Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Prerazporeditev delavcev za reševanje kadrovske problematike

10.11.2021 19:50

Ministrstvo za zdravje je vse izvajalce zdravstvene dejavnosti vljudno zaprosilo, da aktivno pristopijo k reševanju kadrovske problematike in po najboljših močeh prerazporedijo čim več zdravstvenega osebja k javnim zavodom, ki zdravijo paciente obolele s Covid-19, saj se ti soočajo z močnim primanjkljajem  zdravstvenega kadra. Celoten dopis ministrstva je dostopen tukaj.

Za ureditev medsebojnega razmerja med izvajalci in javnimi zavodi, je ministrstvo predvidelo uporabo instituta začasne prerazporeditve, ki ga ureja 55. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v povezavi s 103. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19  ter 32. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Pri tem pa dodajamo, da se lahko izvajalci odločite tudi za drugo obliko sodelovanja z javnimi zavodi (primeroma sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanja, podjemne pogodbe itd.).

V nadaljevanju pa predstavljamo ključne značilnosti predlaganega instituta začasne prerazporeditve:

  • Izvajalec, ki bi želel začasno prerazporediti svoje delavce, in javni zavod skleneta Dogovor o začasni razporeditvi zaradi nujnih delovnih potreb in v njem navedeta delavce, ki bi se začasno prerazporedili.
  • Ministrstvo je dopisu priložilo dva vzorca takega dogovora. V Prilogi 2 lahko najdete vzorec pogodbe, ki ga je pripravil Oddelek za pravne zadeve zbornice in za katerega ocenjujemo, da v zadostni meri ščiti interese izvajalcev, saj podrobno ureja tudi zavarovanje poklicne odgovornosti ter druge obveznosti javnih zavodov (primeroma zagotovitev varovalne opreme in drugih delovnih sredstev ter ustreznih pogojev dela). Poudarjamo, da pogodba v Prilogi 1 navedenega ne ureja in je tudi, kot izhaja iz pojasnil ministrstva, bolj namenjena za prerazporejanje delavcev od enega javnega zavoda k drugemu, zato članom svetujemo uporabo dogovora v Prilogi 2. Člani lahko tukaj dostopate do navedenega dogovora, ki ga pripravil Oddelke za pravne zadeve, še v obliki Word za lažjo uporabo in vnašanje podatkov.
  • Izvajalec na podlagi sklenjenega dogovora s pisnim sklepom začasno razporedi svoje delavce na delo v javni zavod.
  • Urnik razporeditve je stvar usklajevanja med izvajalcem in javnim zavodom, v dogovoru se predvidi le obdobje začasne razporeditve.
  • Delavec je v času začasne razporeditev k izvajalcu v javni zdravstveni mreži upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 30 % osnovne plače.
  • Delavec, ki je začasno razporejen, ima v času začasne razporeditve pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo. V primeru, da bi bila plača na delovnem mestu, na katerega je delavec začasno prerazporejen, ugodnejša, ima pravico do višje plače.
  • Plačo, vse stroške (prevoza, prehrane) in druge prejemke iz delovnega razmerja, vključno z dodatkom za začasno razporeditev delavcu izplačuje njegov delodajalec.
  • Delodajalec pa ima pravico, da za vse navedeno, tako plačo kot druge stroške in dodatek za začasno prerazporeditev, uveljavlja povračilo iz proračuna. Podrobnejša navodila v zvezi s predložitvijo zahtevkov za povračilom iz proračuna lahko najdete na tej spletni strani. Iz sklepa ministrstva izhaja, da bo zahtevke za obdobje od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 potrebno predložiti do 28. 1. 2022. Ministrstvo praviloma za vsako obdobje pozove izvajalce k predložitvi zahtevkov, tukaj si lahko pogledate tak poziv za preteklo obdobje.
  • Začasna razporeditev lahko kadarkoli predčasno preneha z enostranskim odstopom izvajalca od dogovora o začasni razporeditvi.

Ministrstvo je zaprosilo, da se vsa predvidena razporejanja zdravstvenega osebja koordinirajo s kontaktnimi osebami posameznih bolnišnic, ki zdravijo COVID-19 paciente in jih je ministrstvo navedlo v dopisu.

Oddelek za pravne zadeve