Kratek povzetek vsebine. Besedilo se bo prikazalo v predogledu pri nekaterih e-poštnih odjemalcih.
V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

10. Bilten za zobozdravnike

22.december 2018 – 6. februar 2019

V združevanju je moč!

Spoštovani kolegice in kolegi,

prvič Vam pišem v zobozdravniški bilten. Za nami je prvo izobraževanje, kjer smo s skupnimi močmi pripravili zanimiv seminar s temami, ki so pomembne v vsakdanji praksi. Že sedaj Vas vabim na zimski in pomladni seminar v letu 2019, kjer bomo vsakdanje probleme in odgovore na vprašanja še bolj približali zobozdravniku.

Zobozdravnik in zdravnik ostaja nemočen v boju s Sistemom.

Birokratizacija našega poklica, omejevanje poklicne svobode, razvrednotenje poklica, medijsko umorjena podoba zdravništva in s tem povezane vse mogoče psovke in oznake so alarmi, ob katerih mora vsak posameznik dvigniti glavo.

Predlogov in pobud, ki so jih podali kolegi, je bilo preveč. Nič se ni uredilo, tako kot želimo in pričakujemo za naše paciente. Kot odgovor na vse pobude pa se omejevanje Sistema nadaljuje. Od vsakega posameznega zdravnika in zobozdravnika je odvisno, kakšen bo Sistem, v katerem delujemo.

Pred leti sem s kolegi ustanovil skupnost Medikont, v kateri utiramo pot prostovoljnemu združevanju posameznih zdravnikov in zobozdravnikov. Prepričan sem, da bi se več kolegov odločilo za bolj pogumno in samostojno držo, če bi poznali resnične podatke, o katerih Sistem molči ali pa jih celo prikriva.

Morda veste, koliko je vredna vaša urna postavka? Najbrž ne. Zagotovo pa veste, koliko je ura mehanika, vodovodarja ali pa gospodinjske pomočnice. Morda veste, za koliko denarja in katera podjetja oskrbujejo z materiali in storitvami vašo ambulanto? Kakšne so marže in kakšna je cena v primerjavi z drugimi zahodnoevropskimi državami? Vam je znano, koliko denarja je in bo Sistem vložil v posodobitev informacijske tehnologije, medtem ko se Vi še vedno ubadate s papirji? Pardon, gorami papirjev. Žalostno pa je, da je to vseeno hitreje kot neučinkovito klikanje po ekranu že “posodobljenih programov”. Vam povem kar sam, koliko denarja bo šlo za vso to standardizacijo. Do leta 2023 bo država po dostopnih podatkih temu namenila 134 milijonov evrov. Polovico pa je že porabljenega! Spomnite se tega, ko Vam bo direktor rekel, da ni denarja za plačilo vašega dodatnega dela.

Tudi zaradi teh razlogov se je skupnost Medikont lotila projekta izdelave poenotenega zapisa statusa zob in obzobnih tkiv. Podobno, kot je določen zapis za izdelavo e-računov, ki ga dobite dnevno v Vaš e-poštni nabiralnik.

Predstavljajte si enoten zapis za pregled otroških zob za celotno Slovenijo. Zdravstvena politika bi podatke lahko uporabila na veliko koristnih načinov z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva.

Status zob in obzobnih tkiv bo prosto dostopen preko spleta za zapis ugotovitev sistematskega pregleda otroških zob, vpis parodontalnega stanja in zapis številnih ugotovitev o ustni votlini.

Zobozdravnik bo lahko status delil s kolegi in ga pošiljal pacientu na podoben način, kot je to mogoče v Googlovih dokumentih. Zobozdravnik bo izdelane zapise lahko tudi shranil in do njih dostopal preko računalnika in mobilne naprave.

In zelo pomembna stvar: osebni podatki o pacientih bodo vidni samo zdravniku, ki je ustvaril zapise, in vsem, s katerimi je zdravnik podatke delil.

Dostop in uporaba zapisa bosta brezplačna. Dokumentacija bo prosto dostopna vsem programerskim hišam, posameznikom in ustanovam, ki bodo standard lahko uporabljale v svojih IT-rešitvah.

Kljub stotini milijonov evrov državnih vlaganj v IT-projekte slovenskega zdravstva, smo projekt za slabih dvajset tisoč evrov speljali zdravniki sami. Denar za izdelavo smo zbrali s prvim zdravniškim skupinskim financiranjem ter s prostovoljnim delom in trudom kolegov iz skupnosti Medikont. Z dejanji želimo postaviti ogledalo Sistemu, ki za kuliso leporečja zapravlja težko prigarani denar vseh nas - davkoplačevalcev.

Na koncu bi Vas rad še enkrat opogumil. Pomembna so dejanja, ne besede. Vsak posamezni zobozdravnik in zdravnik mora dvigniti glavo in se postaviti po robu Sistemu, ki ni v prid pacientu. Z majhnimi dejanji, kot je zgoraj opisani projekt, zdravniki in zobozdravniki dokazujemo, da govorimo z dejanji.

Krištof Zevnik

Stroški bele zalivke niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS

Mirjana Petrovič: »Zobozdravstvo se izčrpava že deset let.«

28.januarja 2019 sta Odbor za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in Sindikat zobozdravnikov DENS na novinarski konferenci opozorila, da še vedno ni v celoti urejeno področje belih zalivk pri otrocih, nosečnicah in doječih materah, saj stroški materiala niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS.

Kot je pojasnil predsednik Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović, se je ZZZS pri belih zalivkah odločil za uvedbo kompozita, ki je časovno najzahtevnejši material in tudi cenovno najdražji.

Sindikat zobozdravnikov Slovenije DENS je pojasnil, da imajo po njihovih izračunih zobozdravniki pri izdelavi vsake bele zalivke za otroke, mladostnike, nosečnice in doječe matere sedaj približno 32 evrov izgube. »In to moramo pokriti iz lastne plače,« je pojasnila položaj koncesionarjev predsednica sindikata DENS Mirjana Petrovič. Dodala je še, da se zobozdravstvo izčrpava že deset let. »Vse rezerve, ki smo jih imeli, smo porabili. Ne moremo privoliti, da širitev pravic bolnikov plačujemo iz svoje plače,« je bila kritična.

Krunoslav Pavlović je pojasnil, da izdelava kompozitne zalivke (v primerjavi z amalgamskimi) zahteva približno trikrat več časa, kar pomeni, da imajo zobozdravniki toliko manj časa za opravljanje drugih storitev. To že podaljšuje čakalne vrste in še zmanjšuje dejansko dostopnost do zobozdravnika. Čeprav je število zobozdravnikov v Sloveniji približno primerljivo z evropskim povprečjem, ZZZS razpiše premalo programov, »zato zobozdravniki nikakor ne moremo biti odgovorni za čakalne vrste,« je še poudaril.

Posnetek je dostopen tukaj >>>>

Po opozorilih zobozdravnikov stroški bele zalivke niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS

Iz medijev: STA

Ljubljana, 28. januarja - V odboru za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici in v sindikatu zobozdravnikov opozarjajo, da še vedno ni urejeno področje belih zalivk pri otrocih, nosečnicah in doječih materah, saj da stroški materiala niso v celoti pokriti iz blagajne ZZZS. Prav tako so prepričani, da zobozdravniki niso krivi za dolge čakalne vrste v zobozdravstvu.

Več v Klipingu 19-01-29 str. 14  tukaj >>>>

Javna tribuna

Video posnetek in analiza ankete

Odziv na javno tribuno na temo: Kako »pravilno beležiti« podatke v čakalne in naročilne knjige v osnovnem zdravstvu, da bo vse v skladu s pravili, je bil izjemno velik.

Dogodka se je udeležilo več kot 170 zdravnikov in zobozdravnikov. Številni ste povedali, kako težave čutite v vsakodnevni praksi, kje se zapleta. Iz razprave je bilo zaznati, da je še veliko nejasnosti.
 

Video posnetek javne tribune je na voljo na tej povezavi >>>

Na javni tribuni smo želeli prikazati konkretne podatke in predstaviti nejasne primere iz prakse, da bi lahko skupaj načrtovali rešitve. Zato smo članstvo povabili k sodelovanju v obliki ankete.
Analizo ankete si lahko ogledate tukaj >>>

25 % anketirancev je z nami delilo primere iz prakse, s katerimi so ponazorili svoje težave.
Nekatere primere iz prakse si lahko preberete tukaj >>>

Napovedi MZ – o spremembah pri naročilnih knjigah

V pogovorih dosegli spremembo zakonodaje, ki je bila javno napovedana

Na javni tribuni Začarani krog naročanja v osnovnem zdravstvu je mag. Katarina Kralj, vodja sektorja za varnost, kakovost in učinkovitost v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje, napovedala, da je v načrtu dela za 2019 sprememba Zakona o pacientovih pravicah. Povedala je, da je sklep o tem v podpisovanju, svoje predstavnike pa je že imenovala tudi ZZS. Predviden rok za zaključek je konec 2019.

 

Načrtovane spremembe so:

  • Izenačitev zobozdravstva na primarni ravni z ostalimi na primarni  ravni: torej zgolj obveznost vodenja naročilne knjige, ne pa čakalnega seznama (protetika?)
  • Ponoven premislek glede nujnosti vseh obveznih podatkov v naročilni knjigi
  • Odložitev sankcij za neelektronsko vodenje naročilne knjige (predlog 2021-2022)

»Odložitev sankcij naj bi dala možnost dviga digitalne pismenosti, ki smo jo morda precenjevali, in omogočila izboljšave IT-orodij,« je na tribuni povedala mag. Katarina Kralj.

Celoten PPT je dostopen tukaj >>>

Nujna stanja v zobozdravstveni ambulanti

Vabljeni na seminar – 9. marca 2019 ob 8.30 v Domus Medica

Pri svojem vsakodnevnem, zahtevnem delu zobozdravniki obravnavamo paciente, ki zaradi sistemskih bolezni in stanj zahtevajo posebno skrbno zdravljenje in specifično obravnavo.

Zato smo na Zdravniški zbornici Slovenije pripravili seminar Nujna  stanja v zobozdravstveni ambulanti, ki bo 9. marca 2019 z začetkom ob 8.30. Namenjen je posodobitvi znanj in veščin o nujnih stanjih, kot tudi seznanitvi zobozdravnika s sodobnimi smernicami, ki jih mora poznati pri delu s takimi pacienti.

V predavanjih bodo ugledni strokovnjaki sistematično predstavili vedno aktualne teme, kot so uporaba antibiotikov v stomatologiji, obravnava rizičnega (kužnega) pacienta, lokalna anestezija in anafilaktična reakcija, antikoagulacijsko zdravljenje in posegi v stomatologiji, nujna stanja, povezana s kardiovaskularnim sistemom, ter zdravila in oprema za uporabo pri nujnih stanjih. V predavanjih bo poudarek na predstavitvi konkretnih primerov iz prakse, zato bo seminar dobra priložnost za razrešitev dilem, kako ukrepati ob neželenih zapletih.

Trenutno je na seminar prijavljenih že okoli 150 udeležencev.

Več o programu in prijava >>>

Obveščamo vas, da bo seminar Novosti v dentalni medicini, potekal 10. in 11.5. 2019 v Domus Medica.

Vljudno vabljeni!

 

Z MZ o preprečevanju zavajajočega oglaševanja iz tujine

31. januarja 2019 je na Zdravniški zbornici Slovenije potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje na temo zavajajočega oglaševanja tujih ponudnikov zdravstvenih storitev.

Predsednik Komisije za zasebno dejavnost pri Odboru za zobozdravstvo Matej Praprotnik, dr. dent. med., ki vodi projekt, kako urediti ustrezen nadzor in s tem zaustaviti zavajajoče oglaševanje zobozdravstvenih storitev predvsem ponudnikov iz tujine, je MZ predstavil trenutne razmere, tj. kako se izvaja zobozdravstveni turizem, zakaj je za paciente nevaren in škodljiv, ter celo vrsto s tem povezanih zavajajočih in strokovno spornih oglasnih sporočil v najrazličnejših medijih, ki paciente vabijo čez mejo. Predstavljene pa so bile tudi ureditve v drugih državah, npr. v Avstriji, kjer je zobozdravniška zbornica tista, ki nadzira (dovoljeno) oglaševanje zobozdravnikov. MZ bo zato preučil možnost dopolnitve Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Praprotnik je MZ tudi seznanil, da je zbornica podala pobudo za mednarodno sodelovanje z zobozdravniškimi zbornicami sosednjih držav – Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije. Trenutno se po posameznih državah zaključuje faza priprave pregleda regulative dovoljenega in nedovoljenega oglaševanja, organov nadzora in sankcij. Naslednji korak pa bo priprava skupnih smernic s ciljem, da bi obravnava kršiteljev potekala bolj učinkovito in na podlagi sodelovanja zbornic. 

Zbornica je pregled slovenske regulative oglaševanja zdravstvenih storitev v Sloveniji že pripravila in bo v kratkem na voljo na spletnih straneh skupaj z obrazcem za podajanje pritožb s strokovno utemeljitvijo, zakaj je določeno oglaševanje neprimerno in zavajajoče.

Poleg tega pa bo v kratkem MZ sklical še sestanek z Zdravstvenim inšpektoratom RS, ki je tisti organ, ki po zadnjih spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti tudi nadzira in sankcionira področje oglaševanja zdravstvenih storitev (lahko izreka globe).

Zobozdravstvena oskrba beguncev na otoku Lezbos

Health-Point Fundation Dental/Medical Relief prosi za sodelovanje

 

Na Zdravniško zbornico Slovenije se je obrnil Jure Poglajen, dr. dent. med., predsednik uprave Ustanove za pomoč ogroženim Državljani sveta. Že leta 2015 je sodeloval s Health-Point Fundation Dental/Medical Relief, tokrat pa se je fundacija ponovno obrnila nanj zaradi pomanjkanja zobozdravnikov za oskrbo beguncev, ki so nastanjeni na otoku Lezbos.

Prosimo vse zobozdravnike (z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj), ki ste pripravljeni posvetiti prostovoljno delo ljudem v stiski, da se javite na ZZS.


 

Pogoji, ki jih navaja fundacija, so:

  1. diploma in veljavna licenca (prevod ni potreben),
  2. potrdilo o dobrem imenu zdravnika v angleščini (z navedbo datuma izdaje veljavne licence, ki dokazuje pogoj dvoletnih izkušenj).

Vsak prostovoljni zdravnik naj bi prispeval tudi 200 funtov donacije organizaciji, kot je običajno pri prostovoljnem delu, ki ga zagotavljajo druge humanitarne organizacije.

Pišite nam lahko na: andreja.stepisnik@zzs-mcs.si in jure.poglajen@me.com

Več informacij je na spletni strani tukaj >>>
Hvala, ker spreminjate svet na bolje!

 

25-let Slovenskega ortodontskega društva

V zadnjih dneh decembra je potekalo 25. tradicionalno prednovoletno srečanje Slovenskega ortodontskega društva (SOD) v Grand hotelu Union v Ljubljani. Med slavnostmi govorniki je bil tudi predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik zbornice Krunoslav Pavlović.
V strokovnem delu je specialistom čeljustne in zobne ortopedije predavala prof. Ewa Czochrovska, predsednica poljskega ortodontskega društva in predsednica EOS 2014 v Varšavi. Predstavila je vse možne poglede na transplantacijo zob v vsakodnevni ortodontski praksi. Srečanje se je nadaljevalo s slovesnostjo ob srebrni, 25. obletnici delovanja SOD, ki je bila popestrena z glasbenim programom.

Zaslužnim ustanovnim članom, nosilcem prvih delovnih funkcij, ki so omogočili ustanovitev in delovanje društva, pa so bili podeljeni plakete in znaki z nazivi častni član in častna članica SOD. Slavnostni govorniki na prireditvi so bili še: pobudnik in ustanovitelj društva prof. dr. Franc Farčnik, ambasador znanosti RS prof. dr. Vitomir Vrbič, prva predsednica SOD prim. dr. Metoda Rejc - Novak, ustanovni član dr. Miroslav Milačić, in aktualna predsednica Sanda Lah Kravanja, ki je pripravila scenarij prireditve, skozi katero je goste vodil Igor Velše.
Goste je pozdravila tudi predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek - Travnik ter čestitala slovenskim ortodontom in zaslužnim ustanoviteljem ob visoki obletnici delovanja društva.
Novi častni člani in članice Slovenskega ortodontskega društva so: prim. Majda Korbar, prim. Krista Sever Cimerman, Rastko Zorec, Nataša Zupančič Pregl, Marinko Vidoševič, Miroslav Milačić, prim. Oton Herman in Anamarija Čigon.

Oglejte si tudi video utrinke z dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=cPf8tg3-pLE&t=16s

Ozaveščanje študentov o učinkoviti ustni higieni

Zakaj in kako pravilno čistiti medzobne prostore

Tokratno delavnico o ozaveščanju in pomenu preventive na področju ustnega zdravja smo organizirali na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Delavnica je potekala v okviru prizadevanja Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in partnerjev, kjer so slušatelji s pomočjo demonstratorjev spoznali: pravilne tehnike čiščenja zob, zakaj je tako pomembno čistiti medzobne prostore in kakšne so posledice neprimernih ali pomanjkljivih načinov čiščenja zob. Delavnico je omogočilo podjetje Flegis, ki je zagotovilo demonstratorje in material za izvedbo.

Anketa o znanju in stališčih zdravstvenih delavcev o antibiotikih in odpornosti proti antibiotikom

Prejeli smo prošnjo, da vas obvestimo/povabimo, da sodelujete v anketi o znanju in stališčih zdravstvenih delavcev o antibiotikih in odpornosti proti antibiotikom.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in agencija Public Health England (ki sta bili zadolženi za pripravo in izvedbo ankete) želita pridobiti odgovore od zdravstvenih delavcev, vključno z zdravniki, medicinskimi sestrami, farmacevti in upravljavci bolnišnic ter kliničnimi znanstveniki, fizioterapevti, negovalci, zobozdravstvenimi/farmacevtskimi tehniki, delavci v javnem zdravstvu in študenti zdravstvenih ved.
Anketa bo odprta do 14. februarja 2019. Za izpolnjevanje boste potrebovali od 5 do 10 minut.
Povezava do ankete je tukaj >>>

Zdravniški ombudsman v februarju

Zahvala za strokovno pomoč v življenjski stiski

Zdravniški ombudsman pri Zdravniški zbornici Slovenije deluje skoraj leto in pol. Trije izkušeni zdravniki so članom v oporo in pomoč v najrazličnejših življenjskih izzivih in stiskah.

Za rezervacijo termina za povsem anonimen pogovor po telefonu ali anonimni osebni pogovor se naročite preko telefona: 01 30 72 100 ali po e-pošti: zdrom@zdravnisazbornica.si, lahko tudi preko vašega anonimnega elektronskega naslova.

Več >>>

Koncert Seksteta klarinetov PanArs

12. februar 2019 ob 19. uri, Domus Medica


Komorno skupino sestavljajo odlični slovenski klarinetisti, ki svoje poslanstvo dokazujejo kot posamezniki na številnih glasbenih področjih. Igrajo skladbe vseh slogovnih obdobij in glasbenih žanrov (od baroka, klasike, židovske glasbe do zabavne glasbe) ter različnih avtorjev: G. Rossinija, J. Balogha, A. Piazzolle, N. Rote, G. Bizeta, napisane posebej za tovrstni sestav.

Koncert bo v torek, 12. februarja 2019, ob 19. uri v Domus Medica.

Koncerti so namenjeni članom in članicam zbornice in zdravniškega društva ter njihovim sorodnikom in prijateljem, potrebna pa je predhodna rezervacija na dogodki@zzs-mcs.si (s pripisom »koncert Seksteta PanArs«) ali po telefonu 01 30 72 152.

Vabljeni, da se nam pridružite na večeru odlične klasične glasbe!.

Odprtje razstave "KLIMPT PO MOJE" slikarke Irene Kavšek

Od 13. februarja 2019 bo v galeriji Zdravniške zbornice Slovenije na ogled razstava del Irene Kavšek.

Vljudno vabljeni k ogledu.

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli, ker ste se naročili na Bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati Biltena se lahko odjavite (s klikom na odjavo se odjavljate od Biltena, Biltena za zobozdravnike, obvestil o izobraževanjih Zdravniške zbornice Slovenije, vabil na dogodke in kulturne prireditve zbornice, anket in ostalih obvestil zbornice). V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.