Get Adobe Flash player
Domov Kontakt
Vstop v mojo zbornicoPozabljeno geslo

Še niste registrirani?

* Člani Zbornice, za vas so vse informacije na voljo na Moji zbornici (zaprte strani).

Zadnje novice

Strokovna javnost

Pacienti

Zbornica

Odnosi z javnostmi

Strokovna javnost >Specializacije >Razpis specializacij

Pripravi za tiskanjeSmaller font Larger font

Razpis specializacij

Kandidate pozivamo, da natančno preberejo besedilo javnega razpisa specializacij. Pojavlja se namreč veliko vprašanj strokovnim službam Zdravniške zbornice Slovenije, katerih odgovore je enostavno razumeti iz razpisnega besedila. Prav tako na Zbornici ni mogoče "pregledati vloge na JRS", saj je vse zapisano v besedilu javnega razpisa specializacij. Dodatnih pojasnil prav tako ni mogoče dobiti glede neobveznih dokazil, saj je način dokazovanja pojasnjen in predpisan pri vsakem izbirnem merilu posebej, vrednotile pa jih bodo izbirne komisije v posameznih izbirnih postopkih.

Z dnem 1.4.2016 so odprti naslednji javni razpisi specializacij za področja medicine:

  1. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže
  1. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe znanega plačnika
  • Soglasje MZ k razpisu specializacij zdravnikov za potrebe znanega plačnika
  1. Javni razpis specializacij zdravnikov za urgentno medicino za zdravnike z licenco iz družinske medicine ali splošne kirurgije za znanega plačnika
  • Soglasje MZ k razpisu specializacij zdravnikov za urgentno medicino za zdravnike z licenco družinske medicine ali splošne kirurgije za znanega plačnika

Dodatno obvestilo. Kandidate obveščamo, da se je v skladu z Zakonom  o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) z dnem 21.5.2016 spremenila višina upravne takse za vloženo vlogo in izdano odločbo. Tako je višina upravne takse od 21.5.2016 dalje za vloženo vlogo 4,50 evra in za izdano odločbo 18,10 – skupaj 22,60 evra

Obvestilo: Pooblaščena zdravnica MDPŠ Miljana Žitko Mastnak, dr.med. zaradi poškodbe, do predvidoma konca meseca aprila 2016, ne bo opravljala preventivnih zdravniških pregledov za delovno mesto specializanta. Dne 4.4.2016 je bila Zbornica obveščena, da se je prim.mag. Tatjana Marija Gazvoda, dr.med., upokojila, zato preventivnih zdravniških pregledov za delovno mesto specializanta pri njej ni mogoče opraviti.

 Vašo vlogo boste lahko preverili po objavi stanja prijav (predvidoma od 19.4.2016 dalje) na intranetni strani spletne strani Zbornice z  “Vstop v mojo zbornico”  - “Moji podatki” – “Specializacija – vloga”. V kolikor bo vaša vloga popolna, bo vpisan “datum popolne vloge”.

Za prijavo v intranet potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ju še nimate, kontaktirajte g. Jako Jagodica na e-naslov: jaka.jagodic@zzs-mcs.si

Stanje prijav na javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže na dan 10.8. 2016.

Obrazci: 

Obrazec za prenos vloge

Obrazec za razgovor s koordinatorjem

Seznam regijskih predstavnikov za področje medicine

 

Razpis - področje dentalne medicine

Z dnem 9.8.2016 so odprti javni razpisi specializacij za področja dentalne medicine:

Javni razpis specializacij za dentalno medicino  za potrebe javne zdravstvene mreže

Soglasje MZ k razpisu za potrebe javne zdravstven mreže

Javni razpis specializacij za dentalno medicino za potrebe znanega plačnika

Soglasje MZ k razpisu specializacij zobozdravnikov za potrebe znanega plačnika

 

Vašo vlogo boste lahko preverili po objavi stanja prijav (predvidoma od 6. 9. 2016 dalje) na intranetni strani spletne strani Zbornice z  “Vstop v mojo zbornico”  - “Moji podatki” – “Specializacija – vloga”. V kolikor bo vaša vloga popolna, bo vpisan “datum popolne vloge”.

Za prijavo v intranet potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ju še nimate, kontaktirajte g. Jako Jagodica na e-naslov: jaka.jagodic@zzs-mcs.si

Kandidate pozivamo, da natančno preberejo besedilo javnega razpisa specializacij, saj je besedilo nekoliko spremenjeno glede na pretekle razpise. Obveščamo vas, da na Zbornici ni mogoče "pregledati vloge na JRS", saj je vse zapisano v besedilu javnega razpisa specializacij. Dodatnih pojasnil prav tako ni mogoče dobiti glede neobveznih dokazil, saj je način dokazovanja pojasnjen in predpisan pri vsakem izbirnem merilu posebej, vrednotile pa jih bodo izbirne komisije v posameznih izbirnih postopkih.

 

Poslujemo za vas

Službe in oddelki
Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 in
četrtek od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 307 21 00

Pišite nam

Financiranje specializacij

Adobe Acrobat Reader

Za dostop do PDF dokumentov potrebujete Adobe Acrobat Reader.

Strokovna javnost Pacienti Zbornica Odnosi z javnostmi