Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniška zbornica Slovenije obvešča svoje člane, da bodo v letu 2020 potekale volitve predsednika zbornice in poslancev skupščine zbornice.

Razpis volitev je objavljen s februarsko številko ISIS-a.

Voli se na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah 12. maja 2020.

Razpis volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis volitev poslancev skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti.

 

Pravila Zdravniške zbornice Slovenije za uporabo komunikacijskih kanalov zbornice v času volilne kampanje za redne volitve predsednika/predsednice in poslank ter poslancev maja 2020

 

Trenutna faza volilnih postopkov

Regijski odbori posameznih regij trenutno določajo volilne enote in razporeditev poslanskih sedežev v regijah. Dokončni seznami volilnih enot in razporeditev poslanskih sedežev bodo predvidoma objavljeni v začetku meseca marca. 

Nato se bo pristopilo k sklicevanju volilnih zborov volilnih enot. Vabila na volilne zbore bodo članom posameznih volilnih enot v imenu sklicateljev – predsednikov regijskih odborov, razposlale strokovne službe zbornice – to bo predvidoma potekalo v mesecu marcu. 

Na volilnih zborih posameznih volilnih enot bo potekalo kandidiranje za poslance skupščine (opcijsko pa tudi za predsednika zbornice): kandidati za poslance bodo tu lahko pridobivali podpise članov svojih volilnih enot v podporo svojim kandidaturam. Ne zahteva se, da bi bili podpisi overjeni. 

Če želite kandidirati za poslanca skupščine, vam svetujemo, da se, ko boste prejeli vabilo na volilni zbor vaše volilne enote, zbora z gotovostjo udeležite, ter tam pridobite 10 podpisov kolegov iz vaše volilne enote v podporo vaši kandidaturi. Za vsa potrebna vabila, gradiva in obrazce, ki bodo na voljo na samem volilnem zboru, bodo poskrbele strokovne službe zbornice.

Volitve predsednika zbornice

Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki pri volilni komisiji vloži prijavo, iz katere izhaja, da je njegovo kandidaturo predlagalo vsaj petdeset zdravnikov s podpisano izjavo ali da so kandidaturo predlagali najmanj trije regijski odbori ali da kandidaturo predlaga izvršilni odbor. 

Člani lahko podporo kandidaturi kandidata za predsednika podate tudi z izpolnitvijo e-izjave (potrebujete VEP).

Kandidat za predsednika zbornice mora ob kandidaturi vložiti tudi izjavo, da ni nosilec funkcij v organih političnih strank.

Upoštevane bodo le tiste kandidature, ki jih bo volilna komisija prejela najkasneje do 15. aprila 2020. Nepopolnih kandidatur volilna komisija ne bo upoštevala.

Kandidature za predsednika zbornice je potrebno poslati na naslov:
Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

Kandidati za predsednika zbornice lahko od objave volitev dalje objavijo svojo predstavitev in program v glasilu zbornice največ enkrat, na največ treh straneh. Svojo kandidaturo lahko kandidati predstavljajo tudi na drug način, ki spoštuje kodeks medicinske deontologije ter dostojanstvo zdravnika in zdravniškega poklica.

Vložene kandidature za predsednika/predsednico zbornice

  • Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, vložena kandidatura 13. februarja 2020

Volitve poslancev skupščine

KAKO LAHKO KANDIDIRAM ZA POSLANCA SKUPŠČINE ZBORNICE?

V skladu z določili Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov se kandidati za poslance določajo na volilnih zborih posameznih volilnih enot, na katerih se tudi izpolnjujejo potrebni obrazci, ki jih bo zbornica posredovala sklicateljem volilnih zborov – predsednikom regijskih odborov.

Znotraj regij trenutno šele poteka določanje volilnih enot. Ko bodo te določene, pa bodo predsedniki regijskih odborov pričeli s sklicevanjem volilnih zborov volilnih enot (predvidoma v mesecu marcu). O datumu volilnega zbora bodo člani volilne enote pravočasno obveščeni s posebnim vabilom. 

V tej fazi volilnih postopkov torej še ni primeren čas za podajanje kandidatur za poslance in zbiranje podpisov v podporo kandidaturam, saj so volilne enote, ki jih bodo poslanci v naslednjem mandatnem obdobju zastopali v skupščini zbornice, šele v določanju in še niso dokončno opredeljene.

Vsem članom, ki so zainteresirani za kandidiranje za poslanca, predlagamo, da se udeležijo svojega volilnega zbora ter tam izrazijo pripravljenost za kandidaturo. Tedaj bodo članom na voljo tudi vsi potrebni obrazci za kandidature.

Članom predlagamo tudi spremljanje pojasnil o poteku volilnih opravil, ki bodo za vsako volilno opravilo sproti objavljena na tej spletni strani ter v zborničnem tedenskem Biltenu.

Informacija o naslovih za posredovanje pošte

Člane zbornice seznanjamo, da vam bomo vso pošto v zvezi z volitvami posredovali na vaš STALNI NASLOV V REPUBLIKI SLOVENIJI, naveden v registru zdravnikov, če tega nimate, pa na naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, naveden v registru zdravnikov. 
Če imate poleg stalnega naslova v Republiki Sloveniji v registru naveden tudi naslov za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, in želite prejemati pošto na ta naslov, prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov ge. Maje Benedičič ali na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, volilna komisija, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana. 

Članom zbornice, ki v registru zdravnikov nimate navedenega niti stalnega naslova v Republiki Sloveniji niti naslova za pošiljanje pošte v Republiki Sloveniji, se bo pošta v zvezi z volitvami posredovala na naslov v tujini.

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Lidiji Zupančič ali pa z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.


Dodatne informacije

Barbara Galuf Zajc, univ. dipl. prav., tel.: 01 30 72 125