Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Izjava za javnost o takojšnji odpravi negativnih posledic Zakona o zdravniški službi

28.07.2017 15:25
Zdravniška zbornica Slovenije je pred sprejemom novele Zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju: ZZdrS-F) opozarjala na neustreznost nekaterih predlaganih rešitev, predvsem pa na dejstvo, da nujni postopek ni primeren za tako obsežne vsebinske spremembe. Ministrstvo za zdravje, vlada in državni zbor mnenja zbornice niso upoštevali in so besedilo ZZdrS-F z amandmaji Stranke modernega centra še celo dodatno zapletli. Danes je jasno, da so nepremišljene rešitve v ZZdrS-F vsem kandidatom, ki še niso začeli z opravljanjem specializacije, ampak so v postopku njene odobritve, odvzele možnost začetka izobraževanja, saj v ZZdrS-F manjka prehodna določba, ki bi omogočala dokončanje postopkov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona po prej veljavnih predpisih.
 
Navedeno pomeni, da zbornica v ZZdrS-F nima več pravne podlage za izdajo upravnih aktov, ki se nanašajo na odobritev in začetek opravljanja specializacij zdravnikov. To vpliva na 21 kandidatov, ki so trenutno v postopku odobritve specializacije in čakajo na izdajo odločbe, ter 29 kandidatov, ki čakajo še na izdajo sklepa. Prihajajo tudi nove prijave na odprti razpis, ki je objavljen na spletni strani zbornice in kjer sta odprti še 102 prosti mesti, kar predstavlja polovico celotne generacije 2017. Omenjena sprememba zakona tudi ne omogoča objave in izvedbe jesenskega razpisa specializacij za leto 2017.
 
Vse navedeno bo nedvomno povzročilo težke posledice za stabilnost delovanja zdravstvenega sistema v bližnji prihodnosti. Zato zdravniška zbornica ministrico in predsednika vlade poziva k takojšnji pripravi nove spremembe istega zakona, s katero se bo v najkrajšem času uredil položaj vseh zgoraj omenjenih mladih zdravnikov in zmanjšala škoda, ki jo je povzročila po nujnem postopku sprejeta novela Zakona o zdravniški službi.
 
Zdravniška zbornica Slovenije

Zahteva zbornice za razlago ZZdrS-F 24.7.2017 (PDF) 
Dopis MZ 25.7.2017 (PDF)
Poziv zbornice minstrstvu za pravno vzdržno navodilo 28.72017 (PDF)