Get Adobe Flash player
Domov Kontakt
Vstop v mojo zbornicoPozabljeno geslo

Še niste registrirani?

* Člani Zbornice, za vas so vse informacije na voljo na Moji zbornici (zaprte strani).

Zadnje novice

22.11.2016

Posnetka srečanj volilnih zborov volilnih enot vseh regij

25.10.2016

Stališče zbornice o obveznostih specializantov v času stavke

Zbornica zastopa stališče, da mora usposabljanje in delo specializantov tudi v času stavke potekati izključno na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o zdravniški službi in Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov.

13.10.2016

Skupščina zbornice je sprejela nov Kodeks zdravniške etike

Kodeks zdravniške etike je krovni dokument. Na širokem polju medicine ima vsaka specialnost svoja etična vprašanja, ki so jih ali pa jih še bodo mnogi v svojih kodeksih podrobneje opredelili. Enako velja za tiste, ki menijo, da je kodeks pri temeljnih etičnih vprašanjih preveč odprt: tako kot priznavamo pravico do ugovora vesti, tudi pri etiki lahko posamezniki ali skupine sledijo bolj omejujočim stališčem.

Strokovna javnost

Pacienti

Zbornica

Odnosi z javnostmi

Strokovna javnost >Specializacije >Razpis specializacij

Pripravi za tiskanjeSmaller font Larger font

Razpis specializacij

Razpis  - področje medicine

Z dnem 16.11.2016 so odprti naslednji javni razpisi specializacij za področja medicine:

  1. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže
  1. Javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe znanega plačnika

Stanje prijav na javni razpis specializacij za področje javne zdravstvene mreže bo predvidoma objavljeno 7.12.2016 po 14.00 uri

Obrazci: 

Obrazec za prenos vloge

Obrazec za razgovor s koordinatorjem

Seznam regijskih predstavnikov za področje medicine bo objavljen naknadno

»Kandidate obveščamo, da je prof. dr. Alenka Franko odsotna do 1.12.2016. Preglede za odobritev specializacije iz radiologije, onkologije z radioterapijo, kardiologije in vaskularne medicine  in nuklearne medicine je tako mogoče opraviti le pri Jožici Zabukošek na ZVD.«

 

Razpis - področje dentalne medicine

Z dnem 9.8.2016 so odprti javni razpisi specializacij za področja dentalne medicine:

Javni razpis specializacij za dentalno medicino  za potrebe javne zdravstvene mreže

Soglasje MZ k razpisu za potrebe javne zdravstven mreže

Javni razpis specializacij za dentalno medicino za potrebe znanega plačnika

Soglasje MZ k razpisu specializacij zobozdravnikov za potrebe znanega plačnika

Obrazec za razgovor s koordinatorjem

Seznam regijskih predstavnikov za področje dentalne medicine

 

Stanje prijav na javni razpis specializacij zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže na dan 12.9.2016.

 

Vašo vlogo boste lahko preverili po objavi stanja prijav (predvidoma od 6. 9. 2016 dalje) na intranetni strani spletne strani Zbornice z  “Vstop v mojo zbornico”  - “Moji podatki” – “Specializacija – vloga”. V kolikor bo vaša vloga popolna, bo vpisan “datum popolne vloge”.

Za prijavo v intranet potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ju še nimate, kontaktirajte g. Jako Jagodica na e-naslov: jaka.jagodic@zzs-mcs.si

Kandidate pozivamo, da natančno preberejo besedilo javnega razpisa specializacij, saj je besedilo nekoliko spremenjeno glede na pretekle razpise. Obveščamo vas, da na Zbornici ni mogoče "pregledati vloge na JRS", saj je vse zapisano v besedilu javnega razpisa specializacij. Dodatnih pojasnil prav tako ni mogoče dobiti glede neobveznih dokazil, saj je način dokazovanja pojasnjen in predpisan pri vsakem izbirnem merilu posebej, vrednotile pa jih bodo izbirne komisije v posameznih izbirnih postopkih.

 

Poslujemo za vas

Službe in oddelki
Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 12.00 in
četrtek od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 307 21 00

Pišite nam

Financiranje specializacij

Adobe Acrobat Reader

Za dostop do PDF dokumentov potrebujete Adobe Acrobat Reader.

Strokovna javnost Pacienti Zbornica Odnosi z javnostmi