Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Tuj zdravnik, ki ni državljan države članice Evropske unije

a) V kolikor bo tuj strokovnjak v vaši ustanovi le predaval oziroma pod vašim nadzorstvom in odgovornostjo (oziroma pod nadzorstvom in odgovornostjo mentorjev, zaposlenih v vaši ustanovi) izvajal demonstracijske operacije, velja deseta točka drugega odstavka 5. člena veljavnega Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15): » (2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tujce, ki:

10. kot predavatelji sodelujejo na organiziranih strokovnih srečanjih, predstavljajo znanstvene dosežke ali občasno sodelujejo pri njihovem izvajanju, tujce, ki so njihovo spremljevalno tehnično osebje, ter tujce, ki opravljajo začasno raziskovalno delo (sobotno leto)«. Zato ne potrebuje veljavne zdravniške licence in ne delovnega dovoljenja, niti ni potrebno njegovega dela prijaviti na Zavodu RS za zaposlovanje. Priporočamo pa, da ste pozorni na določila Zakona o tujcih (Uradni list RS št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02, 93/05, 107/06-UPB 3,79/06, 111/07, 44/08, 41/09, 26/11 in 50/11), ki ureja vstop in bivanje tujcev v državi. Odgovore na ta vprašanja lahko dobite na Ministrstvu za notranje zadeve RS.

b) V kolikor pa bo tuj strokovnjak v ustanovi samostojno opravljal zdravniško službo, se pravi, bo delal, pa zanj veljajo določila 5., 10., 33. člena in 35. člena ZZdrS, ki pravijo, da smejo zdravniki, v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, samostojno opravljati zdravniško službo, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje še posebne pogoje, določene z ZZdrS. Zdravnik mora:

  • imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost,
  • biti vpisan v register zdravnikov,
  • imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: licenca).

Dne 29. 6. 2006 je Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije (na predlog Sveta za izobraževanje zdravnikov) sprejel sklep št. 185/12/2006 o pogojih za delno usposabljanje tujih državljanov, ki so:

  • ustanova, kjer se bo tuj zdravnik usposabljal, mora zbornici poslati izjavo glavnega mentorja in predstojnika ustanove o odgovornosti, ki velja za čas trajanja 6 mesecev,
  • tuj zdravnik, ki se želi usposabljati v Republiki Sloveniji, mora predložiti Certificate of Good Standing (potrdilo o tem, da je zdravnik v matični državi član zbornice, da ima/nima veljavno licenco ter da mu le-ta nikoli ni bila odvzeta, da ima opravljeno specializacijo ali da je specializant, in o tem, da proti zdravniku v matični državi ni bil uveden postopek). Potrdilo mora biti naši ustanovi posredovano naravnost od ustanove, ki je v posamezni državi pristojna za izdajo takih potrdil. Potrdilo mora biti izdano v slovenskem ali angleškem jeziku oziroma uradno prevedeno v enega od teh jezikov.

Podatke o usposabljanju tujih državljanov mora ustanova, kjer se bo zdravnik usposabljal, sporočiti zbornici. O vsebini usposabljanja se tuj zdravnik dogovarja sam, glede na to, kaj se želi naučiti oziroma za kaj usposobiti. Sicer pa zdravnik na usposabljanju ne dela samostojno (saj ne razpolaga z veljavno licenco), temveč pod vodstvom in odgovornostjo mentorja, ki mu ga določi ustanova.