Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Dokazovanje strokovne usposobljenosti

Vsak zdravnik oziroma zobozdravnik mora za podaljšanje svoje licence kot dokaz strokovne usposobljenosti v iztekajoči dobi sedmih let zbrati najmanj 75 kreditnih točk. Od tega je potrebno vsaj 50 točk pridobiti na strokovnem področju, za katero je bila podeljena licenca, ter vsaj 5 točk s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije. Kot dokaz strokovne usposobljenosti za podaljšanje licence se upoštevajo naslednji strokovni dosežki:

1. Izpopolnjevalni programi

 • nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji
 • mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji
 • drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini
 • protokolirane konference o varnostnih zapletih, interni seminarji in druge oblike strokovnega usposabljanja, ki ne zahtevajo kotizacije in ki potekajo v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom (pod pogojem, da sta predavatelj in program strokovnega usposabljanja javno objavljena na spletnih straneh zbornice najmanj osem dni pred dogodkom in da je dostopno tudi zunanjim udeležencem)

2. Predavanje/predstavitev/poster

3. Znanstvena ali strokovna objava

 • članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index
 • članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
 • prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)
 • članek v strokovni reviji
 • članek v poljudnoznanstveni reviji

4. Sporočanje varnostnih zapletov

 • sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih
 • sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco

5. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji

 • samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
 • pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih

6. Naziv svetnik oziroma višji svetnik ali učiteljski naslov na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji (docent, izredni profesor, redni profesor) na strokovnem področju, za katero je podeljena licenca. Šteje se, da je v okvir 75 točk vključenih tudi pet potrebnih točk s področja varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije.Obvestilo o spremembi načina točkovanja strokovnih vsebin

Članstvo obveščamo, da je s prejemom novega Pravilnik o zdravniških licencah prišlo do spremembe pri načinu točkovanja dosedanjih t. i. aktivnih udeležb, v novem pravilniku pod 2. točko prvega odstavka 11. člena poimenovanih kot Predavanje/predstavitev/poster. Aktivna udeležba (za predavatelje kot aktivne udeležence izpopolnjevanja) tako ne privede več do 50 % povečanja števila točk za ure predavanj, temveč jo je potrebno uveljavljati posebej, z vlogo, ki jo vloži posamezni zdravnik (individualna vloga).

Za Predavanje/predstavitev/poster se dodelijo 4 točke, pri čemer se število točk deli s številom avtorjev. Vlogi za oceno te strokovne vsebine je poleg ostalih zahtevanih podatkov potrebno priložiti tudi program dogodka in potrdilo o udeležbi.


Obvestilo organizatorjem o roku za vložitev vloge

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je v skladu s 14. členom Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/05) predlog za oceno strokovne vsebine možno vložiti le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin, in sicer najpozneje mesec pred začetkom. Navedeni rok se nanaša na vložitev vloge za oceno vseh strokovnih vsebin, razen protokoliranih konferenc o varnostnih zapletih, internih seminarjev in drugih oblik strokovnega usposabljanja, ki ne zahtevajo kotizacije in ki potekajo v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom. Pri teh je vlogo za oceno možno vložiti najpozneje osem dni pred začetkom.


Dvorana z overlayem

Licenčnik

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

Dostop organizatorjev do portala svojih izobraževanj.

VSTOPI

Elektronska vloga za dodelitev kreditnih točk

Vlogo je sedaj mogoče oddati tudi elektronsko.

Ker obrazci ne delujejo v vseh brskalnikih enako, vas prosimo, da uporabite Google Chrome ali Internet Explorer – zadnjo verzijo in se s tem izognete nevšečnostim pri izpolnjevanju in oddaji obrazca.

Na elektronski naslov, ki ga navedete v obrazcu, dobite povratno informacijo o poslanem obrazcu.

Obrazec "Predlog za oceno strokovnih vsebin – individualna vloga" – prosimo, preverite, ali imate zadnjo verzijo Google Chrome ali Internet Explorer


Papirna vloga za dodelitev kreditnih točk

Obrazec "Obrazec Predlog za oceno strokovnih vsebin – individualna vloga" izpolnite, podpišite in žigosajte ter ga posredujte:

 • po pošti na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, p. p. 439, 1001 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti (skenirano) na naslov: Mojca Urana

Izvedenci

Zbornica je za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin imenovala izvedence. Vlagatelj predloga za oceno strokovnih vsebin se ima ob vložitvi predloga za oceno možnost izjaviti o navedenih izvedencih .

Asist. dr. Aleš Koren,
dr. med.

Doc. dr. Andrej Kansky,
dr. dent. med.

Doc. dr. Brigita Novak Šarotar,
dr. med.

Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič,
dr. med.

Dr. Darja Arko,
dr. med.

Diana Terlević Dabić,
dr. dent. med.

Prof. dr. Iztok Takač,
dr. med.

Doc. dr. Janez Rifel,
dr. med.

Prim. doc. dr. Mateja Bulc,
dr. med.

Prim. mag. Miran Rems,
dr. med.

Doc. dr. Nataša Bratina,
dr. med.

Prim. mag. Nataša Jevnikar,
dr. dent. med.

Dr. Rok Kosem,
dr. dent. med.

Doc. dr. Rok Schara,
dr. dent. med.