Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Stališče Zdravniške zbornice Slovenije glede reševanja pomanjkanja anesteziologov v UKC MB

10.03.2016 13:43

V Ljubljani, 10. marca 2016 – Na Zdravniški zbornici Slovenije vseskozi od dramatičnih pozivov mariborskih anesteziologov glede nevarnih razmer v UKC MB spremljamo načrtovanje rešitev za varno delovno okolje in kakovostno oskrbo bolnikov. Zdravniška zbornica Slovenije je že od lanskega poletja pobudnik in povezovalec aktivnosti MZ, vodstva bolnišnice in predstavnikov strokovnih združenj pri iskanju ustreznih rešitev.

Kratkoročna rešitev je čimprejšnja zaposlitev novih specialistov anesteziologije, ki bodo zapolnili vrzel, do katere je prišlo zaradi slabega kadrovskega načrtovanja in vse bolj številnih odhodov zdravnikov v tujino. Dolgoročna rešitev je bistveno izboljšanje delovnega okolja, ki naj ustavi odhajanje zdravnikov v tujino in v druge bolnišnice. ZZS bo tudi naprej podpirala stališča strokovnih organov s področja anesteziologije in kirurgije, ki morajo v nadaljevanju iskati optimalne organizacijske rešitve dveh med seboj zelo odvisnih disciplin.

UKC MB ima z novoodobrenimi specializanti anesteziologije tudi v okviru zadnjega razpisa preko 30 mladih zdravnikov, kar daleč presega javljene potrebe s strani ustanove. Prav je, da se vodstvo bolnišnice pri iskanju trenutnih rešitev za zapolnitev kadrovskih vrzeli in pri zaposlovanju tujih zdravnikov zaveda  dejstva, da bo mlade slovenske zdravnike po končanem šolanju treba tudi zaposliti. Vsekakor gre za nacionalni interes ob hkratnem upoštevanju direktive EU, kakor tudi za skrbno izrabo javnih sredstev RS, ki niso namenjena izobraževanju slovenskih zdravnikov in njihovi nadaljnji poklicni karieri v tujini.

Dejstvo ostaja, da mariborska rešitev zapostavlja slovenske zdravnike, kar bo zagotovo vodilo v nezadovoljstvo zaposlenih in v še večje zanimanje za delo pri drugih delodajalcih ali v tujini. Ob tem nikakor ne dvomimo v strokovnost kolegov s Hrvaške, vendar mora biti vsaka rešitev ne samo v skladu z zakonodajo, marveč tudi verodostojna. Pri tem posebej poudarjamo, da so posredništva pri pridobivanju tujih zdravnikov sporna tako s finančnega kakor moralnega vidika. Upravičeno domnevamo, da niso bile izrabljene vse možnosti, s katerimi bi pod približno enakimi pogoji pritegnili v bolnišnico slovenske zdravnike.

Na nedavni seji Skupščinskega sveta Zdravniške zbornice Slovenije, torej predstavnikov vseh slovenskih zdravnikov in regij, je bila izražena resna zaskrbljenost nad razmerami in varnim delovnim okoljem ne le v primeru mariborske anesteziologije, ampak tudi v drugih okoljih in ustanovah. Zavedamo se, da je formalno za vsako rešitev odgovorno predvsem vodstvo UKC Maribor. Ob tem je vodstvo dolžno spoštovati prav vse zakonske okvire, zagotoviti varno in zakonito delovno okolje za zaposlene, predvsem z namenom varne in kakovostne obravnave bolnikov.

Poudarjamo, da mora biti prav vsaka rešitev v skladu z veljavno zakonodajo. Ob tem pa pozivamo tudi druge odgovorne institucije (MZ in inšpekcijske službe), da opravijo svoje delo v skladu s pooblastili.

 

ZZS si bo tudi v nadaljevanju prizadevala v smeri iskanja rešitev med številnimi subjekti, da se bo tako velika bolnišnica, kot je UKC MB, čim prej rešila kadrovskega problema in ponovno vzpostavila zaupanja vreden odnos med zdravniki in vodstvom bolnišnice. V skladu s pooblastili bo ZZS izpolnila vse svoje zakonske obveznosti, zlasti na področju izobraževalnih procesov mladih zdravnikov, ki so lahko v takih razmerah kot najšibkejši člen tudi najbolj ranljivi in izpostavljeni.