Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odziv predsednice ZZS dr. Zdenke Čebašek - Travnik na izjavo Komisije za medicinsko etiko, posredovano medijem

23.10.2017 17:04

Ljubljana, 23. oktober 2017. V zvezi s pripravami na zakonodajni referendum o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) so se pojavili očitki, da je sodelovanje zdravnikov, ki svojim pacientom ponujajo v podpis obrazce za referendum, neetično. S takšnim stališčem se je najprej oglasilo Ministrstvo za zdravje in okrcalo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) ter njihovo ravnanje prijavilo Varuhu človekovih pravic. Skoraj sočasno smo začeli dobivati zahteve kolegov, da se do takšnih aktivnosti opredelita Odbor za pravno-etična vprašanja in Zdravniška zbornica Slovenije kot predstavnica vseh zdravnikov in zobozdravnikov. Nato smo zasledili izjavo Komisije za medicinsko etiko v medijih (na njihovi spletni strani ni objavljena), v petek pa tudi odgovor Varuha človekovih pravic na njihovi spletni strani (povezava do sporočila varuha), ki v zvezi z nagovarjanjem volivcev k podpori za razpis referenduma v ordinacijah zdravnikov ni odkril nepravilnosti. 

Uvodoma pojasnjujem, da zbiranje podpisov v ambulantah sploh ni mogoče. Zakon namreč določa, da mora volivec poseben obrazec podpisati pred uradno osebo na upravni enoti, nato pa podpisanega v originalu poslati na naslov pobudnika referenduma. V ambulantah zasebnih zdravnikov so torej na voljo zgolj informacije o tem, da zbiranje podpisov poteka, na kakšen način je podpis mogoče oddati, in obrazci za oddajo podpisa. Vse navedeno sodi po mnenju Varuha človekovih pravic v okvir pravice do svobode izražanja po 39. členu Ustave RS, ki tako kot vsem ostalim državljanom pripada tudi zdravnikom.

Glede stališča Komisije za medicinsko etiko pojasnjujem, da gre za prvo v javnosti predstavljeno uporabo Kodeksa medicinske etike po sprejetju na skupščini Zdravniške zbornice Slovenije v oktobru 2016 (dostopen na povezavi). O sami argumentaciji Komisije za medicinsko etiko oz. njenih vidnih članov za sedaj ne želimo razpravljati v javnosti, saj moramo stališče do takšne izjave najprej oblikovati znotraj zdravniških organizacij. Dolžni pa smo opozoriti na dvoje dejstev:

  • da komisija v svoji izjavi ni razkrila morebitnega navzkrižja interesov, in sicer, da se novela ZZDej na komisijo nanaša neposredno; med drugim 3. odstavek 60. člena novega ZZDej uzakonja pristojbine (za izdajo mnenj in soglasij), ki se bodo porabljale za njeno delovanje. Komisija je torej podala stališče glede zakona, ki se neposredno nanaša na njeno financiranje, in na to v svojem stališču ni opozorila;
  • komisija tudi ni navedla, da se šteje za »podrejeno ustanovo« Ministrstva za zdravje (kar je navedeno na njeni spletni strani), torej se opredeljuje do zakona, ki ga je predlagala njej nadrejena institucija.

Menim, da je Komisija za medicinsko etiko v svojem mnenju spregledala naslednje določbe kodeksa, s katerimi bi tudi lahko razložila aktivnosti zdravnikov, in sicer:

  • 1. člen: »Zdravnik pri svojem delu upošteva znanstvena in strokovna dognanja sodobne medicine, zato se stalno izobražuje in stori vse, kar je v njegovi moči, za kakovostno in varno obravnavo pacienta. Pogoj za strokovno in varno delo so ustrezni kadrovski, materialni, časovni in prostorski pogoji.«
  • 36. člen: »Socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja. Zdravnik se tega zaveda in na to opozarja.«
  • 42. člen: »Zdravnik se zaveda omejenosti materialnih sredstev in spodbuja pravičen dostop do virov v zdravstvu.«

Zaključujem z mnenjem, da bi bilo etično povsem nesprejemljivo, da bi zdravniki in zobozdravniki pogojevali svoje storitve pacientom s tem, da bi le-ti oddali podpis za razpis referenduma. Če bi do takšne prakse prišlo, je treba to nemudoma sporočiti Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo takšno prakso obravnavala kot kršitev etičnega kodeksa.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

S stališči, izraženimi v izjavi za javnost, soglašajo tudi ostale tri organizacije KOORDINACIJE ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ (KZO): Slovensko zdravniško društvo, FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.