Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Nekatere omejitve v zvezi z opravljanjem konkurenčne zdravstvene dejavnosti, predstavljene na tej strani, so v Zakon o zdravstveni dejavnosti prišle šele v zadnjem času, zato vse tudi še ne veljajo. Na tej strani je zato predstavljena ureditev usklajevanja obstoječih soglasij in pogodb z novejšo pravno ureditvijo.

Predstavljene so tudi sankcije v zvezi s kršitvijo obveznosti iz Zakona o zdravstveni dejavnosti glede sklepanja podjemnih pogodb.


Prehodni režim uporabe določb ZZDej o konkurenčni dejavnosti

Časovna omejitev osem ur na teden (drugi odstavek 53.b člen ZZDej) se za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je javni zdravstveni zavod, začne uporabljati s 1. januarjem 2021 (prvi odstavek 42. člena ZZDej-K).

Soglasja zdravstvenim delavcem iz javnih zdravstvenih zavodov za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki ni javni zavod, ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti, morajo javni zdravstveni zavodi do 17. 2. 2018 uskladiti z zakonskimi omejitvami (53.b člen ZZDej) (drugi odstavek 42. člena ZZDej-K). Rok za uskladitev soglasja z zakonskimi omejitvami je tako že potekel.

Postopki za izdajo soglasja zdravstvenim delavcem iz javnih zdravstvenih zavodov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona (tretji odstavek 42. člena ZZDej-K).

Sankcije

Prekršek je storjen:

  • če javni zdravstveni zavod omogoči opravljanje zdravstvenih storitev v nasprotju z zakonom in osebi na tej podlagi v skladu s tretjim odstavkom 53.a člena ZZDej izredno ne odpove pogodbe (12. alineja prvega odstavka 88. člena ZZDej),
  • če javni zdravstveni zavod izda soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti v nasprotju z zakonom (13. alineja prvega odstavka 88. člena ZZDej),
  • če javni zdravstveni zavod sklene podjemno pogodbo v nasprotju z zakonom (14. alineja prvega odstavka 88. člena ZZDej),
  • če javni zdravstveni zavod ne vodi posebne evidence izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb iz 1. odstavka 53.č člena ZZDej (15. alineja prvega odstavka 88. člena ZZDej).

Za vse omenjene prekrške se kaznuje:

  • z globo od 3.000 do 50.000 eurov pravna oseba (prvi odstavek 88. člena ZZDej),
  • z globo od 300 do 5.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in zasebnega zdravstvenega delavca (tretji odstavek 88. člena ZZDej).