Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Na Zdravniški zbornici Slovenije intenzivno potekajo aktivnosti v zvezi z domnevno sporno prakso zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med.

15.06.2016 14:19

Izjava za javnost

Na Zdravniški zbornici Slovenije intenzivno potekajo aktivnosti v zvezi z domnevno sporno prakso zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med.

V Ljubljani, 15. junija 2016 – Odbor za strokovno medicinska vprašanja pri zbornici vodi vse potrebne aktivnosti za kar najhitrejšo izpeljavo izrednega strokovnega nadzora. Imenovana sta nadzorna zdravnika: izr. prof. dr. Vojko Flis, dr. med. in prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med. Pristojne institucije smo zaprosili za ustrezno dokumentacijo,  zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med., pa smo zaprosili za podatek o mestu izvajanja zdravstvene dejavnosti, kjer bomo lahko izvedli izredni strokovni nadzor.

Zbornica te dni prejema dokumentacijo o zdravljenju tako s strani  zdravnikov, od bolnikov in pravnega zastopnika Janeza Zimmermanna, dr. med. Strokovna združenja in druge strokovne organizacije so seznanjene s primerom in zaprošene, da sodelujejo pri razrešitvi dilem s strokovno presojo in svojimi strokovnimi stališči (Društvo žilnih kirurgov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Razširjeni strokovni kolegij za kirurgijo).

V teh dneh je tudi Tožilec Zdravniške zbornice Slovenije uvedel pripravljalni postopek pred Razsodiščem in tako uradno pričel postopek, ki bo razjasnil ali je bilo delo zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med. strokovno sporno  ali so njegovi postopki zdravljenja  odstopali od dolžne profesionalne skrbnosti .

Na zbornici smo v interni preiskavi ponovno pregledali korektnost dosedanjih postopkov in kvalifikacij zdravnika. Tržaško zbornico smo seznanili z uvedbo postopka. S strani strokovnih služb zbornice in članov komisij je bilo dano zagotovilo, da nihče ni vedel za t.i. nepravilnosti pri delu zdravnika oz poskušal vplivati na korektnost in profesionalnost  vodenih postopkov. Od leta 2008, ko je zdravnik prejel licenco iz splošne kirugije, ZZS ni prejela nikakršne pritožbe s strani strokovnih forumov ali strokovnjakov tega področja in ni vedela za domnevno sporno prakso pri  zdravniku.

Obisk zdravnika Janeza Zimmermanna, dr. med. na Zdravniški zbornici pri predsedniku je potekal ob prisotnosti zastopnice pacientovih pravic Duše Hlade Zore, dr.med., predsednika Društva žilnih kirurgov Slovenije asist. dr. Mladena Gasparinija, dr. med., in podpredsednika Zdravniške zbornice Slovenije asist. Valentina Sojarja, dr. med. Srečanje ocenjujemo kot tvoren prispevek vseh prisotnih, v smeri čim hitrejše razjasnitve domnevnih nepravilnosti pri zdravljenju bolnikov, zagotovitvi polnega sodelovanja zdravnika, ki sicer opravlja zdravniško prakso v tujini in ob zagotovilu vodstva zbornice, da bodo postopki pred  ustreznimi organi korektni in v skladu z veljavno zakonodajo, ne glede na odmevnost primera v javnosti. Glede na nekatere očitke v zvezi s tem sestankom poudarjamo, da je varovanje ugleda zdravniškega stanu ena od temeljnih nalog tako stanovske organizacije kakor vsakega posameznega člana. Skrb za varnost bolnikov je bila pomemben del pogovora, nikakor pa ni na informativnem sestanku mogoče razrešiti številne strokovne dileme.

Zbornica še enkrat javno poziva vse udeležene, da ravnajo skladno s Kodeksom medicinske deontologije Slovenije, se vzdržijo medsebojnega obtoževanja in strokovnega razčiščevanja pred javnostjo ter zbornici dostavijo vso relevantno dokumentacijo. Menimo, da se mora razprava o konkretnih primerih preseliti pred ustrezne organe, javnost pa mora biti seznanjena o zaključkih v postopkih.