Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Predstavitev Poročila o izrednem strokovnem nadzoru nad dejavnostjo otroške srčne kirurgije

17.09.2015 13:23

Zdravniška zbornica Slovenije je predstavila uradno Poročilo o nadzoru nad programom otroške srčne kirurgije. Poročilo so predstavili: prim. dr. Andrej Možina, predsednik ZZS, prof. dr. Radovan Hojs, predsednik Odbora za strokovno-medicinska vprašanja, in asist. dr. Valentin Sojar, dr. med., podpredsednik ZZS in predsednik Združenja kirurgov.

Mednarodna komisija v sestavi prof. dr. Igor D. Gregorič, prof. dr. Mark Hazekamp, prof. dr. Metka Derganc, prof. dr. Tjark Ebels, izr. prof. dr. Andrej Robida je v poročilu podala stališče, da za izvajanje programa otroške srčne kirurgije obstajajo dobri prostorski pogoji, primerno je tudi število dobro izurjenih otroških intenzivistov, obstaja pa pomanjkanje otroških kardiologov in anesteziologov. Ugotovili so, da se na leto opravi manj kot 100 posegov, kar ne dosega standarda. Nadzorni kirurg je bil dosegljiv le 3–6 dni v mesecu, oba otroška srčna kirurga pa sta bila premalo izkušena in nista zmogla sama nositi težkih odločitev. Dokumentacija, ki je bila na voljo, je bila zelo skromna.

Etika in komuniciranje
Iz poročila izhaja, da odnosi in komunikacija med vpletenimi zdravniki niso bili ustrezni. Zaradi nerazrešenih napetosti med njimi in zaradi naodzivnosti vodstev je prišlo do nesodelovanja, kar  je glede na poročilo vplivalo na rezultate zdravljenja. Spori pred očmi javnosti in pred očmi bolnih otrok, njihovih staršev ter zdravstvenih sodelavcev ogrožajo spoštovanje človekovega dostojanstva. Nosilci vodstvenih funkcij niso opravili svojih nalog, kot na primer: spremljanje dokumentacije, ustrezen informacijski sistem, kakovostni pogoji dela, zagotavljanje timske obravnave bolnikov in ustrezna komunikacija med vsemi sodelujočimi. Prav tako morajo skrbeti za ustrezen potek in nadzor izobraževanja ter vzpostavitev sistema kakovosti in varnosti. Na vseh teh področjih so se pojavljale pomanjkljivosti.

Izobraževanje
Komisija je ugotovila, da je nadzorni kirurg kompetenten v svojem znanju, izobraževanje mladih kirurgov pa je v nasprotju z mednarodnimi smernicami. Kompetence mlajšega kirurga glede otroške srčne kirurgije so nezadostne. Komisija je ugotovila razdrobljenost izobraževanja, nadzora, ocenjevanja, odsotnost pisnih protokolov, neznano število posegov na kirurga.

Svet za izobraževanje se je opredili do poročila in je predlagal naslednje aktivnosti, ki pa že potekajo: poziv koordinatorjem vseh specializacij, da pregledajo programe in upoštevajo ugotovitve nadzora: razdrobljenost, zahtevano število posegov/kompetence.
Predlagal je ustanovitev sklada za izobraževanje mladih zdravnikov v tujini ter tekoče spremljanje dela specializanta s pomočjo on-line računalniškega programa (v uporabi od leta 2011). Uvede se obveza specializanta, da oceni delo mentorja.

Dejstvo ostaja, da v Sloveniji ni posebne specializacije iz otroške srčne kirurgije. Usmerjanje v otroško srčno kirurgijo na podlagi specializacije iz kardiovaskularne kirurgije je v domeni ustanove, kjer specialist dela. Zdravniška zbornica predlaga Ministrstvu za zdravje, da dodatno zakonsko uredi sistem redkih subspecialnih znanj, ki jih ni mogoče pridobiti v Sloveniji.

Vodstvo  
Komisija je ugotovila, da je odziv UKCL na prejšnje interne in eksterne presoje ter priporočila nesprejemljiv. Vodstvo je bilo namreč več let seznanjeno z razmerami in je omalovaževalo ogroženo varnost na otroški srčni kirurgiji. Vodstvo UKCL ni preverilo dvomov o rezultatih operacij v obdobju 2007–2012, ki so bili posredovani MZ in nakazujejo primerljive rezultate z vodilnimi centri v Evropi.

Analiza podatkov
Komisija ugotavlja, da so zaradi morebitne odsotnosti zdravstvene dokumentacije, ki jo uprava UKCL ni posredovala komisiji, rezultati umrljivosti in obolevnosti morda zelo izkrivljeni. Stališče Zdravniške zbornice Slovenije glede podatkov za leto 2012 je jasno: glede na morebitni obstoj zdravstvene dokumentacije 12 pacientov, ki so bili operirani zaradi srčne napake v UKCL v letu 2012, je treba poiskati manjkajočo dokumentacijo in preveriti vse podatke.

Komisija je proučila vse štiri primere umrlih otrok v letu 2012. Odbor za strokovno-medicinska vprašanja ZZS omenjene primere predaja v presojo tožilcu ZZS. Zaradi napak pri vnašanju podatkov (2007–2014) iz 3 računalnikov UKCL v eno podatkovno zbirko, so podatki izkrivljeni in statistična analiza nezanesljiva. Končno stališče komisije je, da je bila varnost otrok v programu otroške srčne kirurgije UKCL v obdobju 2007–2014 resno ogrožena. V tem trenutku ni zadostne varnostne oskrbe in okolja, da bi lahko v UKCL nadaljevali z operacijami.

Stališča ZZS

  • Glede na vsebino zahteve po ponovnem strokovnem nadzoru ZZS nad programom za leto 2014/15 predlagamo MZ, da se opravi nadzor vodenja kakovosti programa.
  • ZZS predlaga, da MZ in UKCL čim prej dasta zagotovila civilnim društvom staršev glede varnosti trenutnega programa.
  • ZZS predlaga, da civilna združenja v večji meri sodelujejo pri odločitvah o usodi programa otroške srčne kirurgije.
  • MZ kot ustanovitelju predlagamo, da razišče okoliščine domnevno manjkajoče dokumentacije v programu otroške srčne kirurgije.
  • MZ predlagamo, da se vsi “na novo uvajani medicinski programi” formalizirajo na ravni RS z vidika načrtovanja, spremljanja, kompetenc in nadzorovanja.
  • ZZS namerava v prihodnosti intenzivirati izobraževanja s področja komunikacije, kulture varnosti, kakovosti ter spoštovanja kodeksa medicinske etike.

Objavljamo Poročilo o izrednem strokovnem nadzoru otroške srčne kirurgije UKCL v obliki, ki onemogoča seznanitev z osebnimi podatki posameznikov, katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov.