce. Bil je odličen predavatelj klinične protetike, gnatologije in fiksne protetike, mentor študentom in specializantom, pri magisterijih in doktoratih. Za svoje izjemno aktivno in zavzeto delo na mnogih področjih je prejel številna priznanja, med njimi Lavričevo priznanje MF za leto 2013 in Puhovo priznanje RS za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso za oblikovanje estetskih cirkonijevih zatičkov. Bil je član Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje in član Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva ter častni član Stomatološke sekcije. Za njegovo izjemno delo, s katerim je prispeval k ugledu stroke, mu Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo odličje.

Boris Pogačar, dr. med., za izjemno stanovsko in organizacijsko delo ter cenjenost in spoštovanje med kolegi

Boris Pogačar, dr. med., je zaposlen v Splošni bolnišnici v Novem mestu. Že med študijem je vsako poletje volontiral na kirurškem oddelku. Kirurgija je postala njegova poklicna pot, saj je postal specialist kirurgije in urologije ter opravljal vodstvena dela na tem področju. Mlajši zdravniki ga poznajo kot mentorja, ki si je vedno vzel čas za njihova vprašanja in z njimi vzpostavil pravi kolegialni odnos. Med kolegi je znal ustvariti ugodno delovno vzdušje, krepil je zavest o zavezanosti skupnim ciljem. Njegove osebnostne lastnosti, kot so izrazit občutek odgovornosti in sposobnost samonadzora, so v ravnovesju z disciplino in popuščanjem ter tolerantnostjo do drugih. S tem je pomembno prispeval k uveljavljanju vrednot, ki naj bi krasile vsakega zdravnika. Več kot 130-krat je daroval kri. Več mandatov je bil predsednik Zdravniškega društva Novo mesto. S svojim izjemnim stanovskim in organizacijskim delom je bistveno prispeval k ugledu slovenskega zdravništva, zato mu Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo odličje.

Marko Zupan, dr. med., za izjemno delo, s katerim je prispeval k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva, ter umetniško udejstvovanje

Marko Zupan, dr. med., je specialist nevrologije, zaposlen na nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje, kjer je bil od leta 2001 do 2014 predstojnik. V strokovno delo je uvedel številne novosti, hkrati pa sodeloval v društvu Liga proti epilepsiji, kjer je svoje znanje in izkušnje nesebično delil s pacienti in njihovimi družinami ter prispeval k destigmatizaciji te bolezni. Je glavni mentor in nadzorni zdravnik Zdravniške zbornice Slovenije. Marka Zupana pa poleg poslanstva zdravnika odlikuje tudi ljubezen do klasične glasbe. To ljubezen izkazuje z igranjem violine, kot koncertni mojster dolga leta deluje v Celjskem godalnem orkestru, kot solist na violini pa nastopa tudi z zdravniškim orkestrom Camerata medica v Ljubljani. Je tudi član glasbene skupine Pro medico, 30 let je igral v duu s prof. dr. Pavletom Kornhauserjem. V zadnjih dveh letih se je začel ukvarjati tudi s skladateljstvom. Njegovo delovanje na obeh področjih – v medicini in glasbi – je vzor mnogim študentom medicine in mladim zdravnikom, ki so se nam letos predstavili na svojem 13. koncertu. Zdravniška zbornica Slovenije se mu zahvaljuje za njegovo izjemo delo, s katerim se bo predstavil tudi na današnjem koncertu, in mu podeljuje Hipokratovo odličje.

Naslov častni član oz. članica so prejeli:

Prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med., v. svet., za izjemen prispevek pri uveljavljanju zdravništva doma in v tujini ter pri soustvarjanju naše zbornice po meri članstva

Prof. dr. Eldar Gadžijev je izjemen človek in izjemen zdravnik. Čeprav je svoje poklicno delo kirurga zaradi upokojitve opustil, pa ostaja ves čas v stiku z zdravništvom. Njegovi zanimivi zapisi nas vedno znova spominjajo na vrednote našega poklica, pa tudi na obveznosti, ki jih imamo starejši do mlajših članov. Da smo jim dolžni predati svoje znanje v dobro naših pacientov in s svojim ravnanjem pokazati, da biti zdravnik ni le poklic, temveč poslanstvo. Kot izkušen in moder človek je zaznal, da se je naša zbornica v preteklosti nekoliko oddaljila od pričakovanj članov, in je na to tudi opozarjal. »Potrebujemo močno zbornico, ki jo bodo vsi člani imeli za svojo,« je zapisal v enem od svojih besedil, kjer je tudi opisal, kako naj to naredimo. Prepričani smo, da nam bo dr. Gadžijev tudi kot častni član pomagal oblikovati zbornico po meri članstva.

Prof. dr. Živa Novak Antolič, dr. med., za izjemen prispevek k ugledu zdravništva doma in v tujini ter uvajanje generičnih veščin v zdravnikovo delo

Prof. dr. Živa Novak Antolič, specialistka porodništva in ginekologije, je hčerka, žena, snaha zdravnika ter mati farmacevta, magistra klinične psihologije, ki dela v bolnišnici, in mati zdravnika. Ne more drugače, kot da živi zdravništvo v najžlahtnejšem pomenu besede. V okviru Zdravniške zbornice Slovenije je bila članica Komisije za podiplomsko izobraževanje, glavna mentorica, nacionalna koordinatorica; trenutno je članica Sveta za izobraževanje. Njene izkušnje 40 let in 8 mesecev dela v Porodnišnici Ljubljana so se povezale s teoretičnim in praktičnim znanjem za dve generaciji mlajših zdravnikov in absolventa medicine, tako da skupaj v zavodu Medicinski trenerji predajajo znanje generičnih veščin. Zdravniška zbornica Slovenije ji za njen izjemni prispevek podeljuje naziv častna članica.

Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., za prizadevanja na področju kakovosti in varnosti pri zdravniškem delu

Prof. dr. Andrej Robida, specialist pediatrije, je članstvu zdravniške zbornice najbolj poznan kot odličen poznavalec varnosti in kakovosti v zdravstvu. Opravil je več zahtevnih strokovnih nadzorov in analiz v okoljih, kjer je prihajalo do odklonov. Njegova prizadevanja za uveljavitev sistemskega ugotavljanja napak so strokovno zelo dobro utemeljena, predstavil jih je v več knjigah in tudi na številnih seminarjih. Žal njegove napredne ideje pri političnih odločevalcih niso bile sprejete oz. uresničene. V tem mandatu je član Odbora za strokovno-medicinska vprašanja, kjer si skupaj z drugimi člani prizadeva za uresničitev drugačnega, bolj objektivnega in humanega obravnavanja napak, ki se dogajajo pri našem delu. Za njegova prizadevanja na področju kakovosti in varnosti pri zdravniškem delu mu podeljujemo naziv častni član.

Naslov zaslužni član oz. članica so prejeli:

Krištof Zevnik, dr. dent. med., za izjemen prispevek v smeri spremembe zdravstvenega sistema

Krištof Zevnik, dr. dent. med., je zobozdravnik zasebnik, ki je zelo nazorno opozoril na nepravilnosti, nesmisle in slabosti zdravstvenega sistema. Tega ni počel le v pogovorih ali pisnih prispevkih, temveč je sprožil sodni spor zaradi uveljavljanja pravice do povračila stroškov zdravljenja v samoplačniški ambulanti. Na podlagi njegovih prepričljivih argumentov je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani letos izdalo zgodovinsko sodbo, v kateri navaja, da se v slovenskem zdravstvenem sistemu kršijo pravice zavarovanih oseb do obravnave iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v kolikor se jim onemogoča, da bi si prosto izbrale zdravnika tudi zunaj javne zdravstvene mreže in nato prejele povračilo stroškov od ZZZS. Nadalje je sodišče tudi navedlo, da so slovenski ponudniki zdravstvenih storitev postavljeni v neenakopraven položaj do tujcev, saj lahko zavarovane osebe od ZZZS-ja zahtevajo povračilo stroškov storitev, ki so jih plačale v drugi evropski državi, ne pa enakih stroškov samoplačniških storitev, prejetih v Sloveniji. Če bo sodbo potrdilo tudi višje sodišče, bo ta vplivala na zakonodajo v zvezi s financiranjem zdravstvenih storitev. Ne glede na to pa je Krištof Zevnik, dr. dent. med., s svojim trudom, osredotočenostjo in vztrajnostjo prispeval pomemben argument k spremembi zdravstvenega sistema v smeri, ki jo Zdravniška zbornica Slovenije že dlje časa zagovarja, zato mu podeljuje naziv zaslužni član.

Prim. mag. Maja Šeruga, dr. med., za prizadevno klinično delo ter prispevek k slovenski medicini in uveljavljanju zdravniškega poslanstva

Primarijka mag. Maja Šeruga, dr. med., je zaposlena v Splošni bolnišnici Murska Sobota kot specialistka gastroenterologije in glavna mentorica za to področje. Je ena tistih zdravnic, ki so ostale v rodnem Prekmurju. Ves čas si prizadeva dokazati, da je mogoče ustvarjati in nekaj prispevati k slovenski medicini tudi iz periferne bolnišnice Murska Sobota. Prizadevno je delovala v okvirih Slovenskega zdravniškega društva, zdaj tudi v naši zbornici, kjer je bila od 2012 do 2016 članica Odbora za strokovno-medicinska vprašanja, od leta 2012 je tudi predsednica Pomurskega regijskega odbora. S številnih izobraževanj na različnih koncih sveta je v svoje delovno okolje prinašala novosti in jih uspešno uvajala v klinično delo, zaključuje pa tudi doktorsko disertacijo. Majo Šeruga poleg zavzetega kliničnega dela odlikuje njena predanost paliativni oskrbi in preventivnemu delovanju pri zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesu. Leta 1998 je prejela srebrno plaketo Zveze slovenskih društev za boj proti raku, zdravniška zbornica pa jo v letu 2017 imenuje za zaslužno članico.

Ljubica Kolander Bizjak, dr. med., za dolgoletno predano strokovno delo ter navdušujoče mentorstvo in delo z mladimi

Ljubica Kolander Bizjak, dr. med., specialistka splošne medicine, je zaposlena v Zdravstvenem domu Koper, kjer je tudi strokovni vodja. Od leta 1994 je nadzorna zdravnica Zdravniške zbornice Slovenije, od leta 1999 pa glavna mentorica specializantom. Od 2004 do 2012 je bila članica Obalno-kraškega regijskega odbora, od 2004 do 2008 Odbora za osnovno zdravstvo, v sedanjem mandatu pa je članica Odbora za pravno-etična vprašanja. Ljubica Kolander Bizjak izžareva pozitivno energijo, s katero zna privabiti mlade zdravnike. Kot regijska koordinatorica za specializacijo iz družinske medicine zna prisluhniti njihovim težavam in jim pri različnih zapletih tudi učinkovito pomagati. Zdravniška zbornica Slovenije ji za njeno dolgoletno in predano delo na področju mentorstva in dela z mladimi podeljuje naziv zaslužna članica.

Gregor Drnovšek, dr. med., za požrtvovalno in plemenito življenjsko delo družinskega zdravnika

Gregor Drnovšek, dr. med., je specialist splošne medicine v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. V njem lahko prepoznamo požrtvovalno in plemenito življenjsko delo družinskega zdravnika, ki se je z vso predanostjo zapisal pacientom. Svojo poklicno kariero posveča izključno zdravljenju pacientov in za njihovo dobrobit. Čas se mu ustavi v skrbi za njihovo zdravje in pogosto žrtvuje veliko prostega časa, da oskrbi zadnjega pacienta. Njegov moto je, da zdravniku delovni čas določajo zgolj in samo pacienti – začne se s prvim pacientom in konča takrat, ko je oskrbljen zadnji pacient. Zaradi skromnosti, predanosti in izjemne strokovnosti je leta 2004 prejel priznanje naj zdravnik leta. Je zdravnik z največ opredeljenimi pacienti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (nekaj manj kot 2000 opredeljenih oz. 3849 glavarinskih količnikov), ki ga neizmerno cenijo in mu popolnoma zaupajo. Njegovo delo in vrednote, ki jih tudi sam živi pri svojem delu, pa ceni tudi Zdravniška zbornica Slovenije in mu podeljuje naziv zaslužni član.

Zahvale so prejeli:
Mladi zdravniki
za prispevek pri uveljavljanju poslanstva mladih zdravnikov in zobozdravnikov

Gre za iniciativo mladih zdravnikov, ki so se samoorganizirali in v letu 2017 sodelovali pri večini odmevnih aktivnosti zdravniške zbornice. Njihovi izvoljeni predstavniki so člani Delovne skupine mladih zdravnikov v sestavi: Tina Bregant, Goran Buser, Anita Dobrovolec, Brigita Jazbar, Luka Kovač, Tomi Kunej in Valentino Miljević. Posebej prepoznavno je njihovo delovanje na področju prizadevanj za boljše pogoje dela in izobraževanja za mlade zdravnike. Vključili so se tudi v aktivnosti Koordinacije zdravniških organizacij, kjer so opozarjali na slabosti in pasti na hitro spremenjene zakonodaje. Pripravili so tudi vrsto kratkih filmov, v katerih predstavljajo svoje delo in stališča. Želimo si, da bi dejavnosti mladih zdravnikov v letu 2017 postale zgled za vse naslednje generacije, zato jim za opravljeno delo podeljujemo zahvalo Zdravniške zbornice Slovenije.

Saša Savić, dr. dent. med., za pomemben prispevek pri uveljavljanju pravic zdravnikov in zobozdravnikov v okviru obstoječega zdravstvenega sistema

Saša Savić, dr. dent. med., specialist čeljustne in zobne ortopedije, zaposlen v Dental Design d. o. o., se ob zahtevnem poklicnem delu posveča tudi drugim pomembnim vprašanjem, ki zadevajo vse člane naše zbornice. Je večkratni član regijskih odborov, bil je član nadzornega odbora ter komisij za izobraževanje in zasebno dejavnost. Je tudi član odbora za zobozdravstvo. Da je Saša Savić pogumen človek, ki zna vztrajati in argumentirati svoje poglede, je dokazal tudi s tem, da je leta 2015 zoper ZZZS začel sodni spor zaradi pogodbenih kazni, ki jih ZZZS arbitrarno izreka na podlagi izvedenih nadzorov. Njegovi zahtevi je najprej pritrdilo Okrožno sodišče v Ljubljani, po pritožbi ZZZS pa še Višje sodišče, tako da je sodba pravnomočna. Kolega je uspel z utemeljitvijo, da lahko ZZZS pavšalno pogodbeno kazen uveljavlja le, če je izvajalec s kršitvijo določil splošnega dogovora utrpel kakršno koli škodo. Zahvaljujoč kolegu Sašu Saviću se bodo na to sodbo lahko sklicevali vsi kolegi, ki se bodo znašli v podobnem položaju. 

Doc. dr. Vojko Berce, dr. med., za izjemno prizadevno mentorstvo in povečanje ugleda mentorskega dela

Doc. dr. Vojko Berce, dr. med., specialist pediatrije, je zaposlen na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor. Od 2004 do 2008 je bil član Odbora za pravno-etična vprašanja in član Prekmurskega regijskega odbora. Od leta 2007 je glavni mentor specializantom, od leta 2013 pa tudi nadzorni zdravnik Zdravniške zbornice Slovenije. Klinično poučevanje je težko samo po sebi, še težje pa v sistemu, ki te vloge ne ceni. Vendar so med nami številni kolegi, ki z veseljem in ponosom opravljajo mentorsko delo. Med njimi so specializanti v anketi, s katero smo septembra 2017 ugotavljali njihovo zadovoljstvo s potekom specializacije, največ točk dodelili doc. dr. Vojku Bercetu. Zato mu Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje zahvalo za prispevek pri uveljavljanju poslanstva stanovske organizacije za mentorsko delo. Ta zahvala je hkrati spodbuda za vse druge mentorje in načrtujemo, da se bomo najboljšim zahvalili ob vsakokratni podelitvi licenc.