Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Prijava na Evropsko komisijo ostaja

22.02.2017 15:16

Zdravniška zbornica ne bo umaknila prijave na Evropsko komisijo, s katero zahteva presojo skladnosti slovenskega sistema financiranja javne zdravstvene službe z evropskim konkurenčnim pravom

Seznanila sem se s z obsežno prijavo, ki jo je zbornica dne 24. 6. 2016 podala na Evropsko komisijo. Njen predmet je zahteva, da Evropska komisija presodi, ali je neenakopravno obravnavanje koncesionarjev v razmerju do javnih zavodov pri financiranju zdravstvenih storitev skladno z evropskim pravom. Zdravniška zbornica na problematiko neenakopravnosti izvajalcev javne zdravstvene službe opozarja že zelo dolgo, vendar Ministrstvo za zdravje tem argumentom še ni ustrezno prisluhnilo, kar jasno izhaja tudi iz trenutnih osnutkov predlogov zakonov. Zbornica v svojih stališčih nikakor ni osamljena, saj od vstopa Slovenije v Evropsko unijo na to problematiko opozarjajo tudi domači pravni strokovnjaki s področja financiranja javnih služb. Posebej velja poudariti, da se prijava pri navajanju dejstev večinoma opira na ugotovitve iz poročil Računskega sodišča, na poslovna poročila javnih zavodov, obrazložitev predlogov zakonov in na ostale uradne dokumente državnih organov. V prijavi so torej večinoma le povzeta dejstva, ki jih ugotavljajo pristojni državni organi sami, zbornica pa zahteva, da poda Evropska komisija oceno, ali so ta dejstva (takšen način financiranja javne službe) skladna s pravom EU.

Problematiko neenakopravnega financiranja izvajalcev javne službe sta v okviru razprave o predlogu novele ZZDej na skupnem sestanku dne 23. 2. 2016 obravnavala Regijski odbor zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov ter Odbor za zasebno dejavnost. Člani odborov so soglašali, da mora zbornica pristopiti k vložitvi prijave na Evropsko komisijo, kar sta dne 5. 4. 2016 podprla še Izvršilni odbor ter Skupščinski svet zbornice dne 23. 6. 2016.

Kot je že javno znano, je Evropska komisija konec leta 2016 od države zahtevala, da se do navedb zbornice opredeli. Skladno z internimi akti komisije, bi moral biti postopek obravnave zaključen do julija 2017. Ugotavljam, da je bil projekt vložitve prijave uspešno izveden ter da so bila s strani Evropske komisije opravljena že najpomembnejša opravila v smeri njene vsebinske obravnave. Zato ocenjujem, da bi bil umik prijave napačna poteza, saj bi izgubili priložnost, da pridobimo s strani pristojne inštitucije dokončen odgovor, pod katerimi pogoji je financiranje javne zdravstvene službe v Sloveniji skladno z evropskim pravom in kdaj ni skladno. Iz teh razlogov ne morem slediti nekaterim predlogom, naj se prijava zbornice ne Evropsko komisijo umakne.