Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obvestila


Poročilo volilne komisije o izvedbi nadomestnih volitev v volilni enoti NG1: SB Nova Gorica, Primorske regije

23.11.2023
Poročilo volilne komisije o izvedbi nadomestnih volitev v volilni enoti NG1: SB Nova Gorica, Primorske regije

Preberite več


Skupščina v prvem branju sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta zdravniške zbornice Slovenije

14.11.2023
Skupščina v prvem branju sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta zdravniške zbornice Slovenije. Vse članice in člane vabimo, da se seznanijo s predlaganimi Spremembami in dopolnitvami Statuta, ki jih je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije v okviru prvega branja sprejela na svoji 113. redni seji.

Preberite več

Nadomestne volitve v volilni enoti NG1: SB Nova Gorica, Primorska regija

3.10.2023
Člane obveščamo, da bodo 23. 11. 2023 potekale nadomestne volitve v volilni enoti NG1: SB Nova Gorica, Primorska regija. Kandidaturo bo mogoče vložiti na volilnem zboru, ki bo potekal na dan 12. 10. 2023, ob 8.00 uri, v prostorih SB Nova Gorica, v medicinski knjižnici (prvo nadstropje).

Preberite več

Pojasnila ZZZS glede plačila za izvedene zdravstvene storitve v javni mreži na dan 14. 8. 2023

29.8.2023
Objavljamo pojasnila ZZZS glede plačila zdravstvenih storitev, ki so jih dne 14. 8. 2023 opravili izvajalci zdravstvene dejavnosti znotraj javne mreže.

Preberite več

Solidarnostna pomoč delodajalca po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike RS

17.8.2023
Pojasnila Oddelka za pravne zadeve v zvezi s solidarnostno pomočjo delodajalca po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike RS

Preberite več

Zdravstvene storitve, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji

26.7.2023
Vlada je sprejela Uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji

Preberite več

Novosti glede plačila zdravstvenih storitev po realizaciji

18.7.2023
Predstavitev novosti, ki jih prinaša sprememba Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Preberite več

Izdajanje zdravniških potrdil o kronični bolezni zaradi povečanja letnega dopusta

3.7.2023
Oddelek za pravne zadeve je na prošnjo Odbora za osnovno zdravstvo pripravil mnenje glede pravnih vidikov izdaje potrdil o zdravstvenih razmerah, ki utemeljujejo povečanje letnega dopusta pri zaposlenih v državnih organih.

Preberite več


Poročilo volilne komisije o izvedbi nadomestnih volitev v volilni enoti CE1: SB Celje, Celjske regije

6.6.2023
Za poslanko skupščine zbornice je bila izvoljena Irena Milotić, dr. med.

Preberite več


Odpremljeni volilni listi za glasovanje na nadomestnih volitvah volilne enote CE1: SB Celje, Celjske regije

8.5.2023
Odpremljeni so bili volilni listi za glasovanje na nadomestnih volitvah volilne enote CE1: SB Celje, Celjske regije, ki bodo potekale 26. 5. 2023.

Preberite več


Nadomestne volitve v volilni enoti CE1: SB Celje, Celjska regija

3.4.2023
Člane obveščamo, da bodo 26. 5. 2023 potekale nadomestne volitve v volilni enoti CE1: SB Celje, Celjska regija. Kandidaturo bo mogoče vložiti na volilnem zboru, ki bo potekal 19. 4. 2023 ob 14. uri, v Splošni bolnišnici Celje, v Kirurški sejni sobi (v kleti).

Preberite več

Izvajanje rednega programa pri koncesionarjih

23.2.2023
Ministrstvo za zdravje je podalo pojasnilo, da se omejitev iz 15. člena ZNUZSZS, ki določa, da koncesionar v izvajanje ukrepa ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih, ne nanaša na izvajanje rednega obsega programa, kot je dogovorjen s pogodbo z ZZZS.

Preberite več


Predstavitev Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

13.2.2023
Predstavitev Pravilnika, ki določa merila za določitev višine dodatka COVID-19 za delo z obolelimi, najvišjo mesečno višino dodatka za zaposlenega ter postopek vložitve zahtevkov za izplačilo dodatka.

Preberite več

Predstavitev odločbe Ustavnega sodišča v zadevi U-I-198/19

29.1.2023
Ustavno sodišče je presojalo ustavnost določb Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki se nanašajo na sistem podeljevanja in podaljševanja koncesij ter nekatere delovnopravne omejitve pri delu zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Preberite več


Vsebina in način organiziranja ambulant za neopredeljene

9.1.2023
S 1. januarjem 2023 se je začel uporabljati Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene, ki podrobneje ureja organizacijo in financiranje ambulant za neopredeljene, tj. zavarovane osebe, starejše od 19 let, brez splošnega osebnega zdravnika, v delovanje katerih je pod določenimi pogoji možno vključevanje na podlagi podjemne pogodbe.

Preberite več


Dvig plačnih razredov za zaposlene v zdravstvu

4.1.2023
V Uradnem listu so objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki določajo dvig plačnih razredov za zaposlene v zdravstvu.

Preberite več


Dodatki in možnosti nagrajevanja po interventnih zakonih

5.12.2022
Oddelek za pravne zadeve je pripravil pregled novih dodatkov in drugih možnosti nagrajevanja, ki sta jih uvedla interventna zakona.

Preberite več


Izvajanje ukrepa iz 15. člena ZNUZSZS pri koncesionarjih

28.11.2022
Ministrstvo je podalo pojasnilo, da koncesionarji za namen izvajanja ukrepa iz 15. člena ZNUZSZS lahko vključijo svoje zaposlene, četudi so ti v določenem odstotku zaposleni tudi v javnem zdravstvenem zavodu.

Preberite več


Skupščina v prvem branju sprejela več sprememb in dopolnitev Statuta zdravniške zbornice Slovenije

25.11.2022
V skladu z 51. členom Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije objavljamo predloge več sprememb in dopolnitev Statuta Zdravniške zbornice Slovenije in tako pričenjamo z javno razpravo o omenjenem predlogu. Javna razprava bo potekala do 25. decembra 2022.

Preberite več