Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavo, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev opredeljuje Statut Zdravniške zbornice Slovenije, podrobnejši opis delovanja pa Poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Sestavlja jo 90 poslancev, predstavnikov zdravnikov in zobozdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah.


Skupščinski svet

Skupščinski svet je najvišji posvetovalni organ skupščine, vključuje predsednika in podpredsednika skupščine ter predsednike regijskih odborov.


Volilna komisija


Predsednik

Doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Člani

Asist. dr. Rade Iljaž, dr. med

Ciril Trček, dr. med.

Stjepan Žiger, dr. med.

Nadzorni odbor


Predsednik

Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Člani

Rene Male, dr. dent. med., namestnik predsednice

Matej Kolenc, dr. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Dean Sinožić, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Regijski odbori

Regijski odbor zbornice je organ skupščine in ima zlasti naslednje naloge:

  • sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije,
  • neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki,
  • sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in
  • jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice.

Kontakt

Katja Martinc, tajnica predsednika in podpredsednikov zbornice

Tel.: 01 307 21 02

E-pošta: Katja Martinc

Andreja Stepišnik, tajnica generalnega sekretarja zbornice

Tel.: 01 307 21 03

E-pošta: Andreja Stepišnik


prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.

Dean Sinožić, dr. med.

Blanka Jug, dr. med.

Robert Čater, dr. med.

prim. Matej Andoljšek, dr. med.

Nika Kramar, dr. med.

Nataša Vuga, dr. med.

Tatjana Primožič, dr. med.

prim. mag. Franc Šifrer, dr. med., spec.

Damjan Grenc, dr. med.

doc. dr. Andreja Marn Pernat, dr. med.

izr. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

Daniel Globokar, dr. med.

asist. Marko Jug, dr. med., spec.

prim. Mojca Kos Golja, dr. med.

Primož Poženel, dr. med.

doc. dr. Rina Rus, dr. med.

izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

mag. Simona Šteblaj, dr. med.

doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., spec.

Ciril Trček, dr. med.

prim. mag. Alenka Fetih, dr. med.

prim. Franc Marolt, dr. med.

prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Alenka Uršič Polh, dr. med.

asist. mag. Tatjana Cvetko, dr. med.

Ivica Smajla, dr. med.

Zlata Ceglar, dr. med., spec.

Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.

Mojca Pibernik, dr. med., spec.

Andrej Levanič, dr. med., spec.

prim. Majda Šarman, dr. med., spec.

Rahela Simonič, dr. med.

prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med.

Ajda Urbas, dr. med.

Zdenka Koželj Rekanović, dr. med.

Staš Stanislav Naglič, dr. dent. med.

Mateja Osojnik, dr. dent. med.

Ivana Perkič, dr. dent. med.

doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med.

Vedran Vidaković, dr. dent. med.

Stane Marn, dr. dent. med.

Saša Savić, dr. dent. med.

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

Matjaž Marušič, dr. dent. med.

Matevž Janc, dr. dent. med.

Boštjan Lavriša, dr. dent. med.

dr. Matej Kolenc, dr. med.

Petra Rogina Skvarč, dr. med.

Janez Dolinar, dr. med.

Tanja Petkovič, dr. med.

Alenka Rus, dr. med., spec.

mag. Peter Golmajer, dr. med.

Aleš Klun, dr. med.

Katarina Turk, dr. med.

Klemen Rihar, dr. med.

Tonja Gomzi Hrabar, dr. med.

Petra Ogrin Rehberger, dr. med.

dr. Lucija Perharič, dr. med.

prim. dr. Vojko Kanič, dr. med.

Jožef Magdič, dr. med.

Boris Rižnar, dr. med.

prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med.

Stjepan Žiger, dr. med.

prim. Danilo Maurič, dr. med.

asist. dr. Jernej Dolinšek, dr. med.

Samo Granda, dr. med., spec.

prim. mag. Maja Šeruga, dr. med.

Peter Kiraly, dr. med.

Tina Mlinarič, dr. med.

Mirjam Bizjak Velikonja, dr. med.

Bojan Rustja, dr. med.

Luka Kuštrin, dr. med.

Veronika Dintinjana, dr. med.

Darja Logar, dr. med.

Tina Stavec, dr. med.

dr. sc. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med.

mag. Marko Bitenc, dr. med.

Renata Završnik Mihič, dr. med.

Mojca Drev, dr. dent. med.

asist. dr. Rade Iljaž, dr. med.

prim. asist. Dean Klančič, dr. med.

Rene Male, dr. dent. med.

Jure Poglajen, dr. dent. med.

Matej Praprotnik, dr. dent. med.