Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavo, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev opredeljuje Statut Zdravniške zbornice Slovenije, podrobnejši opis delovanja pa Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Sestavlja jo 90 poslancev, predstavnikov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah.


Skupščinski svet

Skupščinski svet je najvišji posvetovalni organ skupščine, vključuje predsednika in podpredsednika skupščine ter predsednike regijskih odborov.


Volilna komisija


Predsednik

Doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Člani

Asist. dr. Rade Iljaž, dr. med

Ciril Trček, dr. med.

Stjepan Žiger, dr. med.

Nadzorni odbor


Predsednik

Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Člani

Rene Male, dr. dent. med., namestnik predsednice

Matej Kolenc, dr. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med., spec.

Dean Sinožić, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Regijski odbori

Regijski odbor zbornice je organ skupščine in ima zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije,
  • neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki,
  • sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in
  • jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice.

Kontakt

Katja Martinc, tajnica predsednika in podpredsednikov zbornice

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

Andreja Stepišnik, tajnica generalnega sekretarja zbornice

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Andreja Stepišnik


Predsednica

Prim. Uršula Salobir Gajšek

dr. med

Poslanci regije

Sebastjan Ašenberger

dr. med.

Robert Čater

dr. med.

Blanka Jug

dr. med.

Dean Sinožić

dr. med.

Predsednik

Matej Andoljšek

dr. med.

Poslanci regije

Nika Kramar

dr. med.

Tatjana Primožič

dr. med.

Asist. mag. Franc Šifrer

dr. med.

Nataša Vuga

dr. med.

Predsednik

Damjan Grenc, dr. med.

Poslanci regije

doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

prim. Franc Marolt, dr. med.

prim. mag. Alenka Fetih, dr. med.

Ciril Trček, dr. med.

Daniel Globokar, dr. med.

asist. Marko Jug, dr. med.

prim. Mojca Kos Golja, dr. med.

doc. dr. Rina Rus, dr. med.

izr. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

prof. dr. Samo Ribarič, dr. med.

Primož Poženel, dr. med.

doc. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

mag. Simona Šteblaj, dr. med.

doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

Ivica Marić, dr. med.

Predsednica

Alenka Uršič Polh, dr. med.

Poslanci regije

asist. mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Zlata Ceglar, dr. med.

Ivica Smajla, dr. med.

Predsednica

Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Člani regije

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

Mojca Pibernik, dr. med.

Predsednik

Andrej Levanič, dr. med.

Poslanci regije

prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

Rahela Simonič, dr. med.

Predsednik

prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med.

Poslanci regije

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Ajda Urbas, dr. med.

Predsednik

Staš Stanislav Naglič, dr. dent. med.

Poslanci regije

doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

Matevž Janc, dr. dent. med.

Boštjan Lavriša, dr. dent. med.

Mateja Osojnik, dr. dent. med.

Ivana Perkič, dr. dent. med.

Vedran Vidaković, dr. dent. med.

Stane Marn, dr. dent. med.

Saša Savić, dr. dent. med.

Matjaž Marušič, dr. dent. med.

Predsednik

Matej Kolenc

dr. med.

Poslanci regije

Janez Dolinar

dr. med.

Petra Rogina Skvarč

dr. med.


Predsednica

Tanja Petkovič

dr. med.

Poslanci regije

Aleš Klun

dr. med.

Katarina Turk

dr. med.

Klemen Rihar

dr. med.

mag. Peter Golmajer

dr. med.

Tonja Gomzi Hrabar

dr. med.

Petra Ogrin Rehberger

dr. med.

Alenka Rus

dr. med.

dr. Lucija Perharič

dr. med.

Predsednik

Prim. Vojko Kanič, dr. med.

Poslanci regije

Prim. mag. Jernej Završnik, dr. med.

prim. Danilo Maurič, dr. med.

Boris Rižnar, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Stjepan Žiger, dr. med.

Asist. dr. Jernej Dolinšek, dr. med.

Samo Granda, dr. med.

Predsednica

prim. mag. Maja Šeruga, dr. med.

Poslanci regije

Tina Mlinarič, dr. med.

Peter Kiraly, dr. med.

Predsednica

Mirjam Bizjak Velikonja, dr. med.

Poslanci regije

Luka Kuštrin, dr. med.

Bojan Rustja, dr. med.

Predsednica

Predsednik Veronika Dintinjana, dr. med.

Poslanci regije

Darja Logar, dr. med.

Tina Stavec, dr. med.

Predsednica

Diana Terlević Dabić, dr. dent. med.

Poslanci regije

Renata Završnik Mihič, dr. med.

Gordan Čok, dr. dent. med.

mag. Marko Bitenc, dr. med.

Mojca Drev, dr. dent. med.

asist. dr. Rade Iljaž, dr. med.

prim. asist. Dean Klančič, dr. med.

Rene Male, dr. dent. med.

Jure Poglajen, dr. dent. med.

Matej Praprotnik, dr. dent. med.