Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Omejitve konkurenčne dejavnosti, urejene v zakonu o zdravstveni dejavnosti, veljajo le za zdravstvene delavce, zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih (oz. drugih subjektih javnega prava, navedenih na osnovni strani>>>), in samo, kadar ti izven dela pri delodajalcu izvajajo izvajajo zdravstveno dejavnost. V vseh drugih primerih omejitve konkurenčne dejavnosti iz Zakona o zdravstveni dejavnosti ne veljajo, še vedno pa je treba upoštevati omejitve, določene v Zakonu o delovnih razmerjih.

Konkurenčna prepoved po Zakonu o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih v 39. členu vzpostavlja prepoved povzročanja konkurence v času trajanja delovnega razmerja. Delavec tako ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Delodajalec lahko v primeru ravnanja delavca, ki pomeni zanj konkurenco, in za to ni dal pisnega soglasja, zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Konkurenčna klavzula

Zakon o delovnih razmerjih daje delavcu in delodajalcu tudi možnost, da se v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna klavzula).

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi.

Če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo.

Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.