Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniki in zobozdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, lahko opravljajo zdravstvene storitve tudi pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti ali pa jih izvajajo sami kot izvajalec zdravstvene dejavnosti (npr. kot popoldanski s.p.). V primeru, da se odločijo za izvajanje zdravstvenih storitev na tak način, morajo upoštevati pravila in omejitve, ki jih v zvezi s tem določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.


Soglasje delodajalca z opravljanje konkurenčne dejavnosti

Preberi več

Sklenitev pogodbe civilnega prava z zdravstvenim delavcem

Preberi več

Uporaba določb o opravljanju konkurenčnih dejavnosti zdravstvenih delavcev in sankcije

Preberi več

Na koga se omejitve iz zakona o zdravstveni dejavnosti nanašajo?

ZZDej omejuje opravljanje konkurenčne dejavnosti le pri zdravstvenih delavcih, ki so (prvi odstavek 53.a člena ZZDej):

 • zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu ali
 • zaposleni v drugem javnem zavodu iz drugega in četrtega odstavka 8. člena ZZDej, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na podlagi odločbe o opravljanju javne zdravstvene službe (šesti odstavek 8. člena ZZDej);
  ti zavodi so:
  • domovi za starejše (50. člen ZSV),
  • posebni socialno varstveni zavodi za odrasle (51. člen ZSV),
  • varstveno delovni centri (52. člen ZSV),
  • socialno varstveni zavodi za usposabljanje (54. člen ZSV),
  • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (18. člen ZUOPP-1),
  • osnovne šole s prilagojenim programom (18. člen ZUOPP-1),
  • domovi za učence s posebnimi potrebami (18. člen ZUOPP-1), 
  • svetovalni centri (20. člen ZUOPP-1).

Če zdravstveni delavec ni zaposlen v nobenem izmed teh zavodov (v nadaljevanju: javni zdravstveni zavod) in v času trajanja delovnega razmerja opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, se pogoji dopustnosti opravljanja dela presojajo po splošni ureditvi iz ZDR-1 (četrti odstavek 53.a člena ZZDej), pri čemer morata delodajalec in zdravstveni delavec upoštevati obveznost zagotavljanja dnevnega in tedenskega počitka.

 

Konkurenčna dejavnost po ZDR-1