Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniška zbornica Slovenije podpira zahteve študentske organizacije po ohranitvi Zdravstvenega doma za študente

20.11.2017 16:53

Ljubljana, 20. november 2017. Zdravniška zbornica Slovenije meni, da je zdravstveno varstvo za študente v Sloveniji zgledno urejeno in je s strokovno-medicinskega vidika nujno, da je študentski populaciji še naprej dostopno v dosedanjem obsegu. Za celostno zdravstveno oskrbo študentske populacije je ključno, da imajo študentje in tuji študentje, ki študirajo v Ljubljani, možnost v okviru Zdravstvenega doma za študente (ZD za študente) v Ljubljani ohraniti svojega osebnega zdravnika in vse zdravstvene storitve, ki so na voljo.

Prav zato Zdravniška zbornica Slovenije podpira zahteve Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ), ki ostro nasprotuje napovedani ukinitvi Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi cesti.

Odločitev o zaprtju ZD za študente bi bila s strokovno-medicinskega vidika tudi nelogična, še posebej v luči stališč Ministrstva za zdravje RS (MZ), ki ves čas poudarja pomen javnega zdravstva, njegove dostopnosti in čim krajših čakalnih vrst. Z ukinitvijo študentskega zdravstvenega doma in pripojitvijo zdravnikov k javnemu ZD Ljubljana bi se zdravstvena mreža skrčila, čakalne dobe pa podaljšale.

Študentski zdravstveni dom na Aškerčevi cesti je v neposredni bližini fakultet: za strojništvo, gradbeništvo, kemijo, geodezijo, elektrotehniko in filozofske fakultete. Torej je v enem od osrednjih fakultetnih središč v Ljubljani, kar je za študente z vidika dostopnosti najbolj ustrezna lokacija.

»Povsod po Evropi so v večjih univerzitetnih središčih organizirani dispanzerji ali samostojni zdravstveni domovi prav za zdravstvene potrebe in probleme študentske populacije. Organiziranost le-teh je treba stalno prilagajati potrebam in spremembam zdravstvene problematike študentske populacije, ki se kažejo kot večja obolevnost določenega obdobja,« pojasnjuje mag. Božena Skalicky Kuhelj, dr. med., ki je bila kar 34 let vodja organiziranega zdravstvenega varstva študentov (od 1964 do 1998) in je utemeljiteljica celovitega in samostojno organiziranega študentskega zdravstvenega varstva.

Trenutno v ZD za študente na Aškerčevi deluje: 7 splošnih zdravnikov, 2 ginekologa, 6 zobozdravnikov, 1 psihiater in 1 in pol kliničnega psihologa. Še dva zobozdravnika s koncesijo pa delujeta izven ZD za študente na Aškerčevi.

»Letno se v ZD za študente opravi kar 150 tisoč zdravstvenih pregledov. Študentje v ordinacijo ne pridejo zaradi bolniške, ampak zaradi bolezni in zato, da se lahko čim hitreje vrnejo k opravljanju študentskih obveznosti. Študentska populacija je tudi izrazito ranljiva, kar zahteva poznavanje problematike, specifično obravnavo in znanja študentskih zdravnikov,« še poudarja mag. Božena Skalicky Kuhelj, dr. med..

V stavbo na Aškerčevi se je ZD za študente preselil leta 1984 iz študentskega doma na Ilirski ulici 2. Leta 1992 je postal samostojen zdravstveni zavod. Posebna skrb za zdravje študentov pa je bila organizirana že od leta 1919, ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani.

Stavba na Aškerčevi je bila grajena leta 1934 z namenom celovito zaščititi zdravje šolske mladine in študentov, zato je bila v stavbi od vsega začetka šolska poliklinika (v stavbi je poleg osnovnega zdravstva ves čas delovala tudi specialistična dejavnost).

Ob vselitvi v stavbo na Aškerčevi je bilo treba pridobiti namenska finančna sredstva za obnovo in ureditev, ki so jih na pobudo vodstva študentskih domov v obliki samoprispevka prispevali študenti sami. Stavba je kakovostno grajena in vzdrževana, še posebej zadnjih 25 let. Na fasadi so tudi Plečnikovi detajli, zato je stavba zelo verjetno zaščitena, še pojasnjuje mag. Božena Skalicky Kuhelj, dr. med.

Dodaja tudi, da je bil ob vselitvi ZD Ljubljana na Metelkovo in odselitvi Šolske poliklinike na Metelkovo ulico izveden referendum za brezplačni prenos stavbe na Aškerčevi 4 na ZD za študente. Hkrati je bil takrat sklenjen dogovor, da se 3 dijaške zobozdravstvene ordinacije izselijo, ko bodo zanje zagotovljeni prostori, in se ta prostor izkoristi za širitev ordinacij študentskega zdravstva, kar pa se ni nikoli uresničilo.

Danes je potrebna zlasti širitev ordinacij splošne medicine, opozarja mag. Božena Skalicky Kuhelj, dr. med., saj na Univerzi v Ljubljani študira preko 40 tisoč študentov.