Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za Internistične stroke in Diagnostične stroke

01.02.2024 08:00

Zdravniška zbornica Slovenije z dnem 1. 2. 2024 objavlja Javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za:

-       Internistične stroke

-       Diagnostične stroke

 

Na javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za diagnostične stroke se, skladno z določili pravilnika, ku ureja vrste, vsebine, trajanje in potek specializacij zdravnikov (v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:  

 • izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja in
 • imajo izkazana znanja s področja vodenja kakovosti.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat nadzornikov kakovosti traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge nadzornikov kakovosti so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

  • svoj življenjepis in
  • predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidira.

  Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na e-naslov Zdravniške zbornice Slovenije: gp.zzs@zzs-mcs.si, do vključno 29. februarja 2024 (rok za oddajo vlog), pri čemer naj se zadeva elektronskega sporočila glasi: »JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE NADZORNIKA KAKOVOSTI«. Vloga je pravočasna, če prispe na prej navedeni elektronski naslov najpozneje zadnji dan razpisnega roka (do vključno 29. februarja 2024 do 23:59).


   Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednica Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

   Postopek imenovanja nadzornikov kakovosti

   Izvršilni odbor je na svoji 67. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način:

  • Ob prenehanju funkcije nadzornika kakovosti (potek mandata, odstop, razrešitev, upokojitev in podobno), se na spletni strani Zbornice objavi javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za posamezne skupine specializacij. V njem se navedejo pogoji, katere morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo in napredek razvoja kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidira.
  • Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje, Svetom za izobraževanje zdravnikov in vodjo nadzornikov kakovosti) opravijo predsednica Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zbornice.