Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniška zbornica Slovenije ostro protestira nameri vodstva UKC MB, da redno zaposlene zdravstvene delavce pošlje na intenzivni tečaj hrvaškega jezika

13.04.2016 13:53

IZJAVA ZA JAVNOST

Ljubljana, 13. 4. 2016

Zdravniška zbornica Slovenije ostro protestira nameri vodstva UKC MB, da redno zaposlene zdravstvene delavce pošlje na intenzivni tečaj hrvaškega jezika

V Ljubljani – 13. april 2016 –  Zdravniki iz UKC Maribor so nas obvestili o nameri vodstva UKC MB, da redno zaposlene zdravstvene delavce, ki ne govorijo hrvaško, pošljejo na intenzivni tečaj hrvaškega jezika. Dejstvo ostaja, da specialisti anesteziologi iz KBC Reka, ki delajo preko posredniškega podjetja, ne znajo slovensko in pri svojem delu slovenskega jezika ne uporabljajo. Znanje domačega jezika je predpogoj za uspešno sporazumevanje z bolniki in varno medicinsko oskrbo. Poleg tega pa morajo slovenski bolniki pojasnila o zdravljenju prejeti v slovenščini.

Za zdravnike iz drugih držav članic EU se že danes zahteva znanje slovenskega jezika. V veljavi je namreč Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3410# (v nadaljevanju ZOZPEU), ki med pogoji za opravljanje dejavnosti za tuje zdravstvene delavce določa tudi ustrezno znanje slovenskega jezika. Pristojnost določanja stopnje znanja slovenskega jezika (v odvisnosti od narave dela) in način preverjanja znanja slovenskega jezika zakonodajalec prenaša na posameznega delodajalca. Pri določitvi stopnje znanja jezika  mora delodajalec upoštevati standarde in stopnje znanja slovenskega jezika, ki jih je z Uredbo o standardih o stopnji potrebnega znanja slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta na področju zdravstva sprejela Vlada Republike Slovenije http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2919 .

V pripravi je implementacija Direktive 2013/55/ES, ki jo v delu, ki se nanaša na zahtevano raven znanja slovenskega jezika za zdravnike, pripravlja Ministrstvo za zdravje RS. Predlog za implementacijo je že pripravljen in bo v kratkem posredovan v javno razpravo. 

Zgornje določbe zakonodajalca so jasne in nedvoumne ter ne dopuščajo interpretacije v smislu, da je mogoča komunikacija tudi v npr. hrvaškem in angleškem jeziku. Vodstvu UKC MB smo pojasnili, da mora vsa komunikacija z osebjem, opravljanje pojasnilne dolžnosti bolnikom in pridobitve privolitve bolnika za anesteziološki poseg potekati v slovenskem jeziku.

Zdravniška zbornica Slovenije bo v nadaljevanju reševanja mariborske problematike tudi v bodoče prednostno zagovarjala varnost bolnikov in tudi zdravnikov, ki morajo imeti s strani vodstva bolnišnice zagotovljeno urejeno delovno okolje. Sem med drugim sodi tudi kakovostno in s standardi opredeljeno izobraževanje mladih zdravnikov, spoštovanje nacionalnih in bolnišničnih strokovnih teles ter predvsem tudi pravica in nenazadnje zakonska dolžnost do sporazumevanja v maternem jeziku.

Služba za odnose z javnostmi ZZS