Kratek povzetek vsebine. Besedilo se bo prikazalo v predogledu pri nekaterih e-poštnih odjemalcih.
V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

8. Bilten za zobozdravnike

11. september–24. oktober 2018

Do kdaj še?

Izgubljamo priložnosti za napredek, za razvoj in otopevamo, saj energijo trošimo z opravki, ki niso del zobozdravniškega dela in stroke.

Vodenje čakalnih seznamov, pravila OZZ, omejevanje dostopa do podatkov pacientov, nerazumevanje standarda za zobozdravstvo, povečanje obsega programa za 10 % in podobno so aktivnosti, ki jih sprejmeta enkrat ministrstvo, drugič ZZZS, da bi naredila red v zobozdravstvu. Kaj pravzaprav pričakujeta oziroma še načrtujeta v prihodnje?

V rubriki Gledalci o TV-programu se je ena od gledalk pritožila nad zgodbo v eni od slovenskih telenovel. Še več, izrazila je jezo in ogorčenje. Ni bila zadovoljna s potekom zgodbe in smrtjo protagonista, ki je povzročila jok in žalost v vsej njeni soseski. Pritožila se je, da niso uresničili njene in širše želje po srečnem koncu, ki ga v današnjih težkih časih vsak gledalec pričakuje. V zapisu se začuti upanje po spremembi scenarija in oživitvi junaka. To je bilo dejansko objavljeno in TV ji je celo odgovorila v tolažečem in upanje vzbujajočem tonu.

Podobno smo doživeli ob uvajanju belih zalivk v otroško zobozdravstvo. Nekdo si jih je zaželel. Ni pa dobro premislil, kaj to pomeni za sistem. Enako je z uvedbo čakalnih seznamov. O Zakonu o zdravstveni dejavnosti raje ne izgubljam besed. Nato se pogovarjamo z akterji teh sprememb in poslušamo nešteto izgovorov. Mimogrede, najboljši se mi je zdel, »da pač sedaj tako piše v zakonu in se tega ne da spremeniti«. Ali pa drugi, »da smo zobozdravniki kot živ organizem, ki se je v neurejenem okolju evolucijsko prilagodil v družbi, da je preživel«.

Koga še slepimo? Ali imamo na drugi strani zares kompetentnega sogovornika z jasno vizijo, ki ve, kako narediti sistem prijazen pacientom, ki danes izgubljajo zaupanje? Ali so zares kompetentni v teh potezah in ali le tako uresničujejo druge cilje, očem na prvi pogled nevidne? Vse bolj se mi dozdeva, da so kot nezadovoljni gledalci TV-programa. Čakajo, da jim spremenimo scenarij in jim uresničimo želje po srečnem koncu, ker seveda ta mora biti. Koliko scenarijev smo že spremenili, se prilagodili in, kot je povzela uradnica na ministrstvu, preživeli … Mi to moč spremembe očitno vseeno imamo.

Danes je zobozdravstvo stisnjeno v kot. Na MZ še vedno ni predstavnika zobozdravnikov, saj smo v delovno skupino za strategijo zobozdravstva dobili kar ginekologa. Zobozdravniški del skupine je kompetenten in okrepljen tudi z znanjem o javnem zdravju ter izkušnjami iz preteklosti, ko smo že želeli biti slišani. Upam, da bo tokrat scenarij vsaj na oko napisan primerno glede na želje gledalcev. Konec koncev je pomembna oblika, o vsebini bomo tako ali tako razpravljali naslednjih 10 let.

Ves ta čas pa kolegica ali kolega v nekem javnem zavodu pridno skrbi, da ne prekrši katerega od pravil. Na stene ambulante ves čas pridno lepi opozorila in navodila, ki jih mora spoštovati on in pacient, vpisuje vse podatke enkrat v karton za ZZZS, drugič v računalniški program za ministrstvo. Tako mu minevajo meseci, leta … Izgubljamo priložnosti za napredek, za razvoj in otopevamo, saj energijo trošimo z opravki, ki niso del zobozdravniškega dela in stroke.

Gledalce bo treba opomniti, da je možno TV-program zamenjati ali pa sprejeti scenarij, ki ga narekuje stroka. Zares prisluhniti in razumeti delovanje sedanjega zobozdravstvenega sistema. Treba se bo iskreno pogovoriti o tem, ali še delovati v stanju, kakršno je danes in kakršno še bo, ter kdo bo prvi na potezi.

Menim, da bi morale prav te organizacije prevzeti aktivnejšo vlogo v spoznavanju sistema in zobozdravniki jim lahko pri tem pomagamo. Paciente, zaradi katerih obstajamo, bo treba usmeriti k pravim vratom po odgovore. Zobozdravnik ne more več odgovarjati na vprašanja, zakaj nekomu ne pripada določena storitev in zakaj mora čakati na storitev tri mesece, če mu vendar pripada. To bo moral v prihodnosti početi nekdo, ki je sedaj in bo tudi v prihodnje odgovoren za nove ureditve sistema. Dokler z odzivanjem sistema ni seznanjen v živo ter se neprestano skriva za analizami statističnih podatkov in za skrivnostnim računalniškim strežnikom za e-zdravje, ne ve, kako nam je in kakšne odločitve moramo sprejemati v ambulantah tudi zaradi njihovih novih idej.

Krunoslav Pavlović
Predsednik Odbora za zobozdravstvo

Čakalni seznami – povzetek ključnih novosti in kako jih izvajati

Člane ponovno opozarjamo, da naj dosledno spoštujejo in upoštevajo novosti v zakonodaji. Le tako bomo morda dosegli, da bodo zaradi podaljševanja čakalne dobe – kot posledice povečane birokracije, ki jo narekujeta zakona – te neživljenjske zahteve v zobozdravstvu ukinili.

Pripravili smo povzetek glavnih novosti in usmeritev za izvajanje. Celoten dokument je na voljo tukaj >>>

Očitno se bomo morali tudi mi, ki smo se odločili za ta plemeniti poklic in pomagamo ljudem, odločiti za konkretnejše poteze. Morali bomo postati nečloveški birokrati, da bomo zadostili tej nespametni ureditvi, ki na žalost ne prinaša nič drugega kot prikrajšanost pacientov in zmanjšanje dostopnosti. Papir in številke na njem so postali v naši državi pomembnejši kot strokovno opravljeno delo.

Matjaž Gorkič, dr. dent. med., podpredsednik Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije

Klubski pogovorni večer:

Aktualni koncepti v preventivi pri otrocih in odraslih

V sredo, 14. novembra, ob 18. uri vas vabimo na Klubski pogovorni večer: Aktualni koncepti v preventivi pri otrocih in odraslih, ki bo potekal na Zdravniški zbornici Slovenije, v Klubu Domus Medica.

Na pogovornem večeru bomo z zobozdravniki, strokovnjaki s področja preventive v zobozdratvu, govorili o preventivnih ukrepih za ohranjanje ustnega zdravja:

  • izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni – zobozdravstveno varstvo otrok in mladine – aktualni koncepti,
  • preventiva v prihodnosti.

Pogovor bo vodila asist. dr. Tanja Tomaževič, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva, Stomatološka klinika, članica Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na dogodki@zzs-mcs.si (s pripisom Klubski pogovorni večer preventiva v zobozdravstvu).

Za odpravo čakalnih vrst v otroški ortodontiji bi bilo potrebno dodatnih 40 programov

28. septembra 2018 sta Odbor za zobozdravstvo in Slovensko ortodontsko društvo na novinarski konferenci opozorila, da so v ortodontiji glavni problem dolge čakalne dobe. »Po naših podatkih so programi, ki so podeljeni, vsako leto v celoti realizirani. Za srednjeročno odpravo čakalnih vrst ob isti košarici pravic je zato po naših ocenah potrebno zagotoviti dodatnih 40 programov,« je na novinarski konferenci povedal Saša Savić, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije, član Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Opozoril je, da bi bilo nujno treba izdelati jasno strategijo razvoja na področju otroške ortodontije vsaj za obdobje naslednjih 15 let. »Povečanje števila specialistov brez zaveze odločevalcev o povečanju finančnih sredstev po naši oceni ne bo skrajšalo dolgih čakalnih vrst. Uravnoteženje pravic glede na razpoložljiva finančna sredstva, kar je druga možna pot, pa je po naši strokovni oceni najslabša možnost skrajševanja čakalnih vrst. Ortodonti Slovenije smo prepričani, da si prav vsak otrok zasluži lep nasmeh brez razvojnih odklonov,« je še poudaril Saša Savić, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije.   Več >>>

Posnetek celotne novinarske konference je dostopen tukaj >>>

Po novinarski konferenci je bil Saša Savić gost v Poročilih TV Slovenija 28. septembra 2018 ob 13. uri. Posnetek pogovora je dostopen tukaj >>>

Vsi programi v celoti realizirani, kje so na razpolago kadrovske rezerve

»Glavni razlog za dolge čakalne dobe v čeljustni in zobni ortopediji je velik razkorak med potrebami/pravicami ter željami prebivalstva in številom programov za čeljustno in zobno ortopedijo, za katere je plačnik ZZZS. S trditvami o dolgih čakalnih dobah se izvajalci strinjamo in jih priznavamo, ne moremo pa za njih prevzeti odgovornosti, saj so vsi priznani programi v celoti realizirani. Deklarativno (na papirju) država pacientom zagotavlja pravico do vseh storitev, vendar z instrumenti, kot so število in obseg programov, omejuje obseg izvedenih zdravstvenih storitev in dejansko preprečuje udejanjanje teh pravic,« je na novinarski konferenci 28. septembra 2018 izpostavila Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije, predsednica Slovenskega ortodontskega društva.

Pojasnila je, da je v Sloveniji na razpolago 89,40 programa za ortodontijo v javni mreži, preskrbljenost prebivalstva po regijah pa je zelo različna in neenakomerna. Programe izvajajo ortodonti, zaposleni v zdravstvenih domovih, in zasebni specialisti koncesionarji z javnim programom. Na razpolago so tudi še kadrovske rezerve, vsaj 10 specialistov ortodontije je samostojnih in niso v sistemu javne mreže. »Večina bi bila pripravljena izvajati javni program na osnovi koncesije, pričeli bi lahko takoj, če bi za to imeli priložnost, vendar se v zadnjih letih dejavnosti ministrstva za zdravje s tega področja niso izvajale, vse vloge so na čakanju,« je povedala predsednica Slovenskega ortodontskega društva.

Sanda Lah Kravanja je bila tudi gostja Nuše Lesar v oddaji Svet na Kanalu A. Posnetek je dostopen tukaj >>>>

Čakalni seznami povzročajo eksponentno podaljšanje čakalnih dob v zobozdravstvu

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije, pa je na novinarski konferenci izpostavil, da je uvedba čakalnih seznamov v primarno zobozdravstvo povzročila velik finančni strošek tako zaradi informatizacije kot tudi v kadrovskem smislu. »Bojimo se, da če vsi potrebni kadri ne bodo predvideni tudi v splošnem dogovoru, se bo poseglo v normativ programa ter ga bo po naši oceni zmanjšalo za do 30 odstotkov. Slednje bo povzročilo eksponentno podaljšanje čakalnih dob v zobozdravstvu, ki se zaradi pomanjkanja programov same po sebi daljšajo,« je opozoril.

Menil je še, da zaradi nepremišljenih potez zakonodajalca in ob neurejanju razmer, ki bi omogočile vsaj realizacijo zakonskih zahtev, danes zobozdravnike v ambulantah administrativno nadzorujejo inšpektorji ZZZS in jim nalagajo globe (400 evrov), saj kolegi ne zmorejo več slediti vsem zahtevam pravilnika. »Vprašanje je, koliko časa se bodo zobozdravniki še uklanjali sistemu javne mreže in nastavljali svoj obraz obupanim pacientom ter jim pojasnjevali vsa pravila naročanja in pravice do storitev,« je povedal predsednik Odbora za zobozdravstvo.

Prezentacija, ki je bila predstavljena novinarjem, je dostopna tukaj >>>

Priporočila za vodenje čakalnih seznamov

Pripravili smo bistvene poudarke zakona in pravilnika

Kot smo vas že večkrat obveščali, sta v tem letu stopila v veljavo nov Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, kar vsi zelo občutimo.

Ker se je na Odbor za zobozdravstvo (OZB) obrnilo veliko članov z vprašanji v zvezi z vodenjem čakalnih seznamov, smo pripravili bistvene poudarke zakona in pravilnika, kar lahko preberete na spodnjih povezavah:

- VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV

- ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH (ZPacP) ter PRAVILNIK O NAROČANJU IN UPRAVLJANJU ČAKALNIH SEZNAMOV TER NAJDALJŠIH DOPUSTNIH ČAKALNIH DOBAH

Bele halje v družbi in za družbo – Kako nas v današnjem času vidi družba?

Piše: Matej Praprotnik, dr. dent. med.

Pisati ali ne pisati, so bile moje prve misli, ko me je prvič klicala novinarka iz precej neznane lokalne revije. Sprva mi je laskalo, da je kdo pomislil, da sem sposoben sestaviti besedilo, ki bi lahko šlo v javnost, šele kasneje, ko sem dahnil usodni »seveda lahko«, pa me je prešinila misel, da ni nujno, da znam napisati besedilo o zavajajočem oglaševanju v zobozdravstvu, kaj šele, da bodo bralci odobravali, kar sem na to temo mislil napisati.

Še isti večer je sledilo raziskovanje terena. Kaj se piše o zobozdravstvu, katere so ključne besede in kaj kot rešitev ponuja dr. Google. Sprva me je presenetilo, da se o zobozdravstvu najde kar nekaj člankov. Na moje razočaranje so po večini promocijski. Še bolj groteskna slika se je risala, ko je bila obravnavana kaka kritična tema, npr. čakalne vrste, standardi in normativi ter cene v primerjavi s sosednjo državo Hrvaško. Tukaj je bil tekst še posebej nepomemben. Vse sočne besede so bile izrečene malo nižje v komentarjih. Mesarji, zlatarji in dvoživke, lažnivi sadisti, po nekaterih regijah šalabajzerji in najbolj razvpiti bogovi v belem so bili diferencialni poklici, vezani na doktorski naslov. Ko sem še naprej zbiral informacije in brskal po oglasih, se me je loteval vedno bolj nelagoden občutek. Tisti grozni občutek, ob katerem ne veš, ali bi stavek začel z besedo oprostite in ali bi v besedilu sploh omenjal zobe. 

Celotno besedilo si lahko preberete tukaj >>>>

Javni razpisi v državnem zdravstvu nam letno požrejo okoli 250 milijonov davkoplačevalskih evrov!

Piše: Krištof Zevnik za Portal Plus

Zdravniški skupnosti Medikont je uspelo povezati proizvajalca in dobavitelja. V slabo delujočem slovenskem državnem zdravstvu je bilo v dveh desetletjih izgubljeno na stotine milijonov evrov zbranega denarja, namenjenega za zdravljenje državljanov. V Sloveniji imamo namreč "javno" zdravstvo, v katerem zdravniki in ustanove naročajo materiale brez javnih naročil.

Na ta način se prikrivajo visoke marže, ki jih prejemajo dobavitelji, del na ta način nagrabljenega (preplačanega) denarja pa posrka korupcijska hobotnica v zdravstvu. Gre za najmanj 250 milijonov evrov letno!

Celoten članek je dostopen tukaj >>>>

Vprašalnik o preseganju programa nad pogodbeno dogovorjenim

Zbornica zbira podatke, na kakšen način bo izvedeno preseganje programa

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v oktobru vsem koncesionarjem, ki opravljate programe s področja zobozdravstva, poslal obvestilo o plačilu preseganja pogodbeno dogovorjenih programov v letu 2018.

Zdravniška zbornica Slovenije bo vodila evidenco, na kakšen način bo preseganje progama izvedeno. Zato smo vas z anketnim vprašalnikom, ki smo vam ga poslali na vaš e-naslov, zaprosili, da odgovorite na vprašanja o preseganju programa nad pogodbeno dogovorjenim.

Podatke bomo hranili izključno v zdravniški zbornici. Statistično analizo odgovorov bomo objavili le v primeru, če bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije želel na podlagi realizacije spreminjati normative.

Doslej je na vprašalnik odgovorila več kot polovica koncesionarjev. V kolikor tega še niste storili, vas vljudno prosimo, da vprašalnik, ki ste ga 4. oktobra prejeli po e-pošti, izpolnite.

Vprašalnik je dostopen tudi na tej povezavi >>>

Če imate pri dostopu do vprašalnika kakšne tehnične težave, se lahko obrnete na podpora@zzs-mcs.si. Za vsebinska vprašanja pa na brigita.znidarsic@zzs-mcs.si

Najlepša hvala!

Ustanovitev stomatološke fakultete v Mariboru

Rezultati ankete med člani zbornice – skoraj 60 odstotkov vas ustanovitve ne podpira

Medicinska fakulteta v Mariboru se pripravlja na ustanovitev stomatološke fakultete, kjer naj bi v okviru izrednega (samoplačniškega) študija vpisali po 25 študentov letno.
Ministrstvo za zdravje nam je v zvezi s tem poslalo uradno zaprosilo za mnenje. Prav zato smo vas v okviru anonimne ankete 9. oktobra zaprosili, da odgovorite na nekaj vprašanj.

Prejeli smo 507 odgovorov na anketo. Večina, to je 75,15 odstotka, vas meni, da je zobozdravnikov v Sloveniji dovolj.

Na vprašanje, zakaj nastajajo čakalne dobe, vas je kar 94 odstotkov vseh sodelujočih odgovorilo, da je razlog premalo programov, ki jih plača ZZZS.
Na vprašanje, ali podpirate ustanovitev stomatološke fakultete v Mariboru, pa vas je le 21 odstotkov ogovorilo, da jo podpirate, skoraj 60 odstotkov pa, da je ne podpirate.

Novosti v dentalni medicini 30. 11.–1. 12. 2018

Predavanja že zasedena, nekaj prostih mest še na delavnicah

Ideja in želja Odbora za zobozdravstvo, da v Domus Medica zaživi tudi stalno izobraževanje zobozdravnikov o najnovejših tehnologijah in metodah zdravljenja na področju dentalne medicine, je bila s strani vas članov odlično sprejeta.

Za prvi seminar, ki bo potekal med 30. novembrom in 1. decembrom 2018, smo izbrali teme s področja: endodontije, implantologije, kirurgije, ortodontije in periapikalne kirurgije.

Obveščamo vas, da so mesta za predavanja že – zasedena.

Nekaj prostih mest je še za delavnice, in sicer:

Delavnica 1: Piezokirurške tehnike, 30. 11. 2018 (16.00–19.00), 150 evrov, 3 točke Več >>>

Delavnica 5: Apikotomija z retrogradno polnitvijo s pomočjo mikroskopa – streaming, 1. 12. 2018 (8.30–10.00), 50 evrov, 1,5 točke Več >>>

Delavnica 10: Ortodontska ekstruzija zoba in lepljenje breketa, 1. 12. 2018 (16.30–18.00), 100 evrov, 1,5 točke Več >>>

Program izobraževanja in več informacij >>>

Zdravnik leta pomurske regije – glasovanje že poteka

V okviru izbora Pomurski zdravnik leta 2018 v oktobru poteka tudi izbor zdravnikov leta v petih kategorijah: osebni zdravnik, pediater, ginekolog, zobozdravnik in specialist po izboru bralcev časnika Večer.

V tem delu akcije bodo z izpolnjeno glasovnico zahvalo lahko izrekli bralci Pomurskega vestnika, Večera in vsi drugi prebivalci regije, ki bi se želeli zahvaliti svojim zdravnikom za njihovo nesebično pomoč.

Več o izboru in glasovanju >>>>

Obvestila o tem smo vsem zdravnikom in zobozdravnikom iz pomurske regije pošiljali po pošti. Če pošte niste prejeli, vas prosimo, da se obrnete na marija.cimperman@zzs-mcs.si ali nas pokličite na 01 30 72 155, in vam bomo poslali obvestila z glasovnicami.

Komunikacija, obvladovanje stresa in medosebni odnosi

Brezplačne delavnice spet jeseni

Od septembra do decembra bomo ponovili večino izobraževanj s področja komunikacije, obvladovanja stresa in medosebnih odnosov. Delavnice bodo za člane ZZS brezplačne.
Dosedanji udeleženci udeležbo na delavnicah toplo priporočajo!

Programe in prijavnice najdete na www.domusmedica.si

Zdravniški ombudsman v oktobru

Zahvala za strokovno pomoč v življenjski stiski

znašla sem se v stiski. Večkrat sem se pogovarjala o njej z zdravniškim ombudsmanom. Razumevanje mi je bilo v oporo. Njeni povzetki so mi dali potrditev in usmeritev. Zahvaljujem se ombudsmanki za strokovno pomoč v življenjski stiski.

Lep pozdrav, zdravnica


Zdravniški ombudsman pri Zdravniški zbornici Slovenije deluje skoraj leto in pol. Trije izkušeni zdravniki so članom v oporo in pomoč v najrazličnejših življenjskih izzivih in stiskah. V oktobru 2018 je zdravniški ombudsman na voljo še v četrtek, 25. 10. 2018.

Za rezervacijo termina za povsem anonimen pogovor po telefonu ali anonimni osebni pogovor se naročite preko telefona: 01 30 72 100 ali po e-pošti: zdrom@zdravnisazbornica.si, lahko tudi preko vašega anonimnega elektronskega naslova.

 

Koncertni večeri: »Vedra lahkotnost novembrske sivine«

Program klubskih koncertnih večerov v sezoni 2018/2019 začenjamo s koncertom

Elene Hribernik s člani orkestra Slovenske filharmonije z naslovom »Vedra lahkotnost novembrske sivine«

Koncert bo v torek, 13. novembra 2018, ob 19. uri v Domus Medica.

Koncertirajo:

  • Elena Hribernik, flavta
  • Rok Zgonc, violina
  • Oliver Dizdarević, viola
  • Petra Greblo, violončelo

Program:

  • W. A. Mozart: Kvarteti za flavto, violino, violo in violončelo v D-duru, G-duru, C-duru in A-duru
  • F. Schubert: Godalni trio v B-duru v enem stavku
  • H. Villa-Lobos: Assobio a jato za flavto in violončelo

Koncerti so namenjeni članom in članicam zbornice ter njihovim družinskim članom in prijateljem, potrebna pa je predhodna rezervacija na dogodki@zzs-mcs.si (s pripisom »Vedra lahkotnost novembrske sivine«) ali po telefonu: 01 30 72 152.

Program klubskih koncertnih večerov v sezoni 2018/2019 >>>

Vabljeni, da se nam pridružite v večeru odlične klasične glasbe!

Spletni obrazec za včlanitev v ŠD Medicus

Nova spletna stran ŠD Medicus vsem zdravnikom in zobozdravnikom, ki še niste člani društva, omogoča enostavno spremljanje dogodkov in zelo enostavno včlanitev v društvo z e-prijavnico, ki je dostopna preko gumba PRISTOPNICA v desnem kotu spletne strani.

Do spletne strani ŠD Medicus dostopate preko gumba na vstopni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Lahko pa do spletne strani dostopate tudi preko te povezave tukaj >>> ali https://www.zdravniskazbornica.si/sportno-drustvo

Vabljeni v društvo!

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli, ker ste se naročili na Bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati Biltena se lahko odjavite (s klikom na odjavo se odjavljate od Biltena, Biltena za zobozdravnike, obvestil o izobraževanjih Zdravniške zbornice Slovenije, vabil na dogodke in kulturne prireditve zbornice, anket in ostalih obvestil zbornice). V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.